Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Güncel Sanat Pratikleri İçerisinde Sanatçı Günlükleri ve Bir Uygulama Örneği

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.2-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anish Kapoor’un Eserlerinde Kültürel Etkileşim

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.26, pp.253-274, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Batı Resim Sanatında Doğu Etkileri: Mary Cassatt’ın Eserlerindeki Japonizm Etkisi

Social Sciences Research Journal, vol.9, no.4, pp.254-265, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

JRES Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

JRES, vol.7, no.2, pp.543-560, 2020 (Other Refereed National Journals)

Görsel Sanatlar Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım: STEAM

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.6, pp.2203-2213, 2020 (Other Refereed National Journals)

Japonism Effect in James Tissot's Works

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), vol.10, no.3, pp.580-601, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

George Barbier’in Illüstrasyonlarında Doğu Etkileri

International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.71, pp.4472-4483, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel Sanatlar Eğitiminde Edebiyat Ürünlerinin Öğrenci Çalışmalarına Etkisi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.5, pp.2084-2099, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.468-481, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE EFSANELERİN ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR ÜZERİNE ETKİSİ (6. SINIF ÖRNEĞİ)

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.386-400, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF COMPANIES ON THE ART

Idil Journal of Art and Language, vol.8, no.56, pp.515-524, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relation Between Social Learning and Visual Culture

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.11, no.4, pp.421-427, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A.R. Penck Eserlerinde Türk Petrogliflerinin İzleri

Humanitas, vol.7, no.13, pp.159-178, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FRANÇOIS BOUCHER’NİN ESERLERİNDE ÇİN KÜLTÜRÜ ETKİSİ

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.7, pp.22-35, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN RESİMLERİNE YANSIYAN SAVAŞ İMGE

The Journal of Social Sciences, vol.38, no.38, pp.544-562, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Memory Training Method on Students' Stereotype Plant Drawings in Visual Arts Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.28-46, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

FABL TÜRÜNÜN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANAT ÇALIŞMALARINA ETKİSİ - THE EFFECT OF FABLE GENRE ON VİSUAL ART STUDİES OF 7th CLASS STUDENTS

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.24, pp.305-322, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

3D Modelleme Programları ve Figür İmajlarının Desen Dersi Başarılarına Etkisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-18, 2018 (Other Refereed National Journals)

JAMES ABBOTT McNEILL WHISTLER’IN ESERLERİNDE JAPONİZM ETKİSİ

Idil Journal of Art and Language, vol.7, no.41, pp.25-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation into Muhammed Yalcin Who is Talented and Mentally Disabled

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.2, pp.335-354, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamalarında Edebiyat Ürünlerinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Geliştirilmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisansüstü Öğrencilerinin Sanat Eserlerine ve Kiç Ürünlere Yönelik Beğeni Düzeylerinin Değerlendirilmesi

EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.59-68, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişten Günümüze Resim Sanatı Ve Reklam İlişkisi

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.17, pp.1765-1780, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KARİKATÜRÜN ÖĞRENCİ RESİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.37, pp.2469-2487, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karikatürün Öğrenci Resimleri Üzerine Etkisi

İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.37, pp.2469-2487, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Akademik Motivasyonları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1056-1072, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaynaşmanın Armağanı Fayyum Portreleri

Rh+ Sanat Dergisi, no.114, pp.40-45, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi olarak Leopold Levy ve Çağdaş Türk Resim Sanatına Etkisi

İdil Uluslar arası Sanat ve Dil Dergisi, vol.4, no.15, pp.51-72, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumun Sanat Kültürünün Biçimlenmesinde Taklit ve Şablon Çalışmalarla Yetişen Nesillerin Etkisi

Akdeniz Sanat, vol.8, no.15, pp.104-112, 2015 (Other Refereed National Journals)

Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.747-756, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC) Özet Kitabı

III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC), Van, Turkey, 20 December 2019 - 22 December 2029

Öğrencilerin Çevre Bilinci Kazanımında Afiş Tasarımı Çalışmalarının Etkisi

III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ISPEC), Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.7

MİZAH İÇERİKLİ SESSİZ FİLMLERİN ÖGRENCİ RESİMLERİNE YANSIMASI

INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENCE CULTURE AND EDUCATION, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2019, pp.836-840

Türkiye’de Yazılı Basında Yer Alan Öğretmen İmgelerinin Görsel Kültür Dersi Kapsamında İncelenmesi

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.438

Beyin Fırtınası Öğretim Tekniği ile Çağdaş Sanat Dersinde Kavram Öğretimine Yönelik Nitel Bir İnceleme

I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.59

Sanatsal İfade Arayışında Bir Doğu Batı Etkileşim Örneği: Amerikan Soyut Dışavurumculukta Doğu’nun Kaligrafik Etkileri

VI. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu (6. Asos Congress), Alanya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.87

Popüler Kültür ve Sanat Eğitimcisi Yaklaşımındaki Temel Sorunların Görsel Kültür Üzerine Etkisi

Popüler Kültür ve Sanat Eğitimcisi Yaklaşımındaki Temel Sorunların Görsel Kültür Üzerine Etkisi”, 4 - 06 April 2019

FRANÇOIS BOUCHER’IN ESERLERİNDE ÇİN KÜLTÜRÜ ETKİSİ

III. ULUSLARARASI DOĞUNUN BATISI BATININ DOĞUSU ULUSLARARASI KONGRESİ, Ohrid, Macedonia, 27 - 29 June 2018, pp.24

Resi̇m Sanati ve Tip İlişki̇si̇

II. UIuslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.153

Mi̇zah İçeri̇kliTaşlamaların Öğrenci Moti̇vasyonu ve Resi̇mleri̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇

II. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.139

Anish Kapoor’un Eserlerinde Doğu Etkileri

6. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 June - 06 July 2018, pp.45

Modern batı resim sanatında kaligrafik etkiler

III.International Conference: The West Of The East, The East Of The West (27-29 Haziran/2018), 27 - 29 June 2018

Sosyal Öğrenme ve Görsel Kültür İlişkisi

III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.147

A.R. PENCK ESERLERİNDE TÜRK PETROGLİFLERİNİN İZLERİ

ULUSLARARASI KÜLTÜR VE BİLİM KONGRESİ, 3 - 05 May 2018

Görsel Sanatlar Eğitiminde Motivasyonun Rolü ve Önemi

3. INES International Education and Social Science Congress, 28 April - 01 May 2018

Görsel Sanatlarda Kiçle Mücadele ve Estetik Farkındalık

2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.41

Tarihsel Süreç İçerisinde Plastik Sanatlarda Mimesis

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.443

Lisansüstü Öğrenim Gören Bireylere Yönelik Estetik Ve Kiç Beğeni Bağlamında Bir Araştırma

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.440

Zihinsel Engelli Ve Özel Yetenekli Ressam Muhammed Yalçın’a Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslarası Felsefe, Eğitim, Sanat Ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 05 May 2017, pp.354

Görsel Sanatlar Eğitimi Öğretmen Yaklaşımında Temel Sorunlar

Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2017, pp.352-359

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERE YÖNELİK ESTETİK VE KİÇ BEĞENİBAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU - (ASOS), Muğla, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.442

TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE PLASTİK SANATLARDA MİMESİS

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.445

ZİHİNSEL ENGELLİ VE ÖZEL YETENEKLİ RESSAM MUHAMMED YALÇIN’A YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

2. ULUSLARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.354

SHAMANISTIC EFFECTS IN THE SELJUK AND OTTOMAN MINIATURES

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORUKONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.37-38

TÜRK ATASÖZLERİNDEN YARARLANARAK MİZAHIN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE KULLANIMI

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORUKONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.40-41

KAMUSAL ALAN GÖRSELLERİ KAPSAMINDA TOPLUMUN BEĞENİ DÜZEYİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İFAS (INTERNATIONAL FINE ARTS SYMPOSIUM ), Konya, Turkey, 12 - 13 November 2015, pp.990-998

”Şükran Pekmezci ve Hasan Pekmezci ile Sanatına Dair”

Sanatçı Akademisyen ve Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler Gözüyle Günümüz Türk Sanatına Yaklaşımlar,21.Yüzyıl Türk Sanatı ,21.Yüzyılda Türk Sanatı Lisansüstü Eğitim Çalıştayı, Antalya, Turkey, 16 - 22 March 2015

SANAT VE SANAT EĞİTİMİNE KATKISI AÇISINDAN BİR HİNT ESERİ KELİLE VE DİMNE

III. ULUSLARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, Delhi, Canada, 20 - 26 September 2014, pp.275-286

Books & Book Chapters

Sanat Eğitiminde Motivasyon.Sanat Eğitiminde Kopya ve Taklit.Sanat Eğitiminde Teknik ve Yöntemler.

in: Güzel Sanatlar Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Kazım Artut, Editor, Anı Yay., Ankara, pp.195-298, 2010