Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Proje Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Etkisi

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, sa.1, ss.187-194, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Example For Creative Drama in Physics Education: Friction Force

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.198-221, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Bir Örnek: Sürtünme Kuvveti

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.11, sa.1, ss.198-221, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.17-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Counterintuitive Physics Questions and Their Effect on Student Achievement

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.6, sa.1, ss.133-146, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Görsel Okumanın Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersi Başarılarına Etkisi Hareket Konusu Örneği

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.65-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRSEL OKUMANIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKDERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ HAREKET KONUSU ÖRNEĞİ

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri, cilt.6, sa.11, ss.65-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Incorrect Applications of Archimedes Principle

Lat. Am. J. Phys. Educ., cilt.7, sa.2, ss.167-170, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görsel Okumanın Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Aynalar ve Mercekler Konusundaki Başarılarına Etkisi

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.3, ss.1972-1983, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Eğitiminde Problem Çözme İle İlgili Açıklamalı Kaynakça

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.10, ss.70-81, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Eğitiminde Problem Çözme İle İlgili Yazılı Kaynaklar Dizini

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.22, ss.80-88, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Öğretiminde Problem Çözme Yöntemi ile İlgili Olarak Öğrencilerin Değerlendirmeleri

Milli Eğitim Dergisi, sa.172, ss.287-296, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fizik Konularının Öğretiminde Alternatif Çözümlerin Öğrenci Başarısına Etkisi

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.49-59, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sa.40, ss.616-627, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin Nükleer Enerjiye Geçiş Sürecinde Bilimsel ve Popüler Yaklaşımlarla Akkuyu Projesine Yönelik Değerlendirmeler

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.171-180, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jigsaw II Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Ünitesini Anlamada Tutumlarına Etkisi

International Congress on Science and Education 018, 23-25 March Afyonkarahisar., 23 - 25 Mart 2018

Jigsaw II Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Ünitesini Anlamalarına Eykisi.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27- 30 Nisan Nevşehir., 27 - 30 Nisan 2018

İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Proje Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Etkisi

8th International Congress on New Trends in Education (8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi), 18 - 20 Mayıs 2017, ss.64

Yaratıcı Drama Yöntemi ile Newton un 3 Kanununun İncelenmesi

II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri