Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Colored Image Encryption and Decryption with a New Algorithm and a Hyperchaotic Electrical Circuit

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.15, sa.3, ss.1413-1429, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application model for privileged account access control system in enterprise networks

COMPUTERS & SECURITY, cilt.83, ss.52-67, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Twitter Üzerindeki İslamofobik Twitlerin Duygu Analizi ile Tespiti

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.2, ss.495-502, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DNS TUNNELING EFFECT ON DNS PACKET SIZES

International Journal of Computer Science and Mobile Computing, cilt.8, sa.1, ss.154-162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implementation of Message Encryption Algorithms in Real Time Closed Network Systems

GAZİ UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE PART A: ENGINEERING AND INNOVATION, cilt.5, sa.3, ss.89-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Privileged Account Management Approach for Preventing Insider Attacks

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY, cilt.18, sa.1, ss.33-42, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ANALYSIS OF MOBILE COMMUNICATION SIGNALS WITH FREQUENCY ANALYSIS METHOD

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.25, sa.2, ss.447-454, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart termoelektrik modülün Z parametresinin ölçülmesi için yeni yöntem ve yeni sistem

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.19, sa.4, ss.467-473, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikrodenetleyici Kontrollu Uzaktan Sıvı Seviye Kontrol Sistemi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.2, sa.3, ss.49-58, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engel Olarak Belirlenen Araziler Olduğunda İnsansız Hava Araçlarının Karınca Kolonisi Algoritması İle Optimal Rotanın Bulunması

Azerbaycan ve Türkiye Üniversiteleri: Eğitim, Teknoloji, I. Beynelminel Konferansı, Baku, Azerbaycan, 18 - 19 Kasım 2019

Windows Sistemlerinde Post Exploitation İşlemleri İçin Bir Araç Geliştirilmesi

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019, ss.94-99

Büyük Veri Analitiği Kullanan Bir SIEM Yazılımı Geliştirilmesi

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2019, ss.43-48

A Traffic Systematic Proposal for Manned and UnmannedAerial Vehicles Encounter

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018

Cyber Security in Industrial Control Systems: Analysis of DoS Attacks against PLCs and the Insider Effect

6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2018, ss.81-85 identifier identifier

Siber Güvenlik Ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımıyla Bir Değerlendirme

3rd International Management Information Systems Conference, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2016

Akıllı Televizyonlar Üzerine Güvenlik İncelemesi

6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2016

Estimating Victim Type in Credit Card Fraud with the Approach of Artificial Neural Networks

Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering, 15 Temmuz 2016

Exploration of Secret Relations in Homicide Cases

International Conference on Research in Education & Science, 15 Mayıs 2016

Prediction of Unknown Elements in Rape Cases Machine Learning Approach in Crime Analysis

International Conference on Research in Education & Science., 10 - 12 Mayıs 2016

Termoelektrik modüller için mikrodenetleyici kontrollü test sistemi

III. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 5 - 06 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri