Publications & Works

Books & Book Chapters

Çocukluk Çağı MDS ve JMML de nakil

in: Çocuklarda Kök Hücre Nakli, Savaş Kansoy, Editor, Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.82-87, 2020

Çocukluk Çağı Febril nötropeni kılavuzları ve metaanalizler

in: Hematolog, Hematolojide Destek Tedaviler, Güner Hayri Özsan, Editor, Galenos, Ankara, pp.322-335, 2020