Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Usage of micronized zeolite in high performanced concrete

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.1, pp.163-176, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Effect of Curing Conditions on Permeation of Self-Compacting Lightweight Concrete with Basaltic Pumice Aggregate

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.43, no.10, pp.5157-5164, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The Strength Properties of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.132, no.3, pp.775-778, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

INFLUENCE OF CURING CONDITIONS AND AGGREGATE TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES OF SELF COMPACTING LIGHTWEIGHT CONCRETE

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.3, pp.459-467, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strength and capillary water absorption of lightweight concrete under different curing conditions

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.17, no.2, pp.145-151, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Capillary water absorption of self-compacting concrete under different curing conditions

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.14, no.5, pp.365-372, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The influence of mineral admixtures on the short and long-term performance of concrete

BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, no.8, pp.3080-3085, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The influence of compaction pores on sorptivity and carbonation of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.21, no.5, pp.1040-1045, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of curing conditions on the engineering properties of self-compacting concrete

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.13, no.1, pp.25-29, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Aggregate Size and Cure Conditions On The Engineering Properties of Concrete

Turkish Journal of Science and Technology, vol.15, no.2, pp.127-137, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KALSİNE EDİLMİŞ BENTONİTİN BETON AŞINMA DAVRANIŞIÜZERİNE ETKİSİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.904-912, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Determination of Mechanical Properties of the Concrete Affected by High Temperature by Destructive and Non-Destructive Test Methods

Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, vol.14, no.2, pp.91-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İSKELELERİ, İSKELELERİETKİLEYEN YÜKLER VE İSKELE DENEYLERİ

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.2, no.4, pp.67-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Project Types on Business Health and SafetyPractices in the Construction Sector: Focusing on AnkaraProvince

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, no.3, pp.11-19, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects Of Using Waste Marble Dust In Concrete To Carbonation

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.20, no.2, pp.369-376, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Betonda Atık Mermer Tozu Kullanımının Karbonatlaşmaya Etkisi

Politeknik Dergisi, vol.20, no.2, pp.369-376, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kaplamalı Beton Basınç Dayanımına Donma Çözülmenin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.59-65, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mermer Tozu Atığı ve Silis Dumanının Betonun Karbonatlaşma ÖzelliğineEtkisi

BEU Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.191-202, 2016 (Other Refereed National Journals)

Research of Cold Joint Effects on the Direct Tensile and Flexural Strength of the Concrete

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.19, no.3, pp.203-210, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Soğuk Derzin Betonun Eğilme ve Doğrudan Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Politeknik Dergisi, vol.19, no.3, pp.203-210, 2016 (Other Refereed National Journals)

Farklı Tip Sıvalarla Kaplı Betonun Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.43-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kalsine Bentonit Katkılı Harçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.150-160, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yapı Sistemlerinin MATLAB Optimizasyon Araç Kutusu ile Optimum Boyutlandırılması

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.189-197, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sustainable Structural Lightweight Concrete Design and The Investigation of TheMechanical Properties

Bitlis Eren Univ J Sci & Technol, vol.5, no.2, pp.62-67, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF SINGLE AND HYBRID FIBRES ON FIBRE REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE PRODUCED WITH HIGH LEVEL OF FLY ASH USAGE

SDU International Technologic Science, vol.5, no.2, pp.11-21, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uçucu külün karbon fiber takviyeli betonun mekanik özelliklerine etkisi

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknik-Online Derg, vol.9, no.1, pp.24-40, 2007 (Other Refereed National Journals)

Uçucu külün karbon fiber takviyeli hafif betonun seebeck katsayısına etkisi

Teknolojik araştırmalar dergisi(Yapı Teknolojileri elektronik dergisi), vol.1, pp.1-5, 2007 (Other Refereed National Journals)

Silis Dumanının Karbon Fiber Takviyeli Hafif Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.103-109, 2007 (Other Refereed National Journals)

Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Mineral Katkıların Etkis

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.351-357, 2006 (Other Refereed National Journals)

Pomza ve mineral katkılı taşıyıcı hafif betonun mekanik özelliklerinin araştırılması

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, vol.21, no.4, pp.675-680, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Betonarme Demiri ve Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Mineral Katkıların Etkisi

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.18, pp.351-357, 2006 (Other Refereed National Journals)

Silis Dumanı Katkılı Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, no.10, pp.22-27, 2006 (Other Refereed National Journals)

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, no.17, pp.681-685, 2005 (Other Refereed National Journals)

Betonda Hızlandırılmış Karbonatlaşma Deneyi ve Aparatı

Politeknik Dergisi, vol.2, pp.233-237, 2005 (Other Refereed National Journals)

Farklı Nem Ortamlarındaki Betonlarda Karbonatlaşma Gelişimi

F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.367-373, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bulanık Mantık Metodu ile Tek Açıklıklı Çerçevenin Plastik Analizi

F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları Dergisi,, vol.5, pp.72-78, 2003 (Other Refereed National Journals)

Boşluklu Yapıların Yapısal Değişim Teoremleri ile Elasto Plastik Analizi

F.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.55-60, 2003 (Other Refereed National Journals)

Betonlarda Karbonatlaşmanın Önemi ve Etkinlik Dereceleri Standard Dergisi

STANDARD DERGİSİ, vol.497, pp.84-88, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kum Kirliliğinin Betonun Basınç Dayanımına Etkileri

TMMOB İzmir Şubesi Haber Bülteni, vol.15, pp.18-22, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONLARIN YÜKSEK SICAKLIK DİRENCİNE MİNERAL KATKILARIN ETKİSİ

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Fen ve Mühendislik Bilimleri-, Çorum, Turkey, 22 - 24 August 2020

Investigation of the EngineeringProperties of Micronized ZeoliteReplaced Mortars

4th International Sustainable Buildings Symposium, Texas, United States Of America, 18 June 2018 - 20 June 2019, pp.265-272

Investigation of the Mantle System Applied to Outer Shell of Apartment Buildings in Terms of Energy Efficiency (Erzincan Case)

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.413-424 Sustainable Development identifier

An Investigation of the Effect of PVA and Boric Acid on Concrete Mixtures

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.33-47 identifier

Effect of High Temperature on Compressive Strength of Concrete Prepared Using Different Types of Aggregates

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.425-434 identifier

The Investigation of the Different Waste Powder Materials Effects on Self-Compacting Lightweight Concrete

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017

Combined Effects of Extreme Conditions on the Mechanical Properties of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

Influence of the Coarse Aggregates on the Development of the Mechanical Properties of Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

Kalsine Bentonit Katkılı Betonların Aşınma Davranışı

II. International Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.626 Sustainable Development

Yüksek Oranda Kimyasal Katkı Kullanımının Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi

II. International Academic Research Congress ( INES 2017 ), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

The Design of Fibre Reinforced Self Compacting Lightweight Concrete and the Investigation of Early-Age Mechanical Properties Produced with Acidic Pumice and Waste Powders

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

The Investigation of the Mechanical and Durability Properties of Self-Compacting Lightweight Concrete Produced with Acidic Pumice

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

Kalsine İstanbul Kili Katkılı Harçların Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.1817-1826

The Strength Propertries of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

3. İnternational Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), Antalya, Turkey, 19 - 26 October 2016

Effects of using waste marble dust in concrete to carbonation

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.264-269

The design of fibre reinforced self compacting concrete and determination of fresh properties

ISBS 2015 2nd. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.322-329

Searching about the effects of cold joints on direct tensile strength

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Building Syymposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.155-158

Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Donma-Çözülme Direnci

9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.191-201

Pomza Agregalı Kendişiğinden Yerleşen Hafif Betonların Yüksek sıcaklık Direnc

Beton 2011 (Hazır Beton Kongresi Bildirileri), Isparta, Turkey, 20 - 22 September 2011, pp.153-157

The Influence of Mineral Admixtures on Some Properties of Concrete After Freze Thaw

Sustainability in Cement and Concrete, TÇMB 3. International Symposium, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2007, pp.757-768

İnce Malzeme Olarak kullanılan Atık Mermer Tozunun Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2007, pp.172-175

Sürdürülebilir Taşıyıcı Hafif Beton Tasarımı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Turkey, 26 May 2010 - 28 May 2007, pp.180-184

Influence on Bond Strength of Concrete Repair Materials Mineral Admixtures

Concrete Solutions (Proceedings of the Second International Conference, BRE Pres, ST.MALO, France, 27 - 29 August 2006, pp.514-520

Absorption Characteristics of Self Compacting Concrete

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2005

Karbon Fiber Takviyeli Betonun Basınç Altındaki Elektriksel Tepkisi

4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.1046-1051

Elazığ Yöresi Pomzasının Katkı Maddesi Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 15 - 17 September 2005, pp.245-250

Pomza Taşı ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, 15 - 17 September 2005, pp.153-157

Mechanical Properties of Self Compacting Concrete at Difference Curing Condition

Cement Combinations for Durable Concrete, Proceedings of The International Congress, Dundee, United Kingdom, 5 - 07 July 2005, pp.441-448

Elazığ Ferrokrom Curufunun Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi

5. Ulusal Beton Kongresi-Betonun Dayanıklılığı (Durabilite), İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2003, pp.261-268

Van-Tatvan Yöresindeki Volkanik Tüfün Betonun Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 May 2000, vol.542

Cam Lifli Kompozit Borularda Değişik Lif Oranlarının Sızdırmazlığa ve Su Emmeye Etkisi

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 May 2000, pp.517-525

Perdelerin Elastik ve Elasto-Plastik Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu Bildiriler Kitabı I, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.204-211

Matlab ve Yapısal Değişim Teoremleriyle Kafes Sistemlerin Analizi

UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 1998, pp.113-120