Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk hastalarda perkutan endoskopik gastrostomi deneyimi

Türk Çocuk Gastroenteroloji Derneği / 2. Genç Bakış Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2020

Karaciğer biyopsisinde duktopeni saptanan olguların analizi

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

İki olguda spontan gerileyen pnömatozis intestinalis

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

Dev Hücreli Hepatit Etyoloji ve Prognoza kısa Bir Bakış

Türk Çocuk Gastroenteroji Hepatoloji ve Beslenme Derneği Genç Bakış Kongresi 28-30/6/2019 Rize, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

Trikoenterohepatik Sendrom Benzeri Bulgular İle Başvuran Olguda TTC7A Mutasyonu

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Dernegi Genç Bakış Kongresi, Rize, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

Pankreatik Koleksiyonda Kistogastrostomi İşlemi Yapılan İki Olgu

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Dernegi Genç Bakış Kongresi, Rize, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019