Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The acute impact of hemodialysis on high-sensitive troponin t level.

34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2018

Pirmer perkütan girişimde sorunlar

34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2018

Kardiyovasküler Hastalıklar Ve Diyet- Kırmızı et

14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 5 - 08 April 2018 Sustainable Development

İleri Ekokardiyografi Ustalar Sınıfı III Kardiyomiyopatiler İçin Görüntüleme-III:EACVI Önerilerinin Uygulamaya Konması

14.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’, 5 - 08 April 2018

Stabil KAH tanısında BT koroner anjiyografi

5. Kardiyo Bahar Kardiyoloji Güncellemesi Toplantısı, Turkey, 22 - 25 March 2018

Giant Coronary Fistula to Left Ventricle

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.8

Aort anevrizması ve diseksiyonu BT anjiyo görüntüleri ve yorumlanması

32.Türk Kardiyoloji Deneği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2016

Prosthetic Valve Stenosis

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 - 13 March 2016

Increased serum YKL 40 level is associated with the presence and severity of metabolic syndrome

.12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery: March 10-13, 2016 OP-050, 10 - 13 March 2016

Mitral Darlığın Değerlendirilmesi ve Mitral Balon Valvuloplasti Yönetimi

3.KardiyoBahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, Turkey, 3 - 06 March 2016

Taş yürek subvalvüler yapıları tutan dev mitral anüler kalsifikasyon

31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 October 2015

Increased serum YKL 40 is novel marker of metabolic syndrome in adult patient

ESC Congress 2015 / EUROPEAN HEART JOURNAL, United Kingdom, 29 August - 02 September 2015, vol.36, pp.780

Long term vitamin K antagonist usage is associated with coronary artery calcification

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY CONGRESS 2015, Londrina, Brazil, 29 August - 02 September 2015, vol.36, pp.41

OP-195 The Relationship of Coronary Artery Disease with Alleles of Chromosome 9p21 in Turkish Population

11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY., Antalya, Turkey, 26 May 2015, vol.115, pp.88-89

In rheumatic mitral valve disease neutrophil lymphocyte ratio increases

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14

Relationship between plasma apelin level and coronary collateral circulation

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14