Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Accessory Mental Foramina Morphology with Cone-beam Computed Tomography

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.20, sa.12, ss.1550-1554, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidative stress and cellular immunity in patients with recurrent aphthous ulcers

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH, cilt.47, sa.5, ss.355-360, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Teeth Number Anomalies in Permanent Dentition among Non-Syndromic Dental Patients

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, cilt.37, sa.1, ss.115-120, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Utility of the gagging problem assessment questionnaire in assessing patient sensitivity to dental treatments

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.39, sa.12, ss.948-955, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dental students' knowledge and attitudes towards cone beam computed tomography in Turkey

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.40, sa.7, ss.439-443, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Reliability and validity of the Turkish version of the shorter form of the gagging problem assessment questionnaire

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.37, sa.1, ss.21-25, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of the associated symptoms, pathologies, positions and angulations of bilateral occurring mandibular third molars: Is there any similarity?

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Use of a Microscope for Restorative Treatment Decision-making on Occlusal Surfaces

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.34, sa.1, ss.83-86, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A fatty tissue lesion of the floor of the mouth mimicking an odontogenic lesion

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.37, sa.8, ss.470-472, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The precision of the panoramic mandibular index

DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, cilt.35, sa.6, ss.442-446, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dental fear and anxiety levels of patients attending a dental clinic.

Quintessence international (Berlin, Germany : 1985), cilt.37, sa.4, ss.304-10, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficiency of three different films and radiovisiography in detecting approximal carious lesions.

Quintessence international (Berlin, Germany : 1985), cilt.36, sa.1, ss.65-70, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Approximal carious lesion depth assessment with insight and ultraspeed films

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.30, sa.1, ss.58-62, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IS THERE A RELATION BETWEEN ALVEOLAR RIDGE DIMENSIONS AND BUCCAL UNDERCUT IN THE ANTERIOR MAXILLA?

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular dişsiz molar bölgenin kesitsel morfolojisinin konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

7tepe Klinik Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.15, sa.1, ss.34-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı dezenfektan mendillerin fosfor plak hasarına etkisi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DENTAL MANAGEMENT AND OROFACIAL MANIFESTATIONS OF A PATIENT WITH ROBINOW SYNDROME

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.51, sa.2, ss.43-48, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Maksillofasiyal fraktürlerin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile retrospektif olarak değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.8-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

D ital İntraoral Radyografinin Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Yeri Dental Patolojilerde Teşhis Etkinliği Avantaj ve Dezavantajları Tercih Edilme Durumu

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.2, sa.2, ss.29-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maturation of 2 nd and 3 rd Molars and Any Relation Between Maturation of 2 nd Molars and Congenital Absence of 3 rd Molars in Turkish Population

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.22, sa.2, ss.115-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir diş hekimliği fakültesindeki konik ışınlı bilgisayarlıtomografi incelemesi istenme nedenleri

ACTA ODONTOLOGICA TURCICA, cilt.32, sa.1, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aksesuar mental foramenin konik ışınlı dental tomografi ile görüntülenmesi

Acta odontologica tursica, cilt.32, sa.2, ss.81-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paranazal Sinüs Şikâyetlerinde Klinik Muayene Bulguları ve Ayırıcı Tanı

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.1, ss.71-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panoramik Radyograflarda Retansiyon Psödokistlerin Sıklığının ve Mevsimsel Dağılımlarının Değerlendirilmesi

TÜRKİYE KLİNKLERİ J OF DENTAL SCIENCE, cilt.19, sa.2, ss.113-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt çenede lokalize psammomatoid ossifying fibroma olgu raporu

GAZİ üNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, sa.3, ss.179-182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Filters to Subjective Image Quality in Different Dental Regions in Digital Panoramic Images

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.7-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental esthetic satisfaction precieved and desired dental treatments for improvement of esthetics

indian journal of dental research, cilt.20, ss.195-200, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Xerostomia Semptomları ve Tükrük Akış Hızı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.5-8, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common errors on panoramic radiographs taken in a dental school

Journal of Contemporary Dental Practice, cilt.4, ss.24-34, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. “Çürük içeren ve içermeyen servikal lezyonların etiyolojilerinin klinik olarak değerlendirilmesi”

