Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ülkemizde piyasada bulunan organik besinler ve bunlara ilişkin bazı özelliklerin değerlendirilmesi

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), 19 - 20 March 2020

Beden kütle indeksi ile konstipasyon gelişim riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 30 June 2019

Yetişkin Bireylerin Meyve Suyu Satın Alma ve Tüketim Alışkanlarının Değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019

İlave şeker tüketimi ve kardiyovasküler risk faktörleri

Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1010

Üniversite Öğrencilerinin Beden Kütle İndeksleri İle Yeme Tutum ve DavranışlarıArasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1004

Erkeklerde sperm kalitesine bazı polifenollerin etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.960

Is green coffee effect in weight loss?

1. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİTABİİ VE SAĞLIKLI HAYAT, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2017, pp.1385

Cardamom as a funtional food: antimicrobial effect

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Books & Book Chapters

Besinler

in: Fonksiyonel Beslenmeye Diyetetik Bakış, Akbulut Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.169-288, 2023

Besin Bileşenleri

in: Fonksiyonel Beslenmeye Diyetetik Bakış, Akbulut Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.73-168, 2023

Beslenme ile Alınan Endokrin Bozucuların Nörolojik Hastalıklar Üzerindeki Olası Rolü

in: Endokrin Bozucular ve Sağlık, Prof.Dr. Kazım Şahin,Prof.Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.217-242, 2022 Creative Commons License Sustainable Development