Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Guidance and control of a planar robot manipulator used in an assembly line

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, vol.40, no.2, pp.389-399, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Performance comparison of the notable acceleration- and angle-based guidance laws for a short-range air-to-surface missile

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.25, no.5, pp.3591-3606, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Implementation of the sliding mode control method with a varying sliding surface on an electromechanical fin actuation system

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.3, pp.987-998, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Precise position control using shape memory alloy wires

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.18, no.5, pp.899-912, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Karadan Karaya Bir Merminin Burun Eyletim Kiti Kullanılarak Güdüm ve Denetimi

European Journal of Science and Technology, vol.22, pp.282-292, 2021 (Other Refereed National Journals)

PRECISE CONTROL OF AN ELECTROMECHANICALLY-ACTUATED LAUNCHER UNDER PARAMETER UNCERTAINTY

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A - Applied Sciences and Engineering, vol.18, no.4, pp.788-803, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Denizaltıdan Kapsül İçerisinde Fırlatılan Bir Mühimmatın DinamikDavranışının İncelenmesi

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.27-40, 2017 (Other Refereed National Journals)

Guidance and Control of a Quadrotor towards a Moving Land Platform

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hidrolik Eyletimli Bir Kanatçık Yükleme Cihazının Dinamik Modellemesi ve Tümlevli Geri Adımlama Yöntemi Kullanılarak Denetimi

Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, vol.19, no.56, pp.330-345, 2017 (Other Refereed National Journals)

Modeling of dynamics, guidance, and control systems of air-to-surface missiles

JOURNAL OF DEFENSE MODELING AND SIMULATION-APPLICATIONS METHODOLOGY TECHNOLOGY-JDMS, vol.9, no.2, pp.101-112, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bilgisayarlı Sayısal Denetimli Tezgâhlarda Başlıca Denetim Yaklaşımları

Endüstri ve Otomasyon, no.173, pp.26-30, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Birlikte Çalışan İki Robot Kollu Sistemlerin Denetimi

Endüstri ve Otomasyon, no.172, pp.28-34, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Mekatronik Sistemlerde Kullanılan Başlıca Açısal Konum-ölçerler

Endüstri ve Otomasyon, no.171, pp.22-26, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Birlikte Çalışan İki Düzlemsel Robot Kolun Eyletimsel Tekil Durumları Etrafında Denetimi

Türk Bilim Araştırma Vakfı-TÜBAV Bilim Dergisi, vol.3, no.2, pp.153-166, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mekatronik Sistemlerde Uygulanan Belli Başlı Kontrol Yöntemleri

Türk Bilim Araştırma Vakfı-TÜBAV Bilim Dergisi, vol.2, no.3, pp.302-316, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Silindirik Parçaları Kartuşa Yerleştiren Tezgâhın Tasarımı ve Üretimi

Endüstri ve Otomasyon, no.144, pp.30-36, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kinematic analysis of imaging seekers with roll-over-nod gimbal and a folded electro-optical layout

Electro-Optical and Infrared Systems: Technology and Applications XVI, Strasbourg, France, France, 9 - 12 September 2019 identifier identifier

Açı Komutu Esaslı Oransal Seyrüsefer Güdüm Kuralının Başarım Özelliklerinin İncelenmesi

TOK2019-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.404-409

Üç Serbestlik Dereceli Küresel Bir Paralel Manipülatörün Kontrolü

TOK2019-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.209-214

Otopilot Bant Genişliğinin Güdüm ve Denetim Sistemi Başarımına Etkisinin İncelenmesi

TOK2019-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.410-415

Dönü Kararlı Mermilerin Dinamik Modellemesi

19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-10

Radiometry-based Range Prediction for Mid- and Long-Wave Infrared Imaging System

20. Ulusal Optik, Elektrooptik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Turkey, 14 September 2018

Sliding Mode Control of an Electromechanically-Actuated Launcher by Diminishing the Thrust Effect

