Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating Print Awareness Skills of Preschool Children in Terms of Child and Parent Variances

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, sa.196, ss.49-65, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effect of the Program of Readiness Education on the Skills on Reading-Writing Skills

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, sa.3, ss.8-22, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Resimli Hikaye Kitaplarında Sözel Mizah Unsurları

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, sa.29, ss.243-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Annelerin Çocuk Kitaplarının İç ve Dış Yapı Özellikleri İle İlgili Görüşleri

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.27-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.1222-1234, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı BecerilerininGelişiminde Etkileşimli Kitap Okumanın Önemi

Çocuk ve Gelişimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.31-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Kitabı Seçiminde Kullandıkları Ölçütlerin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.791-811, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN AİLEKATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.755-770, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Alfabe Bilgisinin Desteklenmesi

Eğitimci Öğretmen Dergisi, cilt.7, sa.27, ss.9-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Ses Farkındalığı Becerisinin Desteklenmesi

Eğitimci Öğretmen Dergisi, sa.22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Yazı Farkındalığı Becerisinin Desteklenmesi

Eğitimci Öğretmen Dergisi, sa.18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukların Resim Çalışmalarına Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaklaşımlarının İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.31-49

9-17 Yaş Arasındaki Çocukların Algıladıkları Anne Tutumlarının İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.270

Pre-Service Preschool Teachers’ Perception of Multiculturalism

International Conference on Multidisciplinary Sciences, 15 - 16 Ekim 2018

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.250-259

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminin İncelenmesi

9th International Confererence of Strategic Research on Scientific Studies and Education th International Conference on Multidisciplinary Sciences, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ocak 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinliklerini Uygulamaları ile ilgili Görüşlerinin İncelenmesi

II. INTERNATIONAL EURASION EDUCATİONAL RESEAECH CONGRESS, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile İletişim Etkinliklerini Uygulamları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015

Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar ve Ergenlerin Gelişimleri Üzerindeki Etkileri

IV. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2012

Çocukları Suça İten Ailesel Nedenler

I.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2009

How to teach and learn science in early childhood education Exploring teachers epistemological beliefs

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Döneminde Aile Katılımı

Teori ve Uygulamalarıyla Eğitimde Aile Katılımı, Karaçöp, Ataman, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.79-105, 2020

Üstün Yetenekliler Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

Üstün Yetenekliler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri, Hakan Kurt, İbrahim Yüksel, Editör, Nobel, Ankara, ss.27-66, 2020

Dünya’da ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Alisinanoğlu Fatma, Bayraktar Vedat, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.13-35, 2019

Erken Çocukluk Döneminde 21. Yüzyıl Öğrenme Becerisi: İş Birliği

21. Yüzyıl Çocuklarının Eğitimi: 6 C Modeli, Ömeroğlu Esra, Şahin Hakan, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.15-44, 2019

Okul Öncesi Kurumlarında Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Ulutaş İlkay, Demiriz Serap, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.385-409, 2018

The Role of Pretend on Development of Early Literacy Skills in Pre-School Period

Current Trends in Pre-School Education-1, Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nudzeyma, Bayraktar Vedat, Yıldırım Yakup, Editör, Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss.379-393, 2018

Yazı Farkındalığı Becerileri

Dil ve Erkenokuryazarlık, Temel Zeynep Fulya, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.63-87, 2018

Erken Okur-Yazarlıkla İlgili Etkinlik Örnekleri

Dil ve Erken Okuryazarlık, Temel Zeynep Fulya, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.243-265, 2018

Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı kavramı ve çocuk kitaplarının özellikleri

Her yönüyle okul öncesi eğitim, Turla Ayşe, Editör, Hedef, Ankara, ss.53-86, 2018

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Yıldırım Hacıibrahimoğlu Binnur, Kesicioğlu Serdar, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.1-8, 2018

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Eddebiyatı Kavramı ve Çocuk Kitaplarının Özellikleri

Çocuk Edebiyatı, Ayşe Turla, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.52-83, 2018

Erken Okur-Yazarlıkla İlgili Etkinlik Örnekleri

Dil ve Erken Okuryazarlık, Temel, Fulya, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.243-264, 2017

Yazı Farkındalığı Becerileri

Dil ve Erken Okuryazarlık, Temel, Fulya, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.64-87, 2017

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı Kavramı ve Çocuk Kitaplarının Özellikleri

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı, Turla, Ayşe, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.10-40, 2017

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı Kavramı ve Çocuk Kitaplarının Özellikleri

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı, Turla,Ayşe, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.10-40, 2016

Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi

Okul Öncesi Eğitime Giriş, ALİSİNANOĞLU,FATMA BAYRAKTAR,VEDAT, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.1-12, 2016

Language and Early Literacy in Gifted Children.

Current Advances in Education, EMİN ATASOY; RECEP EFE;IWONA JAZDZEWSKA; HÜLYA YALDIR, Editör, Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.212-223, 2016

Technology Use in Family Participation Studies

Current Advances in Education, E. Atasoy; Efe R.; Jazdzewska I. And Yaldır, H., Editör, St. Kliment Ohridski University Press., Sofija, ss.743-754, 2016

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı Kavramı ve Çocuk kitaplarının Özellikleri

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı, Ayşe Turla, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.10-40, 2015

Erken Okuryazarlıkla İlgili Etkinlik Örnekleri

Dil ve Erken Okuryazarlık, TEMEL, FULYA, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.244-264, 2015

Yazı farkındalığı Becerileri

Dil ve Erken Okuryazarlık, ZEYNEP FULYA TEMEL, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.63-89, 2015

Yazı Farkındalığı Becerileri

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 4, TEMEL FULYA, Editör, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, ss.66-89, 2014

Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı Kavramı ve Çocuk Kitaplarının Özellikleri

Her Yönüyle Okulöncesi Eğitim 4, TURLA AYŞE, Editör, Hedef CS, Ankara, ss.156-186, 2014

Bilgisayar Oyunlarının Çocukların ve Ergenlerin Gelişimleri Üzerindeki Etkileri

Çocuk ve Bilişim, SARI İBRAHİM, ÖZDEMİR MESUT, Editör, Samer Billimsel Yayınları, Ankara, ss.117-137, 2013