Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessing autonomic nervous function by heart rate variability and heart rate turbulence in patients with acute ischemic stroke

Annals Of Indian Academy Of Neurology, cilt.23, sa.5, ss.608-615, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

An old friend: uric acid and its association with fractional flow reserve

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.1614-1619, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Kardiyak Otonom Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi

İç Hastalıkları Kış Okulu, 6-9 Şubat 2020, Girne/KKTC, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Şubat 2020, ss.15

Fibrinolitik tedavi mi primer perkutan koroner girişim mi?

33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Koroner arterde embolize olan stentin çıkartılmasında alternatif metod: Çift tel burgu

33.Uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.22

Giant Coronary Fistula to Left Ventricle

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.8

Akut miyokarditle seyreden hipereozinofilik sendromlu hasta

32.Uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi, 2016, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2020, ss.18

YÜKSEK DEBİLİ KALP YETMEZLİĞİ NADİR BİR OLGU SUNUMU

3. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016

WHICH TREATMENT SHOULD BE CHOSEN FOR THE CATHETER RELATED THROMBUS IN THE RIGHT ATRIUM THREE CASE REPORTS

31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

PULMONARY HYPERTENSION SECONDARY TO THE DASATINIB AND NILOTINIB TREATMENT A CASE REPORT

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014, ss.119 Creative Commons License

Early Diagnosis Of Acute Coronary Syndromes With Automatic ST/T Classifier

18th National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014 Creative Commons License identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

KARDİYOMİYOPATİLER-MİYOKARDİT-PERİKARD ve ENDOKARD HASTALIKLARI

TEMEL KARDİYOLOJİ ve PRATİK ÇÖZÜMLER, Doç. Dr. Kaan Okyay, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.215-230, 2020 Creative Commons License

SOL ATRİYAL APENDİKS TROMBÜSÜ OLAN HASTALARDA ATRİ- YAL FİBRİLASYON YÖNETİMİ

A’dan Z’ ye Atriyal Fibrilasyon, Dr. Can Yücel KARABAY, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.307-308, 2020 Creative Commons License