Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Elevated Interleukin-17A expression in amlodipine-induced gingival overgrowth.

Journal of periodontal research, vol.55, no.5, pp.613-621, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Lactobacillus rhamnosus could inhibit Porphyromonas gingivalis derived CXCL8 attenuation

JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE, vol.24, no.1, pp.67-75, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Bullous oral lichen planus: report of two cases.

Chinese medical journal, vol.116, no.10, pp.1594-5, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

A review of paediatric oral biopsies in Turkey.

International dental journal, vol.53, no.1, pp.26-32, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Gingival metastasis of malignant mesenchymal tumour in the thigh

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.41, no.1, pp.59-61, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Adenoid Cystic Carcinoma Detected in the Palate: A Case Report

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.32, no.1, pp.104-107, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Molecular Profiling of Odontogenic Tumors - Pilot Study.

Balkan Journal of Dental Medicine, vol.21, pp.112-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çene Kemiklerinde İzlenen Ameloblastik Karsinom

Türkiye Klinikleri Ağız Diş Çene Radyolojisi Özel Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dental Kök Hücrelerin Rejeneratif Medikal Tedavideki Yeri

Acta Odontologica Turcica, vol.32, no.2, pp.98-105, 2015 (Other Refereed National Journals)

Periodontal Hastalıkların Periodontal Dokulardaki Biyobelirteçler

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergis, vol.5, no.1, pp.41-48, 2014 (Other Refereed National Journals)

Histologic and histomorphometric assestment of Eggshell derived bone graft substitutes on bone healing in rats

Journal of Clinical and Experimental Dentistry, vol.5, no.1, pp.23-29, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çene Osteosarkomlarında Proliferasyon İndeksinin Değerlendirilmesi

Atatürk U. Diş Hek Fak .Der.,, vol.21, no.1, pp.75-81, 2013 (Other Refereed National Journals)

Parosteal osteochondrolipoma of the mandible

Journal of Oral and Maxillofacial Pathology, vol.16, no.2, pp.280, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Periferal Dev Hücreli Granülomların Klinopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

Atatürk U. Diş Hek Fak .Der, vol.20, no.2, pp.70-83, 2010 (Other Refereed National Journals)

Oral Mavi Nevüs Olgu Sunumu

G.Ü. Diş Hek. Fak. Der, vol.25, no.3, pp.31-37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yanakta Gelişen Lipom Olgu Sunumu

Tür.Klinik J Dental Sci.,, vol.14, no.1, pp.43-46, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kalsiyum karbonat esaslı kemik greft materyalinin invivo değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.109-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kalsiyum Karbonat Esaslı Kemik Greft Materyalinin in vivo Değerlendirilmes

azi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.109-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sigara İçen ve İçmeyen Bireylere Ait Dişeti Örneklerinde p16 Tümör Supresör Gen Ekspresyonu

Atatürk U. Diş Hek Fak Der, vol.14, no.3, pp.17-23, 2004 (Other Refereed National Journals)

Osteochondroma Of the Mandibular Condyle Report of A Case

Hacettepe Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.23-28, 2004 (Other Refereed National Journals)

Oral Lökoplakilerde Human Papillomavirüs Varlığı

Atatürk U. Diş Hek Fak .Der, vol.13, no.3, pp.1-6, 2003 (Other Refereed National Journals)

Çürük süt dişi pulpasında immünokompetent hücrelerin değerlendirilmesi

G.Ü. Dişhekimliği Dergisi, vol.19, no.3, pp.1-8, 2002 (Other Refereed National Journals)

Sürmüş Kompleks Odontoma Bir Olgu Raporu

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.19-21, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çürük Süt Dişi Pulpasında İmmünokompetent Hücrelerin Değerlendirilmesi

G.Ü. Diş Hek. Fak. Der, vol.19, no.2, pp.1-8, 2002 (Other Refereed National Journals)

Komplex odontoma (2 olgu bildirimi)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.74-78, 2001 (Other Refereed National Journals)

Reaktif Fokal Dişeti Büyümeleri ve Periodontal Durum Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: 12 Olgunun Uzun Süreli Takibi

Hacettepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.83-88, 2001 (Other Refereed National Journals)

Non sendromik Bilateral Dentigeröz Kist Bir Olgu Raporu

G.Ü. Diş Hek. Fak. Der, vol.18, no.2, pp.83-86, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kompleks Odontoma İki Olgu Nedeniyle

Atatürk Ü. Diş Hek.Fak.,Der, vol.11, no.1, pp.74-78, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ameloblastomalarda Agressivitenin Histomorfolojik Olarak Değerlendirilmesi

G.Ü. Diş Hek. Fak. Der, vol.17, no.1, pp.1-5, 2000 (Other Refereed National Journals)

Dişeti Lezyonlarının Klinikopatolojik Profili Bir Arşiv Çalışması

Atatürk U. Diş Hek Fak.Der, vol.10, no.2, pp.25-28, 2000 (Other Refereed National Journals)

A Clinical and Histopathological Evaluation of Giant Cell Lesions of the Jaws

Asian J. Oral Maxillofac. Surg, vol.10, pp.23-31, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peri İmplant Doku Reaksiyonları

G.Ü. Dişhek. Fak. Der.,, vol.9, no.2, pp.237-253, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Molecular characterization of Odontogenic Tumors

1st UHS-International Dental Conference, 3 - 05 October 2019

Odontojenik tumorlerde molekuler profiller -1ve 2 vaka genelinde

28. ULUSAL Patoloji Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2018

Essentials in the Histopathology Procedures of Dental Tissue and Odontogenic Lesions

44th Annual National Society Histotechnology(NSH) Symposium/Convention, 22 - 26 September 2018

Çocukluk döneminde oluşan odontojenik keratokist:Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 29 September 2017

Next Generation Sequencing analysis of ameloblastomas

28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 September 2016

Intramucosal lipoblastoma like tumour of the lip

XXXI International Congress of the International A cademy of P athology and 28 th Congress of European Society of Pathology, Köln, Germany, 25 - 29 September 2016, vol.496, pp.295-296

Maksillada Pleomorfik Adenom Vaka Raporu

23. Türk Oral maksillofasiyal Cerrahi Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 26 - 30 May 2016

Expression des Programmed Death Ligand 1 PDL1 auf Tumorzellen HPV assoziierter Oropharynxkarzinome OSCC und Korrelation mit Überlebensdaten

87th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, 4 - 07 May 2016

Assessment of Bacterial Profile of Osteonecrosis in Jaw Due to Biphosphonate Use

17th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 May 2014, vol.119, pp.190

Odontogenictumours A Multicentric Retrospective Study of 2000 Cases in Turkish Population

17th Congress of Oral Pathology and Medicine -Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 May 2014, vol.119, pp.188

p16 and Ki 67 Expression in HPV Related Head and Neck Mucosal Lesions

17th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 May 2014, vol.119

PTEN p53 and Ki67 Expressions in Keratocystic Odontogenic Tumor and Ameloblastoma

17th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 May 2014, vol.119, pp.188

CHALLENGING DIAGNOSIS OF A PALATINALSUBMUCOSAL LESION

17. international congress of oral pathology medicine, 25 - 30 May 2015

Immunohistochemical Comparison of Cyclin D1 and Shh in Ameloblastoma and Keratocystic Odontogenic Tumor

117th Congress of Oral Pathology and Medicine-Oral Surg Oral Med Oral Pat Oral Rad, 25 - 30 May 2014, vol.119, pp.197

Gingiva ve bukkal mukozada Pemfigus vulgaris:bir vaka raporu

19.EBDO ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, FETHİYE/MUĞLA, Turkey, 26 April - 28 September 2013

Üst çenede primer osteosarkoma

13th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2005

Myofibroblasts in Drug Induced Gingival Overgrowth

EUROPERIO 4, Berlin, Germany, 19 - 21 June 2003, vol.30, pp.564-669

Alt ve Üst Çenede Farklı Lokalizasyonlardaki Multifokal Eozinofilik Granüloma

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

Early and late tissue reactions to titanium and lactosorb screws

3rd Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Turkey, 01 January 2001