Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma ve Yazma Becerilerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama

International Journal of Languages Education, vol.8, no.1, pp.71-84, 2020 (Other Refereed National Journals)

The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.16, no.1, pp.73-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Shyness on Speaking Skills of Foreign Students Learning Turkish

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.2, pp.202-213, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde A1 Seviyede Emojilerden Faydalanma

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.2, pp.236-247, 2019 (Other Refereed National Journals)

EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.11, pp.103-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN KONUŞMA BECERİSİNİÜRETİMSEL FAALİYETLER VE STRATEJİLER AÇISINDANGELİŞTİRMEDE FİLM ELEŞTİRİSİ TEKNİĞİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.34, pp.261-274, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİNSÖZLÜK KULLANMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Milli Eğitim, vol.45, no.210, pp.508-519, 2016 (Other Refereed National Journals)

The use of personalized texts for teaching Turkish as a second language

Educational Research and Reviews, vol.11, no.6, pp.252-259, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hazırlıklı Konuşma Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Öğretmen Adayları Ne Durumda?

International Journal of Language Academy, vol.3, no.3, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Eğitimi Açısından Çocuklara Talim‟ Dergisi

Zeitschrift für dieWelt der Türken, vol.7, no.3, pp.267-282, 2015 (Other Refereed National Journals)

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ANLAMAGELİŞİMLERİ

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.11, pp.79-92, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dezavantajlı Öğrencilerin Okuma Anlama Gelişimleri

TURKISH STUDIES ACADEMIK JOURNAL, vol.9, no.11, pp.79-92, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMAKAYGI DURUMU (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE DİLİ SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.10-18

TÜRK DİZİLERİNİN BALKANLARDA TÜRKÇEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

I.ULUSLARARASIDİL VE EDEBİYATTAMODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017

TÜRKİYE DE LİSANS LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRECEKYABANCI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK YAZMA KAYGISI

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.323-331

Books & Book Chapters

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerde Akademik Yazma Süreçleri

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL, Editor, İvpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, pp.404-434, 2020

BEYİN-ALGI-OKUMA İLİŞKİSİ

in: Türkçe Eğitiminde Algı, Gıyasettin Aytaş, Editor, Akçağ, Ankara, pp.21-50, 2016