Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Why do the images behind the paper become blurry? - the question

Physics Education, vol.55, no.2, pp.1-2, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Assessing Skills of Identifying Variables and Formulating Hypotheses Using Scenario-Based Multiple-Choice Questions

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.1, pp.1-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Teknoloji Mühendislik Matematik (STEM) Alanlarına ve Bu Alanlarda Kariyer Yapmaya Olan İlgilerinin İncelenmesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.194-219, 2019 (Other Refereed National Journals)

Simple wave drivers: electric toothbrush, shaver and razor

Physics Education, vol.3, no.53, pp.1-4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student opinions about dynamics of motion on friction inclined plane

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-30, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Analysing harmonic motions with an iPhone s magnetometer

Physics Education, vol.51, no.3, pp.35006, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Magnetogate using an iPhone magnetometer for measuring kinematic variables

Physics Education, vol.51, no.1, pp.1-5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound

Physics Education, vol.51, no.1, pp.1-5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A simple wave driver

Physics Education, vol.50, no.5, pp.560-563, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

How does frosted glass become transparent the question

Physics Education, vol.50, no.4, pp.509, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarış probleminde kütlenin anlamlandırılması

K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.2, pp.601-618, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik Organizasyonun Kullanımı Bir Dinamik Problemi Örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.1, pp.71-90, 2015 (Other Refereed National Journals)

Designing a simple apparatus for measuring kinematic variables

Physics Education, vol.49, no.5, pp.574-579, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok parçalı mekanik sistemlerde ivme hesaplama problemlerinde öğrenci güçlükleri

Gazi Eğitim Dergisi, vol.34, no.1, pp.1-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles

Educational Research and Reviews, vol.11, no.8, pp.766-776, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimsel Süreç Becerilerini Ölçmede İçerik Seçiminin Önemi

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.2, no.5, pp.614-628, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Değişkenleri Belirleme ve Hipotez Kurma Becerileri

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.195-202, 2009 (Other Refereed National Journals)

Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.28, pp.31-43, 2009 (Other Refereed National Journals)

Grafik Çizme Becerilerinin Kontrol Listesi İle Ölçülmesi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.27, pp.71-83, 2009 (Other Refereed National Journals)

Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme Becerilerinin Ölçülmesi

Gazi Eğitim Dergisi, vol.27, no.3, pp.151-174, 2007 (Other Refereed National Journals)

Lise 1 Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Yer Alan Deneysel Aktiviteler Üzerine Bir Araştırma

Milli Eğitim Dergisi, vol.0, no.173, pp.271-287, 2007 (Other Refereed National Journals)

Development and Validation of a Multiple Format Test of Science Process Skills

International Education Journal, vol.7, no.7, pp.1007-1027, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri

Milli Eğitim Dergisi, vol.33, no.168, pp.188-201, 2005 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.0, no.296, pp.34-40, 2003 (Other Refereed National Journals)

Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.13, pp.89-101, 2003 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Fen Öğretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri

Eğitim ve Bilim Dergisi, vol.28, no.127, pp.18-24, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fizik Öğretiminde Akıllı Telefon kullanımı; Geometrik Optik Örneği

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.713

Mekanik Öğretiminde Bir Stem Etkinliği Örneği: Oyuncak Araba Yapımı

I. Uluslararası UMAY İnovatif Araştırmalar Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 30 June 2019

Öğrencilerin Yüksek Hızlarda Yarışan Araçlar Problemini Çözerken Yaşadıkları Güçlükler

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK2017), Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2017

Mekanik problem çözümlerinin değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşım Epistemik Oyunlar

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

Newton un ikinci yasasını kim daha iyi uyguluyor Fizik dersi alanlar mı almayanlar mı

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015

Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Books & Book Chapters

Maddenin Isıl Özellikleri

in: Genel Fizik III, Yasin ÜNSAL, Şebnem Kandil İNGEÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-29, 2014

Biçim, Dil ve Anlatım Özellikleri

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Fizik, Rahmi YAĞBASAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-30, 2005

Other Publications