2017 International Conference on Mechanical, System and Control Engineering (ICMSC 2017), St. Petersburg, Russia, 19 - 21 October 2017 identifier identifier

Kardan Platformu için Kayan Kipli Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

TOK2017-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.454-459

Parametre Belirsizliği Altında Elektromekanik Eyletimli Bir Fırlatma Aracının Hassas Denetimi

TOK2016-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 29 September - 01 October 2016, pp.779-784

Investigation of the usefulness of the linear homing guidance law for the motion planning of mechatronic systems

2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC), High Tatras, Slovakia, Slovakia, 29 May - 01 June 2016, pp.539-544 identifier identifier

Dynamic Modeling of an Electromechanically-Actuated Launcher

17th IEEE International Carpathian Control Conference (ICCC), Tatranska Lomnica, Slovakia, 29 May - 01 June 2016, pp.303-307 identifier identifier

Design of a Cascaded Control System for an Electromechanically-Actuated Launcher to Reduce the Thrust Effect

17th IEEE International Carpathian Control Conference (ICCC), Tatranska Lomnica, Slovakia, 29 May - 01 June 2016, pp.308-313 identifier identifier

Doğrusal Hedef Takibi Güdüm Kuralının Mekatronik Sistemlerin Hareket Planlamasında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

TOK2015-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.1043-1048

Elektromekanik Eyletimli Bir Fırlatma Sisteminin İtki Etkisini En Aza İndirgeyecek Şekilde Denetimi

TOK2015-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.1080-1085

Kanatçıklı Dönü Kararlı Mühimmatların Dinamik Modellenmesi ve Denetim Yaklaşımlarının İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2015

Otonom Denetimli Hava Platformlarında Flap Tipi Denetim Yüzeyleri Kullanımının Değerlendirilmesi

V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2014), Kayseri, Turkey, 8 - 10 September 2014

Denetim Değişkeni Uçuş Yörünge Açısı Olan Bir Otopilot Tasarımı

V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2014), Kayseri, Turkey, 8 - 10 September 2014

Mühimmat Sistemlerinde Uygulanan Başlıca Gürbüz Denetim Yöntemlerinin İncelenmesi

7. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2014), Ankara, Turkey, 25 - 27 June 2014

Tek, İki ve Üç Kipli Arayıcıların İncelenmesi

7. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2014), Ankara, Turkey, 25 - 27 June 2014

Kesikli Potansiyometre Ölçüm Doğruluğunun Sıcaklıkla Değişiminin Belirlenmesi

TOK2013-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2013

Otonom Bir Paletli Aracın Doğrusal Hedef Takibi Güdüm Kuralı Kullanılarak Güdüm ve Denetimi

TOK2013-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2013, vol.1, pp.817-822

Kayan Kipli Denetim Yönteminin Üç Eksenli Bir Hareket Benzetimcisine Uygulanması

TOK2013-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.376-381

Elektromekanik Eyletimli Bir Fırlatma Sisteminin Dinamik Modellemesi ve Denetimi

16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 12 - 13 September 2013, vol.1, pp.53-62

Performance Comparison of Single- and Two-Loop Control Systems on a Rotary Table

5th European Conference for Aerospace Sciences (EUCASS), Munich, Germany, 1 - 05 July 2013

Dynamic Modeling of Two-Part Missiles

5th European Conference for Aerospace Sciences (EUCASS), Munich, Germany, 1 - 05 July 2013

Tek ve İki Döngülü Kamera Yönlendirme Sistemlerinin Başarım Özelliklerinin İncelenmesi

TOK2012-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, Turkey, 11 - 13 October 2012

Otonom Sistemlerin Güdüm Esaslı Hareket Planlaması

6. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2012), Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2012

Mühimmat Sistemlerinde Uygulanan Başlıca Model Tabanlı Olmayan Denetim Yöntemlerinin İncelenmesi

6. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2012), Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2012

