Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Group decision making for hazard analysis and consequence modelling software selection with ahp

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, cilt.39, ss.303-318, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hybrid Use of Likert Scale-Based AHP and PROMETHEE Methods for Hazard Analysis and Consequence Modeling (HACM) Software Selection

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, cilt.18, sa.5, ss.1689-1715, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON FUZZY QUERIES FOR DETERMINATION OF NON RESIDENTIAL AREA BASE STATIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.30, sa.4, ss.671-682, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INTEGRATED DATA CUBE SYSTEM (IDCS): SALES CUBE APPLICATION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, ss.477-484, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A DECISION SUPPORT SYSTEM TO EVALUATE EMPLOYEE PERFORMANCE AND ITS APPLICATION

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.1, ss.239-248, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A DSS/GA approach for portfolio selection problem Portföy seçimi problemi için KDS/GA yaklaşimi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.17, sa.4, ss.125-138, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

POTANSİYEL ÇOKLU HAVALİMANI SİSTEMİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.859-876, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge Discovery On Investment Fund Transaction Histories and Socio-Demographic Characteristics for Customer Churn

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.6, sa.4, ss.262-270, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İş Zekası Yazılımı Alternatiflerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.48-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Modelleme: Trafik Kaza Bilgi Sistemi

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, cilt.6, ss.35-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Seçimi Problemi İçin KDS GA Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.125-138, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulanık Matematiksel Programlama Tekniği İle Bir İş Değerlendirme Uygulaması

Teknoloji / Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.91-96, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borsada Teknik Göstergelerle Analiz için Bir Karar Destek Sistemi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.43-58, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Konut Alım Gücünün Çok Kriterli Karar Verme Metotlarıyla Değerlendirilmesi

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Section:Engineering and Natural Sciences), Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Potansiyel Çoklu Havalimanı Sisteminin Çok Kriterli Karar Verme Yakleşimiyla Değerlendirilmesi

3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Section:Engineering and Natural Sciences), Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

Finding a Model that Provides High Profits with Web Usage Mining: A Case Study

5th International Management Information Systems Conference, 24 - 26 Ekim 2018

Evaluation of Team Performance in Finance Sector by Data Envelopment Analysis Method

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

ISO/IEC 27001 AND ISO 22301: INFORMATION SECURITY ANDBUSINESS CONTINUITY IN THE BANKING SECTOR

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Veri Ambarı Oluşturmada ETL ve ELT Yaklaşımlarının Kullanımı ve Karşılaştırılması

1. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCH AND ENGINEERING CONGRESS, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Güncel iş kazaları ham verilerinin veri madenciliği süreci ile analizi

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, ss.221-226

Güncel İş Kazaları Ham Verilerinin Veri Madenciliği Süreci İle Analizi

3. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Otomotiv Sektöründeki Bir Firmanın Stok Yönetim Sistemi İçin Bir Karar Destek Modeli

Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği (Yaem) 35. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle İş Zekası Yazılımı Seçimi

YBS.2014 Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014

KOBİ’lerde Personel Seçimine Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı

4. KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2007

Hizmet Sektöründe Walk Through Audit WTA Yöntemi

YA/EM 2007 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

Veri Küplerinin Bütünleşik Kullanımı

YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2006

Gri İlişkisel Analiz Kullanarak Trafik Kaza Verileri Üzerine Bir Veri Madenciliği Uygulaması

YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2006

Crossover Station Based Simple U Type Assemly Line Balancing

IMS'2006 5th International Sysmposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006, ss.118-131

Tedarikçi Performansının değerlendirilmesi için Bir Karar destek Sistemi

YA/EM 2004 Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2004

Trafik Kaza Bilgi Sisteminin Modellenmesi

II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri