Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

I. regionalna studentska konferencija Mladi turkolozi, Zagreb, Croatia, 20 - 22 September 2021, pp.18-29 Creative Commons License

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMAKAYGI DURUMU (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE DİLİ SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.10-18

TÜRK DİZİLERİNİN BALKANLARDA TÜRKÇEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

I.ULUSLARARASIDİL VE EDEBİYATTAMODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 4 - 06 October 2017

TÜRKİYE DE LİSANS LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRECEKYABANCI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK YAZMA KAYGISI

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.323-331

Books & Book Chapters

AKADEMİK YAZILARDA GİRİŞ

in: TÜRK DİLİ 2, ŞEN, ÜLKER, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.172-192, 2022

İlkokulda Yabancılara Türkçe Öğretim Yöntemleri

in: Etkili Türkçe Öğretim Yaklaşımları -Uygulama Örnekli Strateji, Yöntem ve Teknikler-, ÇOCUK, Halil Erdem, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.307-343, 2022

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Fiillerin Anlam Bakımından Tasnifi Üzerine Bir Araştırma

in: EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER EĞİTİM BİLİMLERİ 2, TEMUR, NEZİR VE KAYA, KÜRŞAT, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.279-290, 2022

Türkçe Öğrenen Hırvat Öğrencilerin Dil Yanlışlarının Tipolojik Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan, BAŞAR, UMUT ve ÇANGAL, ÖNDER, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.113-129, 2022

HIRVATİSTAN'DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

in: DÜNYADA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (KURAM, DURUM, UYGULAMA, SORUN VE ÇÖZÜMLER), AKTAŞ, ELİF VE HALİTOĞLU, VEDAT, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.183-194, 2021

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME-İZLEME

in: ETKİNLİK TEMELLİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, AKTAŞ, ELİF VE HALİTOĞLU, VEDAT, Editor, NOBEL, Ankara, pp.97-119, 2021

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

in: Türkçe Öğretim Programları, Prof. Dr. Nezir Temur, Doç. Dr. Murat Şengül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.17-56, 2020

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerde Akademik Yazma Süreçleri

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL, Editor, İvpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, pp.404-434, 2020

BEYİN-ALGI-OKUMA İLİŞKİSİ

in: Türkçe Eğitiminde Algı, Gıyasettin Aytaş, Editor, Akçağ, Ankara, pp.21-50, 2016

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals