Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Variation among schools on classroom practices in science based on TIMSS-1999 in Turkey

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, vol.44, no.10, pp.1417-1435, 2007 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Views of teacher candidates toward individualized instruction

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.89-99, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

An Action Research to Improve Change and Continuity Perception in Social Studies

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.8, no.3, pp.39-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersinde Zamana İlişkin Becerilerin Öğretimine Dair Kuramsal Bir Bakış

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.161-196, 2021 (Other Refereed National Journals)

Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.183-200, 2021 (Other Refereed National Journals)

Change and Continuity Perception Skills in Social Studies Curriculum in Turkey and America within the Scope of Teaching Historical Time

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Metaphoric Approach to the Conception of the ’xxTeacher-Headmaster-School’xx in Different Age Categories

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.2, pp.56-71, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Journal of International Social Research, vol.13, no.69, pp.856-867, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The examination of primary school teachers' financial literacy attitudes and behaviors in terms of different variables

Elementary Education Online, vol.19, no.4, pp.1987-1997, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

The examination of primary school teachers’xx financial literacy attitudes and behaviors in terms of different variables

İlköğretim Online, vol.1987, no.1997, pp.1987-1997, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Göç, Toplumsal Uyum ve Aidiyet

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.418-431, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Conceptual Change Texts on the Level of Conceptual Understanding of Students

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.11, no.4, pp.383-391, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Effective Teacher Immediacy Behaviors Based on Students’ Perceptions

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.387-393, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

MENDIL KAPMACA OYUNU İLE SORUMLULUK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİNİN VIGNETTE TEKNİĞİ İLE İ

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.299-325, 2018 (Other Refereed National Journals)

İlkokullar için Kısaltılmış Okul İklimi Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.32-50, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study of Political Construction Childhood on Civics Books in Turkish Republican Period (1928-1948)

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.2, pp.293-315, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Scale of Being Able to Say "No" For Children: Validity and Reliability Analysis

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.1, pp.33-48, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN “MEDYA OKURYAZARLIĞI” EĞİTİM PROGRAMI

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.593-606, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Examining the 4th Grade Students’ Ability To Say “No” in The Framework of Life Studies Curriculum

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.5, no.3, pp.443-460, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the 4th Grade Students' Ability to Say "No" in the Framework of Life Studies Curriculum with Many-Facet Rasch Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.3, pp.443-460, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Yapılandırmacı Perspektiften 3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretiminin İncelenmesi: Ders - Öğretmen Kılavuz Kitapları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.451-469, 2017 (Other Refereed National Journals)

ÇOCUK OYUNLARI İLE DEĞERLER EĞİTİMİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.55, pp.295-323, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapılandırmacı Anlayışa Göre Ahlaka Eğitimi ve Türk Toplum Yapısına Uygunluğu

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.471-484, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STUDY ON TOOLS AND MATERIALS USED BY TEACHERS ON TEACHING VALUES IN THE CURRICULUM OF 4TH GRADE SOCIALS SCIENCES

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.11, no.4, pp.78-89, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social Gender Inequality in Terms of Academic Signs in Higher Education of Turkey Horizontal and Vertical Differentiation

The Global e-Learning Journal, vol.5, no.1, pp.1-8, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Political education in school

Educational Research and Reviews, vol.10, no.14, pp.1881-1887, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

John Dewey in Görüşlerinin Ontolojik ve Epistemolojik Temelde İrdelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.313-327, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Kadın Olgusuna İlişkin Algılarının Belirlenmesi

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.264-278, 2014 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı İmparatorluğunda Batılaşma Hareketleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.39, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodernizm ve Eğitim

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.227, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbni Haldun’un Mukaddimesi’nde Çocuk Eğitiminin Kültürel veEğitsel Temelleri

II. ULUSLARARASIDEVELİ - ÂŞIK SEYRÂNÎVE TÜRK KÜLTÜRÜKONGRESİ, 10 - 12 October 2019, vol.3, pp.426-428

Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Eğitiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 19 October 2019 Sustainable Development

Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Uygulamalarına Karşılaştırılmalı Bir Bakış: Türkiye ve OECDÜlkeleri Örneği

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.721-744

Culture and Language

The Scientific and Methodological Heritage of The Intellectuals of Alash: Traditions and İnnovations, 26 February - 01 April 2018

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ KAZANIMLARININÖĞRENCİ SEVİYESİNE UYGUNLUĞUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

16. uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.320

Eğitimde Yeni Yönelimler

Innovative Potential of Science and Education of Kazakhstan in Conditions of Globalization and Modern Challenges of Socety" -of the international scientific pratical conference, Taldikorgan, Kazakhstan, 28 - 30 October 2016

İlkokul 2 ve 3 Sınıf İngilizce Dersi Elektronik Ders Kitaplarının Eğitsel Açıdan İncelenmesi

10 International Computer & Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

Almanya daki İlkokul Eğitim Programlarında Yer Alan MutlulukDersi Üzerine Bir Değerlendirme

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 May - 02 June 2016

John Dewey e Göre Ahlak ve Değer Eğitimi Faydacı Ahlaka Eleştiriler

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.1, pp.211-225

Yazılı Basında Dershaneler

CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE KADEMELER ARASIGEÇİŞ VE YENİ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESİ, 16 - 18 January 2014

Books & Book Chapters

Politik Bir Kavram Olarak Vatandaşlık Eğitiminin Dönüşümü

in: Çocuklukta Politik Toplumsallaşma, Sözer, M. A, Öntaş, T., Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.115-147, 2021

Yabancılar Gözüyle Türkiye ve Toplum Yapısı

in: Eğitime AdanmışYarım Asır Prof. Dr. Tayip DUMAN’xxa Armağan, Dilşat PEKER ÜNAL, Fatih DEMİR, Editor, PEGEM, Ankara, pp.715-721, 2020

Karakter Gelişiminde ve Eğitiminde Aile, Çevre ve Okul

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit KAĞAN, Nusrettin YILMAZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.143-153, 2019

Politik Eğitim

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Akif SÖZER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.195-204, 2019

Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Etkisi Olan Düşünce Akımları ve Eğitim

in: Eğitim Felsefesi, Remzi KINCAL, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.275-296, 2019

Eğitimin Temel kavramları

in: Eğiitime Giriş, Karip, Emin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-20, 2019

İslam Dünyasında Filozofların Eğitimle ile İlgili Düşünceleri

in: Eğitim Felsefesi, Remzi KINCAL, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.169-188, 2019

Media Literacy Metaphors of the Pre-Service Teachers

in: New Horizons in Educational Sciences - 1, ÇETİN Turhan, ŞAHİN Ayfer, MULALIĆ Almasa, OBRALIĆ Nudžejma, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.149-166, 2018

Koşut Eğitim Programı

PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2017

4. Sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan değerlerin öğretiminde öğretmenlerinkullandıkları öğretim yöntem ve teknikler üzerine bir çalışma

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Yayınları, Ankara, pp.1335-1346, 2017

Eğitimin Toplumsal Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Emin KARİP, Editor, PEGEM, Ankara, pp.147-162, 2017

Eğitimin Felsefi Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Doç. Dr. Recep ÖZKAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.67-87, 2016

Eğitimin Temel kavramları

in: Eğitim Bilimine Giriş, Karip, Emin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-19, 2007