Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Developing a “values teaching responsibility perception scale” for prospective teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM AND INSTRUCTION (IJCI), vol.12, no.2, pp.457-473, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of prospective foreign language teachers towards learning a second foreign language

Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.7, no.3, pp.891-910, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of prospective foreign language teachers towards learning a second foreign language.

INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATION AND TEACHING, vol.7, no.3, pp.891-910, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Attitudes of High SchoolStudents Towards Acquisition of Values

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.4, no.7, pp.158-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Validity and reliability study of the attitude scale towards second foreign language learning

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.15, no.3, pp.972-988, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

21st century skills of CEIT teacher candidates and the prominence of these skills in the CEIT undergraduate curriculum

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.3, pp.330-346, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.845-874, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tahir Çağatay’ın Eğitim ve Öğretime Dair Görüşleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.14, pp.537-554, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Lise Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri ile Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Özelliklerinin İncelenmesi

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.12, no.23, pp.74-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

Are Turkish Teacher Candidates Ready for Migrant Students?

Journal of Education and Learning, vol.7, no.2, pp.316-329, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet İçi Eğitime Katılan Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Yeterlik Algıları

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (IJOCIS), vol.7, no.14, pp.163-178, 2017 (Other Refereed National Journals)

Küresel Sorunların İngilizce Öğretim Programlarındaki Yeri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), vol.3, no.2, pp.1-12, 2017 (Other Refereed National Journals)

Almanya ve Hollanda’da Türk Göçmen İşçi Çocuklarına Uygulanan Eğitim Politikaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.134-157, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.48-49

50 YIL SONRA HASANOĞLAN

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.240-241

Modernleşme Sürecinde Hasanoğlan’da Eğitimde Değerlerin Değişimi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Liderlik Stillerinin Olumlu Sınıf İklimi Sağlama Üzerine Etkileri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2017, pp.586-587

Türkiye’de Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalında Hazırlanan Lisans Üstü Tezlerin İncelenmesi

INTE 2016 (International Conference on New Horizons in Education), VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016

Öğretmenler Suriyeli Öğrencilere Hazırlar mı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.108-110

Comparing Educational Faculty and Pedagogical Formation Students Perceptions Towards Teaching Profession

EJER (2nd International Eurasian EducationalResearch Congress), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.52-53

Beliefs of Research Assistants about the Qualities of Competent Academic Staff

EJER (2nd International Eurasian EducationalResearch Congress), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.603-605

Third generation Turkish children and bilingual bicultural education models Hessen State Koala Project

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi (ICOTFL), Gent, Belgium, 24 - 26 April 2015

Almanya’da Yaşayan 3. Kuşak Türk Çocuklarının Eğitim ve Aileye İlişkin Sorunları

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.34-35

Mother tongue instruction policies towards Turkish migrant children in Europe

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.1016-1023 Sustainable Development identifier

Çok Kültürlü Toplumlarda Vatandaşlık Eğitimi

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2009, pp.301-305

Books & Book Chapters

A Transformative Second-Language-Literacy Program for Migrant Students

in: Futuristic and Linguistic Perspectives on Teaching Writing to Second Language Students, Dr. Eda Hancı Azizoğlu,Dr. Nurdan Kavaklı, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.271-286, 2020

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLERÇERÇEVESİ VE TAMAMLAYICI KİTAP

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ülker ŞEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-65, 2019

Küreselleşme sürecinde inovasyonun önemi ve yükseköğretim kurumlarına düşen görevler

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel, Serkan Dinçer., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.155-162, 2017

Öğretim ve Öğrenme Stratejileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, SEMRA GÜVEN, M. ARİF ÖZERBAŞ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.176-189, 2016

School Textbooks in Turkey

in: Educational Policies in Turkey and Its Reflection, FIGEN ERES, Editor, PETER LANG EDITION, FRANKFURT AM MAIN, pp.169-182, 2016 Sustainable Development

Constructivist education understanding in the curricula

in: Educational Policies in Turkey and Its Reflection, Ereş, Figen, Editor, Peterlang Publishing, Frankfurt, pp.114-122, 2016

Öğrenme ve Öğretim Stilleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven, Mehmet Arif Özerbaş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.59-113, 2015

Öğretim Teknikleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Semra Güven-Mehmet Arif Özerbaş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.285-334, 2015

Yükseköğretim Sosyolojisi

in: Eğitim Sosyolojisi, M. Çağatay ÖZDEMİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.391-423, 2014