Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tinkering learning in classroom: an instructional rubric for evaluating 3D printed prototype performance

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, cilt.30, sa.3, ss.459-478, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Furnushing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.11, ss.137-157, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

M-Öğrenme Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, sa.4, ss.172-185, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

3B MODELLEME İLE PROBLEM ÇÖZME: MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul dışı öğrenme ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik yapıcı öğrenme yaklaşımı: Doğaçyapma

OKUL DUVARLARININ ÖTESİNE ÖĞRENME YOLCULUĞU: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, Fitnat köseoğlu, Uygar kanlı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.213-242, 2019

Chapter 5:Tinkering time: Adventures in 3D designs

Primary Computing in Action, Yasemin Allsop, Ben Sedman, Editör, John Catt Educational Ltd., ss.57-70, 2015