Comparison of the strapdown and gimbaled seekers utilized in aerial applications

SPIE Defense, Security, and Sensing-IR Sensors and Systems: Infrared Technology and Applications XXXVIII Conference, Baltimore, Maryland, United States Of America, 23 - 27 April 2012, vol.8353 identifier identifier

Evaluation of the effects of some remarkable internal and external factors on an infrared seeker

SPIE Defense, Security, and Sensing-IR Sensors and Systems:Infrared Imaging Systems-Design, Analysis, Modeling, and Testing XXIII Conference, Baltimore, Maryland, USA, United States Of America, 23 - 27 April 2012, vol.8355 identifier identifier

Elektromekanik Bir Kanat Eyletim Sisteminin Kesir Dereceli Oransal, Tümlevsel ve Türevsel Denetleyici ile Denetimi

TOK2011-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2011, vol.1, pp.237-242

Guidance and Control of a Planar Robot Manipulator Used in a Mounting Line

18th IFAC World Congress, Milan, Italy, 28 August - 02 September 2011, pp.8089-8094 identifier

Design and Control of a Shape Memory Alloy Actuator for Flap Type Aerodynamic Surfaces

18th IFAC World Congress, Milan, Italy, 28 August - 02 September 2011, vol.44, pp.8138-8143 identifier

Şekil Bellekli Alaşımlı Tel ile Eyletilen Ters Krank Biyel Mekanizması Tasarımı

15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 16 - 18 June 2011, pp.83-88

Paletli Araçların Çeşitli İşletim Koşullarındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi

15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 16 - 18 June 2011, pp.411-419

Tek ve İki Parçalı Füzelerin Hareketli ve Manevra Yapan Yer Hedeflerine Karşı Başarım Özelliklerinin Karşılaştırılması

4. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2011), Ankara, Turkey, 14 - 15 June 2011

Design of an antagonistic shape memory alloy actuator for flap type control surfaces

SPIE Smart Structures/NDE Conference, San Diego, California, USA, 6 - 10 March 2011 identifier identifier

Hidrolik Eyletimli Kanat Yükleme Cihazının Kayan Kipli Denetleyici ile Tork Denetimi

TOK2010-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 21 - 23 September 2010, vol.1, pp.193-198

Değişken Kayma Yüzeyli Kayan Kipli Denetim Yönteminin Elektromekanik Bir Kanat Tahrik Sistemine Uygulanması

TOK2010-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 21 - 23 September 2010, vol.2, pp.156-161

Dört Döner Kanatlı Bir Sistemin Doğrusal Hedef Takibi Güdüm Kuralı Kullanılarak Güdüm ve Denetimi

TOK2010-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 21 - 23 September 2010, vol.1, pp.448-453

Flap Tipindeki Denetim Yüzeyleri için Antagonistik Tip Şekil Bellekli Alaşımlı Bir Eyletici Tasarımı

III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2010), Eskişehir, Turkey, 16 - 18 September 2010

Dört Döner Kanatlı Sistemlerin Savunma ve Güvenlik Alanındaki Uygulamaları

5. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2010), Ankara, Turkey, 23 - 25 June 2010

Comparison of midwave and longwave infrared detectors used in aerial applications

SPIE Defense, Security, and Sensing-Infrared Technology and Applications XXXVI Conference, Orlando, Florida, United States Of America, 5 - 09 April 2010, vol.7660 identifier identifier

Elektromekanik Bir Yük Uygulama Sisteminin Tümlevli Geri Adımlama Yöntemi Kullanılarak Denetimi

TOK2009-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.1, pp.71-76

Gerçek Zamanlı Denetim Sistemlerinde Örnekleme Sıklığının Belirlenmesi

TOK2009-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.1, pp.77-82

Bütünleme Hattında Kullanılan İki Uzuvlu Düzlemsel Bir Robot Kolun Güdüm ve Denetimi

TOK2009-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2009

Dynamic Modeling and Control of a Hydraulic Fin Loading System Using Backstepping Method

