Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of volume overload on right heart function in end-stage renal disease patients on hemodialysis

ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES, cilt.35, sa.3, ss.314-321, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

YKL-40 and other indicators of inflammation in coronary collateral development and SYNTAX score

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.229, ss.66, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between serum vitamin D levels and angiographic severity and extent of coronary artery disease

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, cilt.45, sa.9, ss.940-948, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Assessment of Atrial Electromechanical Delay in Patients With Acromegaly

CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.31, sa.8, ss.1012-1018, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neutrophil-to-lymphocyte ratio is increased in patients with rheumatic mitral valve stenosis?

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.15, sa.5, ss.380-384, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Radiotherapy-induced concomitant coronary artery stenosis and mitral valve disease

WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, cilt.126, ss.243-245, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cardiac computed tomography and radiation

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.13, sa.4, ss.374-378, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin Levels in Isolated Coronary Artery Ectasia

CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.27, sa.6, ss.773-778, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship of serum erythropoietin level with coronary collateral grade.

The Canadian journal of cardiology, cilt.27, sa.5, ss.589-95, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute inferior myocardial infarction with low atrial rhythm due to propyphenazone: Kounis syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.148, sa.3, ss.352-353, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma osteopontin levels in prediction of prognosis in acute myocardial infarction.

Acta cardiologica, cilt.66, sa.2, ss.197-202, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relation between serum monocyte chemoattractant protein-1 and coronary collateral development.

Coronary artery disease, cilt.21, sa.8, ss.455-9, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of the lesion location on fractional flow reserve

ACTA CARDIOLOGICA, cilt.64, sa.6, ss.761-765, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dual coronary artery-pulmonary artery fistulas

CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.25, sa.3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The impact of multiple vessel disease on fractional flow reserve

ACTA CARDIOLOGICA, cilt.64, sa.1, ss.79-83, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymmetric dimethylarginine and coronary collateral vessel development

CORONARY ARTERY DISEASE, cilt.19, sa.7, ss.469-474, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymmetrical dimethylarginine level in atrial fibrillation

ACTA CARDIOLOGICA, cilt.63, sa.1, ss.33-37, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spontaneous multivessel coronary artery dissection in a wrestler

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.7, sa.2, ss.193-195, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Approach to cardiovascular disease in women

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.46, ss.1-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Can ischemia modified albumin increase diagnostic power of myocardial perfusion scintigraphy?

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.44, sa.5, ss.361-362, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of red blood cell distribution width with presence and severity of rheumatic mitral valve stenosis

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.43, sa.3, ss.227-233, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fungal endocarditis involving rheumatic mitral valve in a young man

Journal of Cardiology Cases, cilt.4, sa.1, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Angiographic catheter induced subclavian artery spasm

Türk kardiyoloji derneği arşivi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pirmer perkütan girişimde sorunlar

34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018

The acute impact of hemodialysis on high-sensitive troponin t level.

34. Uluslararası katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2018

Kardiyovasküler Hastalıklar Ve Diyet- Kırmızı et

14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde Yenilikler Kongresi, 5 - 08 Nisan 2018

İleri Ekokardiyografi Ustalar Sınıfı III Kardiyomiyopatiler İçin Görüntüleme-III:EACVI Önerilerinin Uygulamaya Konması

14.Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’, 5 - 08 Nisan 2018

Stabil KAH tanısında BT koroner anjiyografi

5. Kardiyo Bahar Kardiyoloji Güncellemesi Toplantısı, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Giant Coronary Fistula to Left Ventricle

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.8

Aort anevrizması ve diseksiyonu BT anjiyo görüntüleri ve yorumlanması

32.Türk Kardiyoloji Deneği Kongresi, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Increased serum YKL 40 level is associated with the presence and severity of metabolic syndrome

.12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery: March 10-13, 2016 OP-050, 10 - 13 Mart 2016

Prosthetic Valve Stenosis

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 - 13 Mart 2016

Mitral Darlığın Değerlendirilmesi ve Mitral Balon Valvuloplasti Yönetimi

3.KardiyoBahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016

Taş yürek subvalvüler yapıları tutan dev mitral anüler kalsifikasyon

31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

Increased serum YKL 40 is novel marker of metabolic syndrome in adult patient

ESC Congress 2015 / EUROPEAN HEART JOURNAL, İngiltere, 29 Ağustos - 02 Eylül 2015, cilt.36, ss.780

In rheumatic mitral valve disease neutrophil lymphocyte ratio increases

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014, cilt.14

Relationship between plasma apelin level and coronary collateral circulation

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2014, cilt.14