Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kent Merkezlerinin Planlama Prensiplerinin Yeniden Kavranması

7. Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 September 2020, pp.92-106

Sağlıklı Kentler Hizmet Rehberi

5. Kent Araştırmaları Kongresi: Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, Ankara, Turkey, 07 October 2020

DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜMSÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇUKUROVA3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.253-270

Kentsel Faaliyetler ve Yol Ağı Morfolojisi: İstanbul’da karşılaştırmalı örnek çalışma

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.145-159

Kent Morfolojisi ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişki: Ankara Yol Ağı Tasarımı Üzerinden Modelleme

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.369-380

spatial statistics1

Spatial Econometrics Conference, 12 - 15 June 2016

Kentsel Dirençlilik Ankara Merkezi İş Alanı ndaki Çarşılar

5. Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.271-280

Ankara daki Ticaret Birimlerinin Mekansal Dağılımı ve Değişiminin Analizi

TÜCAUM (Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezleri) 8. Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2014 Sustainable Development

Spatial Statistics Methods in Retail Location Research: A Case Study of Ankara, Turkey

1st International Conference on Spatial Statistics - Mapping Global Change, Enschede, Netherlands, 23 - 25 March 2011, vol.7, pp.287-292 Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

City Beautiful Movement

Springer, London/Berlin , pp.925-927, 2014

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

125

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

124

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

176

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals