Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Hizmet Mesleği Uygulama StandartlarınaGenel Bakış: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.23, ss.2231-2255, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

AVUSTRALYA’DA SOSYAL HİZMETLEREİLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.25-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temellendirilmiş Kuramda Gerçeklik ve Görecelik Uzlaşması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ve Singapur’un Çocuk Koruma SistemlerininKarşılaştırılması

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019

Dikeyde ve yatayda dağılmak: zorunlu göç, travma ve çocuk

VI. Yıldız UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi, 12 - 13 Aralık 2019

Kültürden bağımsız kendine zarar verme davranışı tanımlamak mümkün mü?

SosyalHizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019