Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Foucault'nun Fikirlerinin Sosyal Çalışma Teori ve Pratiğine Yansımaları

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.2, pp.689-708, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Hizmet Mesleği Uygulama StandartlarınaGenel Bakış: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.2231-2255, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AVUSTRALYA’DA SOSYAL HİZMETLEREİLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.25-40, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temellendirilmiş Kuramda Gerçeklik ve Görecelik Uzlaşması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Singapur’un Çocuk Koruma SistemlerininKarşılaştırılması

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Dikeyde ve yatayda dağılmak: zorunlu göç, travma ve çocuk

VI. Yıldız UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Kültürden bağımsız kendine zarar verme davranışı tanımlamak mümkün mü?

SosyalHizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2019

HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 November 2019