Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.16, ss.58-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde nozokomiyal Enfeksiyonların Risk Faktörleri

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.12, ss.25-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toll Benzeri Reseptörler

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonunun Ön Belirleyicileri: Retrospektif Bir Analiz

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.9, ss.53-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eriflkin Ortotopik Karaci¤er Transplantasyonu Sonras› Uzam›fl Yo¤un Bak›m Gereksiniminin Ön Belirleyicileri

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.9, ss.14-18, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desfluran uygulanan ratlarda alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarında seryum oksitin akciğer dokusu üzerine etkisi

54. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), İstanbul (E-Kongre), (2020)., Türkiye, 28 - 30 Ekim 2020

Programa Dayalı Öğretim-Yaşam Sonu Kararları

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi 2019, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Desfluran uygulanan ratlarda fullerenol C60’ın eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi

25. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, 20 - 23 Nisan 2019

THE EFFECT OF CERIUM OXIDE ON ERYTHROCYTE DEFORMABILITY IN DESFLURANE INDUCED RATS

Anesthesiology and Reanimation Specialists’xx Society Congress Balkan States Anesthesia Days VI, 3 - 06 Nisan 2019

Early postoperative acute kidney injury among pediatric liver transplant recipients

2018 Joint International Congress of International Liver Transplantation Society, 23 - 26 Mayıs 2018

Immediate Tracheal Extubation After Pediatric Liver Transplantation.

2018 Joint International Congress of Internationetyal Liver Transplantation Society, LİZBON, Portekiz, 23 - 26 Mayıs 2018

Sıvı yanıtının fizyolojik değerlendirilmesi

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2018

Anesthetic and Perioperative Management of Nontransplant Surgery in Patients After Liver Transplant.

15th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Ürdün, 21 - 24 Eylül 2016

Venovenous extracorporeal membrane oxygentaion for refractory hypoxemia in a patient with electrical burn injury

18th Meeting of the International Society of Burn Injuries, MIAMI, FLORIDA, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Ağustos - 01 Eylül 2016

Acute Respiratory Failure in Cardiac Transplant Recipients

1st Congress of the Turkic World Transplantation Society, Astana, Kazakistan, 20 - 22 Mayıs 2015

Percutaneus Dilational Tracheotomy in Liver Transplant Recipients

1st Congress of the Turkic World Transplantation Society, Astana, Kazakistan, 20 - 22 Mayıs 2015

The effect of hypothermic cardiopulmonary bypass on pressure gradient between radial artery and femoral artery in pediatric cardiac surgery

The 27th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Amsterdam, Hollanda, 23 - 25 Mayıs 2012, ss.202-203

Predictors of Mechanical Ventilation After Burn Injury

15th Meeting of International Society for Burn Injuries, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010