Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Tinkering learning in classroom: an instructional rubric for evaluating 3D printed prototype performance

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol.30, no.3, pp.459-478, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Furnushing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.11, pp.137-157, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

M-Öğrenme Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Journal of Research in Education and Teaching, vol.2, no.4, pp.172-185, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Books & Book Chapters

Okul dışı öğrenme ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik yapıcı öğrenme yaklaşımı: Doğaçyapma

in: OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat köseoğlu, Uygar kanlı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-242, 2019

Chapter 5:Tinkering time: Adventures in 3D designs

in: Primary Computing in Action, Yasemin Allsop, Ben Sedman, Editor, John Catt Educational Ltd., pp.57-70, 2015