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergi, cilt.2002, sa.8, ss.86-91, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç Bireylerde Xerostomia Görülme Sıklığı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.31-34, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksiller ve Mandibuler 3 Molar Dişlerin Klinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.75-79, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KIBT görütnülerinde saptanan canalis sinuosus ile ilişkili aksesuar kanallar: Vaka sersi

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.250-254

Maksilla anterior bölgedeki alveoler kemik morfolojisi ve simetrisi.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Reaktif dişeti lezyonlarını taklit eden nadir bir antite: Desmoid tümör.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21-24 Eylül, İstanbul, 21 - 24 Eylül 2017

Gömülü üçüncü molar dişlerde idyopatik eksternal rezorpsiyon

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 Nisan 2017

Konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde izlenen retromolar kanallar: 2 olgu sunumu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 Nisan 2017

Maturation of Maxillary and Mandibular Second and Third Molar Teeth İn Turkish Population

Internatıonal Congress Of Anthropologıcal Scıences (ICAS) Ankara Milli Kütüphane, 9 - 11 Nisan 2015

Evaluatıon Of The Characterıstıcs Of Supernumerary Teeth Wıth Cone Beam Computed Tomography

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu Ve 1.Uluslararası Katılımlı Kongresi İzmir, Türkiye, 17 Nisan - 19 Mayıs 2015

Stafne kemik kavitesi vaka serisi

Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 6. ulusal sempozyumu ve 1. uluslararası kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BISPHOSPHONATE-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine-Joint Meeting of the British Society for Oral and Maxillofacial Pathology, İstanbul, Türkiye, 25 - 30 Mayıs 2014, cilt.119, ss.205

Oral And Maxillofacial Considerations in Gardner s Syndrome A Case Report

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine. İstanbul Turkey, 25 - 30 Mayıs 2014

Characteristics Of Patients with Bishosphonate Related Osteonecrosis Of The Jaws

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine. İstanbul Turkey, 25 - 30 Mayıs 2014

Determination of oxidative stres antioxidant status and inflamation in patients with reccurent oral aphtous ulcers

38th congress of the federation of eurpoean biochemical scocieties (FEBS). Saint Petersburg Russia., 6 - 11 Temmuz 2013

Mandibulada Lokalize Santral Dev hücreli Granüloma Vaka Raporu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Türkiye, 21 - 23 Kasım 2013

Oral findings and dental treatment of a Struge Weber Syndrome A three year follow up

101st FDI Annual World Dental Congess. Istanbul Turkey September, 28 - 31 Ağustos 2013

Aksesuar Mental Foramenlerin Dental Volumetrik Tomografi İle Görüntülenmesi

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Sert Damakta Lokalize Adenoid Kistik Karsinom Acc Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu Erzurum, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Gömülü Meziodens İle İlişkili Glandular Odontojenik Kist Vaka Raporu

Oral Diagnoz Ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013

Uzun süreli oral kontraspetif kullanan iki hastada görülen eksternal kök rezorpsiyonu

17. EBDO Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2012

Lenfadenitis Vaka Raporu

17. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2012

Çift Meziyodenslerin Dental volumetrik Tomografi ile Değerlendirilmesi

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 16. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir., Türkiye, 21 - 23 Ekim 2011

Benign cementoblastoma lesion in the maxilla Case Report

XIIth European Congress of Dentomaxillo Facial Radiology 2-5 June Istanbul Turkey, 2 - 05 Haziran 2010

Simple bone cyst or radicular cyst Differantial diagnosis and treatment of a case

XIIth European Congress of Dentomaxillo Facial Radiology 2-5 June Istanbul Turkey, 2 - 05 Haziran 2010

Mandibulada Lokalize Psammomatoid Ossifying Fibroma

EGE BÖLGESİ DİŞHEKİMLERİ ODALARI 11. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ, FETHİYE-MUĞLA, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2009

Periferal Ossifying Fifroma Two Cases Report

2. National Symposium of the Association of Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Genç Bireylerde Xerostomiya Görülme Sıklığı

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2002, ss.1

Panoramik Radyografi Üzerindeki Artifaktların Değerlendirilmesi

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri