Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arapça Dinleme Becerileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Turkish Studies, vol.17, no.1, pp.125-140, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hüseyin Vassâf (1872-1929)'ın Mevlid Şerhi, Gülzâr-ı Aşk

Karabatak, vol.1, no.60, pp.68-70, 2022 (National Non-Refereed Journal)

Müzik Dinlemenin Arapça Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ebu’l-Hasan Harakani

Yenidünya, vol.1, no.1, pp.38-43, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

İman’ı Bize Öğreten İmam Ebu Mansur Maturidi

Yenidünya, vol.1, no.1, pp.54-59, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Bâyezîd-i Bistâmî

Yenidünya, vol.1, no.1, pp.38-43, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Divan-ı Hikmet’te Kur’an ve Hadis’ten İktibas ve Telmih

Yesevi Aylık Sevgi Dergisi, no.291, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Arapça Konuşma Öğretiminde Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.159-181, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gazi Medical Journal- Pharmacy Faculty COVID 19 Special Issue

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.31, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Hz. Ebu Bekir

Yenidünya, vol.1, no.1, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

İslam’ı Bize Öğreten En Büyük İmam Ebu Hanife

Yenidünya, vol.1, no.1, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Kasım b. Muhammed

Yenidünya, vol.1, no.1, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Hz.Selman-ı Farisi

Yenidünya, vol.1, no.1, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Cafer es-Sadık

Yenidünya, vol.1, no.1, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies, vol.19, no.19, pp.237-261, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ahmet Yesevi Üniversitesinin Misyonu

Türk Dünyasından Parlamenter Bakış (Kazakistan Dosyası), vol.1, no.1, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Niyâzî Mısrî Şiirlerinde Peygamberimiz

Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi, vol.1, no.31, pp.96-99, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

zecel

TDV İslam Ansiklopedisi, vol.44, no.1, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Zürrumme

TDV islam ansiklopedisi, vol.1, no.44, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

“Tabakâtü’ş-Şuarâ”

tdv islam ansiklopedisi, vol.1, no.44, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Necîb Mahfûz Hayatı Eserleri ve Türkçe Çevirileri

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.29, pp.17-28, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkçe ile Arapça Arasında Karşılıklı Etkileşim

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.23, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yedi Askı: Arap Edebiyatının Harikaları

EKEV Akademi Dergisi, vol.8, no.21, pp.361-362, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

YAHYA HAKKI’NIN KINDÎLU UMM HÂŞİM’İ

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, 2001 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fransız Gezgin Charles Texier’in Küçük Asya’sında Sinop ve Çevresi

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 5 - 07 October 2018

UNESCO 2016-2017 SEZONU HOCA AHMET YESEVİ YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALANYA 4. ULUSLARARASI SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 May 2018

Türkiye’de Necip Mahfuz Literatürüne Genel Bir Bakış

Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2017

Açılış Konuşması

2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 19 October 2017 - 22 January 2018

Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, Samsun, Turkey, 22 - 24 September 2017

Necip Mahfuz un Sembolik Romanlarında Kadın

Doğu Edebiyatında Kadın Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2015

OSMANLI DÖNEMİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ VE OKUTULAN DERS KİTAPLARI

Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 April 2007

Sinoplu Safâyî veVasâyâ-yı Şeyh Vefa Adlı Manzumesi”

Vefa Semti Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2006

Aziz Mahmut Hüdayi nin Arapça ve Farsça Manzumeleri 399 421

Aziz Mahmud Hüdayi Uluslar arası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, pp.399-421

Books & Book Chapters

Hoca Ahmet Yesevî'nin Eğitim Anlayışı

in: Türksav Türk Dünyası 30 Yıllığı, Yavuz Gürler, Prof. Dr. Gültekin Akengin, Editor, Ata Yurt Yayınevi, Ankara, pp.140-156, 2021

Arapça III

Atatürk Üniversitesi, 2019

NECÎB MAHFÛZ'UN SEMBOLİK ROMANLARINDA KADIN

in: Doğu Edebiyatında Kadın, Prof. Dr. Ali GÜZELYÜZ, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.86-104, 2016

Arapça Hızlı Okuma

Elif Yayınları, İstanbul, 2015

Arapça II

Atatürk Üniversitesi, 2012

Divan-ı İlahiyat Tıpkıbasım

Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2005

Divan-ı İlahiyat Aziz Mahmut Hüdayi

Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2005

Arapça Çeviri Kılavuzu

elif yayınları, Ankara, 2002

Esir Üniforması

Şule Yayınları, 1999

El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997