5th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 17 - 19 August 2009

An Overview of Missile Control Systems

5th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 17 - 19 August 2009

Dinamik Sistemlerin İncelenmesinde Kullanılan Başlıca Sürtünme Modelleri

14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 2 - 04 July 2009, pp.399-407

Denizaltıdan Kapsül İçerisinde Fırlatılan Bir Mühimmatın Dinamik Modellemesi

14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 2 - 04 July 2009, pp.387-398

General characteristics of motion simulators used in the performance tests of infrared camera systems

SPIE Defense, Security, and Sensing-Technologies for Synthetic Environments: Hardware-in-the-Loop XIV Conference, Orlando, Florida, USA, United States Of America, 13 - 17 April 2009, vol.7301 identifier

Evaluation of the different configurations of infrared-type gimbaled cameras in the sense of blur

SPIE Defense, Security, and Sensing-Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XX Conference, Orlando, Florida, USA, United States Of America, 13 - 17 April 2009 identifier

Birlikte Çalışan İki Robot Kollu Sistemlerin Denetimi

TOK2008-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2008

Test Cihazı Olarak Kullanılacak İki Serbestlik Dereceli Paralel Bir Manipülatörün Denetimi

TOK2008-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2008

Şekil Bellekli Alaşımlı Tellerle Hassas Konum Kontrolü

TOK2008-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2008

Implementation of Linear Homing Guidance Law on a Two-Part Homing Missile

17th IFAC World Congress, Seul, South Korea, 6 - 11 July 2008, vol.41, pp.13999-14004 identifier

Precise Position Control of a Gimbaled Camera System

AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, Honolulu, United States Of America, 18 - 21 August 2008 identifier

Guidance and Control of Two-Part Homing Missiles Using the Proportional Navigation Guidance Law

AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit, Honolulu, Hawaii, United States Of America, 18 - 21 August 2008

Hedef Takibi Yapan Füzelere Uygulanabilecek Belli Başlı Güdüm Yöntemleri

4. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2008), Ankara, Turkey, 26 - 27 June 2008

Comparison of the Performances of the Single- and Two-Part Guided Missiles

4th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2007

Tek ve İki Parçalı Füzelerin Hareketli Yer Hedefleri Üzerindeki Başarımlarının İncelenmesi

TOK2007-Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2007, pp.206-211

Hareketli Bir Hedefi Takip Eden Lazer Güdümlü Bir Füzenin Güdüm ve Kontrolü

Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu (HİTEK-2004), İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2004

Actuator Related Singular Configurations of a System of Two Coordinated RPR Robot Manipulators

6th International Conference on Mechatronic Design and Modelling (MDM 2002), Nevşehir, Turkey, 4 - 06 September 2002

Birlikte Çalışan İki Düzlemsel Robot Kolun Eyletimsel Tekil Durumları Etrafında Denetimi

TOK2001 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Bursa, Turkey, 18 - 19 October 2001

Birlikte Çalışan Düzlemsel İki DKD Robot Kolun Eyletimsel Tekil Durumları

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 14 September 2001

Birlikte Çalışan İki Düzlemsel Robot Kolun En Az Enerji Tüketimiyle Denetlenmesi

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Turkey, 12 - 14 September 2001

Optimization of the Driving Torques of the System of Two Coordinated 3R Manipulators

MATIMARENS 9th International Machine Design and Production Conference (UMTIK 2000), Ankara, Turkey, 1 - 04 September 2000

Actuator Related Singular Configurations of a System of Two Cooperating SCARA Manipulators

6th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), Ankara, Turkey, 1 - 03 September 1999

Torque Related Singular Configurations of a Planar System of Two Coordinated Manipulators

MATIMARENS 8th International Machine Design and Production Conference (UMTIK98), Ankara, Turkey, 1 - 03 September 1998

Books & Book Chapters

Guidance and Control of Homing Missiles

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011