Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma ve Yazma Becerilerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama

International Journal of Languages Education, cilt.8, sa.1, ss.71-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.16, sa.1, ss.73-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hırvatistan’dan Bir Çocuk Romanı: Çırak Hlapić’in Olağanüstü Maceraları” Adlı EserinÇocuğa Görelik İlkesi Bakımından İncelenmesi

Turkish Studies - Language and Literature, cilt.15, sa.1, ss.279-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Shyness on Speaking Skills of Foreign Students Learning Turkish

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, sa.2, ss.202-213, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancılara Türkçe Öğretiminde A1 Seviyede Emojilerden Faydalanma

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, sa.2, ss.236-247, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.11, ss.103-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN KONUŞMA BECERİSİNİÜRETİMSEL FAALİYETLER VE STRATEJİLER AÇISINDANGELİŞTİRMEDE FİLM ELEŞTİRİSİ TEKNİĞİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.34, ss.261-274, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİNSÖZLÜK KULLANMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Milli Eğitim, cilt.45, sa.210, ss.508-519, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of personalized texts for teaching Turkish as a second language

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.6, ss.252-259, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hazırlıklı Konuşma Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Öğretmen Adayları Ne Durumda?

International Journal of Language Academy, cilt.3, sa.3, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Eğitimi Açısından Çocuklara Talim‟ Dergisi

Zeitschrift für dieWelt der Türken, cilt.7, sa.3, ss.267-282, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ANLAMAGELİŞİMLERİ

Turkish Studies (Elektronik), cilt.9, sa.11, ss.79-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dezavantajlı Öğrencilerin Okuma Anlama Gelişimleri

TURKISH STUDIES ACADEMIK JOURNAL, cilt.9, sa.11, ss.79-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMAKAYGI DURUMU (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE DİLİ SEMPOZYUMU, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018, ss.10-18

TÜRK DİZİLERİNİN BALKANLARDA TÜRKÇEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

I.ULUSLARARASIDİL VE EDEBİYATTAMODERNLEŞME VE GELENEK SEMPOZYUMU, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

TÜRKİYE DE LİSANS LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRECEKYABANCI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK YAZMA KAYGISI

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 22 - 23 Ağustos 2016, ss.323-331

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerde Akademik Yazma Süreçleri

Eğitim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Doç. Dr. Burcu AVCI AKBEL, Editör, İvpe Cetinje, Montenegro, Cetinje, ss.404-434, 2020

BEYİN-ALGI-OKUMA İLİŞKİSİ

Türkçe Eğitiminde Algı, Gıyasettin Aytaş, Editör, Akçağ, Ankara, ss.21-50, 2016