Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal İnşacı Perspektiften Zorunlu Göç Sürecinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Cinsel Şiddet

2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2022, pp.257 Sustainable Development

Yapay Zeka Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet

2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2022, pp.261

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yas Danışmanlığı: Sosyal Çalışmacıların Rolleri ve Hedefleri

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021, pp.253-263 Sustainable Development

Türkiye ve Singapur’un Çocuk Koruma SistemlerininKarşılaştırılması

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019

Dikeyde ve yatayda dağılmak: zorunlu göç, travma ve çocuk

VI. Yıldız UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 December 2019 Sustainable Development

Kültürden bağımsız kendine zarar verme davranışı tanımlamak mümkün mü?

SosyalHizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2019

HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 November 2019

Books & Book Chapters

Kişilik Bozuklukları

in: Sosyal Hizmet Uygulamasında Klinik Değerlendirme ve Tanı, Erdem Metin, Apak Emrah, Editor, Nika Yaınevi, Ankara, pp.473-509, 2022

BİYOPSİKOSOSYAL AÇIDAN GENÇLİK DÖNEMİNİ ANLAMAK

in: MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN RUH SAĞLIĞI BOYUTUYLA ÇOCUKLUK VE GENÇLİK, Zengin Oğuzhan, Çalış Nurullah, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.1-26, 2021