Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FRIEDRICH WILHELM FROEBEL (1782-1852)

ROUTLEDGE ENCYCLOPAEDIA OF EDUCATIONAL THINKERS, ss.101-105, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin çocuğu kabul red durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, cilt.11, ss.159-183, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5-6 yaş çocuklarının zihin kuramı becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Çocuk ve Gelişim Dergisi, cilt.3, ss.13-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Felsefe grubu öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarının incelemesi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.401-412, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADINLARIN ANNELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.19, ss.1546-1561, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

48-72 Aylık Çocukların Bilişsel Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.300-322, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers' Views on Values Education: Case of Afyonkarahisar Province

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.8, ss.865-894, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Okul öncesi dönemde anne-çocuk birlikte hikâye kitabı okuma davranışlarının incelenmesi

Yaşadıkça Eğitim, cilt.33, ss.100-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Suriyeli Öğrencilerin Okula Uyumları Hakkında Öğretmen Görüşleri

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.2139-2149, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hikaye kitaplarının sosyal-duygusal alan kazanımlarını desteklemeleri yönünden incelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.265-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlere Göre Akademi ve Akademik Kültür

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.569-591, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Literacy from educators’ perspectives

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.548-560, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Literacy experiences of good and poor readers

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.539-547, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi dönem çocuklarının davranışlarının ebeveynlik uygulaması ve bazı demografik özelliklere göre incelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.687-695, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethical principles and violations in Academy A qualitative study

Journal of Higher Education and Science, cilt.6, ss.242-251, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK UYGULAMASI VEBAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.9, ss.687-695, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An adaptation study of the parenting scale into Turkish

European Journal of Research on Education, cilt.2, ss.192-201, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sexual knowledge attitude and behaviors of the teacher candidates

European Journal of Research on Education, cilt.2, ss.258-270, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının cinsellik konusundaki tutumlarının cinsiyet ve cinsel deneyimlerine göre incelenmesi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.295-305, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin, çocuk beslenmesine yönelik inanç ve uygulamaları

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu, 22 - 24 Ekim 2018

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının akademisyen algısı.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019

Felsefe grubu öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumlarının incelemesi

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 20 - 22 Aralık 2019

Öğretmenleri̇n Değerler Eği̇ti̇mi̇ Hakkindaki̇ Görüşleri̇: Afyonkarahi̇sar Örneği̇

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 15 - 17 Kasım 2019

5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen İstenmeyen Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 15 - 17 Kasım 2019

Okul öncesi dönemde çocukların duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.699-706

Resimli çocuk kitaplarında özel gereksinimliliğin incelenmesi.

14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi., Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

İşitme engelli bireylerin işiten çocuklarının (CODA) çocukluk deneyimleri.

14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi., Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Farklı kuşaklarda ebeveynlik

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu, 22 - 24 Ekim 2018

Kadınların anne olmaya ilişkin algıları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Küresel Değişim Rüzgarları ve Hemşirelik., Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

An Investigation of mothers’ parenting attitudes in relation to their epistemological beliefs.

5th International Early Childhood Education Congress, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Öykü kitaplarının sosyal duygusal gelişim alanı kazanımları açısından incelenmesi.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi., Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Kadının hayatında hamilelik: Nitel bir çalışma.

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2017

Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri

13th International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Mayıs 2017

Doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamalarında erkek öğrenci olmak

II. International Eurasian Educational Research Congress. Hacettepe University, Ankara, Turkey., Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Aday öğretmenlikte ilk yıl yaşantıları

II. International Eurasian Educational Research Congress. Hacettepe University, Ankara, Turkey., 8 - 10 Haziran 2015

An action research on teaching science through technology supported inquiry - based learning: a pilot study

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.46-52 identifier

Sexual knowledge attitude and behaviors of the teacher candidates

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sapienza University, Italy., 6 - 08 Şubat 2014

An adaptation study of the parenting scale into Turkish

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sapienza University, Italy, 6 - 08 Şubat 2014

O nu ben yarattım Fenomonolojik bir araştırma

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye, 14 Kasım - 16 Şubat 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Savaş ve çocuklar

Dezavantajlı Çocuklar, Hülya Gülay Ogelman, Editör, Eğiten kitap, Ankara, ss.311-354, 2020

Eleştirel/Radikal Felsefe ve Eğitim

Eğitim Felsefesi, Doç. Dr. Baykal Biçer, Doç. Dr. Beyhan Zabun, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.179-202, 2019

Erken çocukluk eğitimi ve tarihsel gelişimi

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, İlkay Ulutaş, Serap Demiriz, Editör, Pegem Akademi, ss.3-36, 2018

Erken çocukluk eğitiminin kuramsal altyapısı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, İlkay Ulutaş, Serap Demiriz, Editör, Pegem Akademi, ss.3-36, 2018

Friedrich Wilhelm Froebel (1782-1852)

The Routledge Encyclopaedia of Educational Thinkers, J. A Palmer Cooper, Editör, Routledge, ss.101-105, 2016

Tutkulu Bir Mücadele Öğretmenlik

Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015

Bölüm 2: Erken çocukluk eğitim ve bakım ortamlarında sosyalleşme çalışmaları için bir model.

Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri, Aysel Tüfekci ve Ümit Deniz, Editör, Nobel Yayıncılık, ss.15-26, 2013

Bölüm 4: Küçük çocukların katılım haklarının kültürel çeşitlilik bağlamında yeniden düşünülmesi.

Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri, Aysel Tüfekci ve Ümit Deniz, Editör, Nobel Yayıncılık, ss.38-48, 2013

Bölüm 3: Çocuklar ve ebeveynlerin oyun ve arkadaşlık perspektifleri.

Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri, Aysel Tüfekci ve Ümit Deniz, Editör, Nobel Yayıncılık, ss.27-37, 2013

Bölüm 1: Giriş. Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri

Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri, Aysel Tüfekci, Ümit Deniz, Editör, Nobel yayıncılık, ss.1-14, 2013

Önsöz

Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri, Aysel Tüfekci ve Ümit Deniz, Editör, Nobel Yayıncılık, ss.4-5, 2013

Friedrich Wilhelm Froebel 1782-1852

Fifty key thinkers on education From Confucius to Dewey, J. A Palmer, Editör, Routledge, ss.94-99, 2001