Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Trunk Control in Children with Cerebral Palsy and its Association with Upper Extremity Functions

JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES, vol.30, no.5, pp.669-676, 2018 (SSCI) identifier identifier

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Abiloco-Kids

JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES, vol.30, no.2, pp.269-280, 2018 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The presence and influence of posterior capsule tightness on different shoulder problems

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.30, no.2, pp.187-193, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BAKIM VERENLERİN MENTAL SAĞLIĞININ KORUNMASI

e-SAĞLIK Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

INVESTIGATION OF BURNOUT LEVELS OF PHYSIOTHERAPISTS WORKING IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS IN TURKEY

Milli Eğitim Özel Eğitim Rehabilitasyon Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ACUTE EFFECTS OF INTRAMUSCULAR STRETCHING AND PASSIVE STRETCHING ON SPASTICITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.32, no.1, pp.60-66, 2021 (ESCI) identifier identifier

Chest Physiotherapy in a Neonatal Infant After Congenital Diaphragmatic Hernia Surgery

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.179-186, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

SENSORY PROCESSING IN PRETERM CHILDREN AT 5 YEARS OF AGE AND ITS ASSOCIATION WITH SCHOOL READINESS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.31, no.3, pp.233-239, 2020 (ESCI) Creative Commons License identifier

AN INVESTIGATION OF SENSORY PROCESSING SKILL IN PRETERM AND TERM INFANTS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, no.2, pp.31-36, 2018 (ESCI) Creative Commons License identifier

Fiziksel Aktivite Skalaları Kanıta Dayalı Fiziksel Aktivite

J Physiother Rehabil, vol.2, no.1, pp.36-39, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

DETERMINATION OF THE FACTORS CORRELATED WITH LOW BACK PAIN IN TEACHERS

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, vol.27, no.2, pp.42-47, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

SHORT-TERM EFFECTS OF ANTERIOR AND POSTERIOR CAPSULAR STRETCHING IN FROZEN SHOULDER

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.26, no.2, pp.67-72, 2015 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Donuk Omuzda Ön ve Arka Kapsül Germe Egzersizlerinin Erken Dönem Etkileri

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.26, no.2, pp.67-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

DONUK OMUZDA ÖN VE ARKA KAPSÜL GERME EGZERSİZLERİNİNERKEN DÖNEM ETKİLERİ

TÜRK FiZYOTERAPI VE REHABILITASYONDERGISI, vol.26, no.2, pp.67-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Riskli Bebeklerde Erken Müdahale Yaklaşımı Gazi Üniversitesi Modeli

MUSBED, vol.4, no.2, pp.75-78, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Dual-Task Training on Gait Performance inChildren with Cerebral Palsy

76th American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine, Nevada, United States Of America, 21 September 2022

Covid-19 pozitif vakada gelişen düşük ayak: Olgu sunumu

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021 Sustainable Development

Eozinofilik özofajitli çocuklarda kompleks yutma fonksiyonu ve yutma güvenliği.

28. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 October 2021

Ortez Kullanan Serebral Palsili Çocukların Farklı Ortamlarda Denge ve Yürüyüş Performanslarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi & 2. Öğrenci Sempozyumu, 05 June 2021, pp.10

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT GÖVDE VE PELVİS İÇİN KULLANILAN DİNAMİK ELASTİK ORTEZLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

rof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongre, 26 February 2021

Serebral Palsili Çocuklarda Alt Ekstremite Duyusunun Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26 February 2021, pp.59

EVALUATION OF FAMILY FUNCTIONS OF FAMILES WITH CEREBRAL PALSY

8. Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019

Aile Şirketleri ve Sürdürülebilirlik: Uluslararası Bir Alan Araştırması

2 Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.665-676 Sustainable Development

The relationship between intermittent fidgety movements and atypical sensory processing in preterm infants: a pilot study

The 7th Congress of the European Academy of Pediatric Societies, Paris, France, 30 October - 02 November 2018, pp.1

Development Of Mobile Learning Platform For Caregivers Of Children With Cerebral Palsy

EDUCCON – Educcon Education Conference- Education 4.0 Studies, Ankara, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.30

Serebral Palsi ve Spor

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Preterm Bebeklerde Duyusal İşlemleme ile Motor Gelişim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pilot Çalışma

16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Dalaman/Muğla, 21-24 Nisan 2016., Turkey, 21 - 24 April 2016

The Effects Of Neuromuscular Electrical Stimulation and Kinesiotaping On Sitting Balance In Children With Cerebral Palsy

9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Philadelphia, United States Of America, 10 - 13 May 2016

Serebral Palsi de Kas Kuvvetlendirme

16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Rehabilitasyon

6. Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 26 - 27 February 2016

Serebral Palsili çocukların Beslenme Durumları ve Beslenmeye İlişkin Problemleri Pilot Çalışma

6. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel bozukluklar Kongresi, 26 - 27 February 2016

Serebral palsili çocukların beslenme durumları ve beslenmeye ilişkin problemleri pilot çalışma

6. Uluslararası 'Cerebral Palsy' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 February 2016

Diparetik serebral palsili çocuklarda el fonksiyonlarının incelenmesi

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 21 - 24 May 2015

IMMEDIATE EFFECTS OF MULLIGAN S CONCEPT MOBILIZATION WITH MOVEMENT ON KNEE PAIN AND FUNCTIONS IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

16th Annual European Congress of Rheumatology - European League Against Rheumatism, 10 - 13 June 2015, vol.74, pp.1315

Stakeholders Views On Training Personal Care Givers A Transnational Study

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.247-254

Serebral Palsi de İnvaziv Girişimler sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

V. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 21 - 24 May 2015

Pediatric Rehabilitation in Turkey

WCPT 2015, Singapore, Singapore, 1 - 04 May 2015

Experience in piloting of the tarining material Lessons learnt

Caring for people with disabilities and older people: challanges, opportunities and training solutions, 01 April 2015

Spina Bifida lı Çocuklarda Ortopedik Tedavi ve Rehabilitasyon

VI. Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Turkey, 20 - 22 February 2015

Physical Activity in Disabled People

ADISE 2103, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 9 - 12 April 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Çocuklarda Hipotoni ve Rehabilitasyon

in: Kas Tonusu Bozuklukları ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Uğur Cavlak, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.208-222, 2022

Fizyoterap Seminerleri 1

Vize Yayıncılık, Ankara, 2020

Fasya

Hipokrat, Ankara, 2020

Rehabilitasyonda Teknoloji

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2019

Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2019

Temel Bakım ve Rehabilitasyon II

Açık Öğretim Yayınları, Eskişehir, 2018

Engelli Bireylerde Duyu-algı-Biliş sorunları ve Çevresel Düzenleme

in: Temel Bakım ve Rehabilitasyon II, Mehmet YANARDAĞ, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.102-121, 2018

Tip 1 Diyabette Egzersiz ve Fiziksel Aktivite

in: Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Tip 1 Diyabet Tanı Tedavi İzlem Rehberi, Bundak Rüveyde, Gökşen Damla, Editor, CNR Sistem Bilişim TeknolojileriLtd Ştd, Ankara, pp.45-55, 2018 Sustainable Development

Engelli Bireylerde Duyu-Algı-Biliş Sorunları ve Çevresel Düzenleme

in: Temel Bakım ve Rehabilitasyon II, Mehmet YANARDAĞ, Editor, T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, pp.102-121, 2018

Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Rehabilitasyon

in: Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Elbasan Bülent, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.29-39, 2017

Serebral Palsi’li Çocuklarda Gövde Kontrolü

in: Fizyoterapi Seminerleri, Ayşe Karaduman, Özlem Ülger, Naciye Vardar Yağlı, Muhammed Kılınç, Selen Serel Arslan, Editor, Hipokrat Kitapevi, pp.14-19, 2017

Fizyoterapi Rehabilitasyon-Ortopedik-Pediatrik Rehabilitasyon

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2016

Enerjik Kineziyolojinin Prensipleri ve Uygulaması

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2016

Mobility

in: Handbook for Training Personal Caregivers Curriculum and Training Material, Fırat Seyhan, Elbasan Bulent, Guzel Alper, Ertem A. Alper, Oskay Deran,Van Isacker Karel, Editor, Akcag Basım YayımPazarlama A.S, Ankara, pp.432-484, 2016

Social Inclusion

in: Handbook for Training Personal Caregivers Curriculum and Training Material, Fırat Seyhan, Elbasan Bulent, Guzel Alper, Ertem A. Alper, Oskay Deran,Van Isacker Karel, Editor, Akcag Basım Yayım Pazarlama A.S., Ankara, pp.137-150, 2016

Bantlama Teknikleri Cep Kitabı

Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, 2012