Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Lateral sefalometrik radyografide izlenen artifaktlar.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.159-165, 2019 (Other Refereed National Journals)

Oral Mikrobiyota Araştırmaları Işığında AğızSağlığına Yeni Bakış Açısı: Derleme

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dişetlerinde ortaya çıkan müköz membran pemfigoidi: vaka raporu.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21 - 24 September 2017

Hemimandibuler hipertrofi vakasının klinik ve konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi bulguları.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21 - 24 September 2017

Multiple myelomlu bir hastada izlenen bifosfonat kullanımına bağlı osteonekroz: vaka raporu.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi, 21 - 24 September 2017

İmmun supresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 April 2017

Lateral sefalometrik radyografide izlenen artefaktlar.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Gömülü üçüncü molar dişlerde idyopatik eksternal rezorpsiyon

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

İmmünsupresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit.Bir vaka raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 April 2017

İmmün-süpresif bir hastada izlenen fungal kaynaklı osteomiyelit ve sinüzit: vaka raporu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

Books & Book Chapters

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Rutin Klinik Uygulama, Etik ve Medikolegal Sorunlar.

in: Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar., Kamburoğlu K, Editor, Dijital Akademi Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.16-21, 2019