Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ponza Katkılı Çimento Harçlarının Taze ve Sertleşmiş Özellikleri

International Pumice and Perlite Symposium (PuPeS’21), Bitlis, Turkey, 04 November 2021

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF BETONLARIN YÜKSEK SICAKLIK DİRENCİNE MİNERAL KATKILARIN ETKİSİ

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Fen ve Mühendislik Bilimleri-, Çorum, Turkey, 22 - 24 August 2020

Investigation of the EngineeringProperties of Micronized ZeoliteReplaced Mortars

4th International Sustainable Buildings Symposium, Texas, United States Of America, 18 June 2018 - 20 June 2019, pp.265-272

Effect of High Temperature on Compressive Strength of Concrete Prepared Using Different Types of Aggregates

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.425-434 identifier

An Investigation of the Effect of PVA and Boric Acid on Concrete Mixtures

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.33-47 identifier

The Investigation of the Different Waste Powder Materials Effects on Self-Compacting Lightweight Concrete

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis, Turkey, 27 - 29 October 2017

Combined Effects of Extreme Conditions on the Mechanical Properties of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

Influence of the Coarse Aggregates on the Development of the Mechanical Properties of Concrete

8TH INTERNATIONAL ADVANCEDTECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS2017), Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017

Kalsine Bentonit Katkılı Betonların Aşınma Davranışı

II. International Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.626 Sustainable Development

Yüksek Oranda Kimyasal Katkı Kullanımının Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkisi

II. International Academic Research Congress ( INES 2017 ), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

The Design of Fibre Reinforced Self Compacting Lightweight Concrete and the Investigation of Early-Age Mechanical Properties Produced with Acidic Pumice and Waste Powders

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

The Investigation of the Mechanical and Durability Properties of Self-Compacting Lightweight Concrete Produced with Acidic Pumice

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2017), Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

Kalsine İstanbul Kili Katkılı Harçların Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisi

1 st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.1817-1826

The Strength Propertries of Fibre Reinforced Self Compacting Concrete

3. İnternational Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), Antalya, Turkey, 19 - 26 October 2016

The design of fibre reinforced self compacting concrete and determination of fresh properties

ISBS 2015 2nd. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.322-329

Searching about the effects of cold joints on direct tensile strength

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Building Syymposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.155-158

Effects of using waste marble dust in concrete to carbonation

ISBS 2015 2 nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.264-269

Pomza Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Donma-Çözülme Direnci

9. Ulusal Beton Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.191-201

Pomza Agregalı Kendişiğinden Yerleşen Hafif Betonların Yüksek sıcaklık Direnc

Beton 2011 (Hazır Beton Kongresi Bildirileri), Isparta, Turkey, 20 - 22 September 2011, pp.153-157

The Influence of Mineral Admixtures on Some Properties of Concrete After Freze Thaw

Sustainability in Cement and Concrete, TÇMB 3. International Symposium, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2007, pp.757-768

İnce Malzeme Olarak kullanılan Atık Mermer Tozunun Betonun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2007, pp.172-175

Sürdürülebilir Taşıyıcı Hafif Beton Tasarımı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Turkey, 26 May 2010 - 28 May 2007, pp.180-184

Influence on Bond Strength of Concrete Repair Materials Mineral Admixtures

Concrete Solutions (Proceedings of the Second International Conference, BRE Pres, ST.MALO, France, 27 - 29 August 2006, pp.514-520

Absorption Characteristics of Self Compacting Concrete

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2005

Karbon Fiber Takviyeli Betonun Basınç Altındaki Elektriksel Tepkisi

4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.1046-1051

Pomza Taşı ile Elde Edilen Taşıyıcı Hafif Betonun Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, 15 - 17 September 2005, pp.153-157

Elazığ Yöresi Pomzasının Katkı Maddesi Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005 Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 15 - 17 September 2005, pp.245-250

Mechanical Properties of Self Compacting Concrete at Difference Curing Condition

Cement Combinations for Durable Concrete, Proceedings of The International Congress, Dundee, United Kingdom, 5 - 07 July 2005, pp.441-448

Mechanical properties of self-compacting concrete at different curing conditions

2005 International Congress - Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities, Dundee, England, 5 - 07 July 2005, pp.441-448 identifier

Elazığ Ferrokrom Curufunun Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi

5. Ulusal Beton Kongresi-Betonun Dayanıklılığı (Durabilite), İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2003, pp.261-268

Van-Tatvan Yöresindeki Volkanik Tüfün Betonun Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 May 2000, vol.542

Cam Lifli Kompozit Borularda Değişik Lif Oranlarının Sızdırmazlığa ve Su Emmeye Etkisi

3. Gap Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 26 May 2000, pp.517-525

Perdelerin Elastik ve Elasto-Plastik Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu Bildiriler Kitabı I, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.204-211

Matlab ve Yapısal Değişim Teoremleriyle Kafes Sistemlerin Analizi

UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 1998, pp.113-120

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

336

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

380

H-Index (Scopus)

8

Project

9

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

20

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals