Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Alcohol consumption and alcohol policy

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.50, no.5, pp.1197-1202, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Colchicine intolerance in FMF patients and primary obstacles for optimal dosing

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.50, no.5, pp.1337-1343, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2021, no.7, pp.23

ZOR YÖNETİLEN KOAH ALEVLENMEDE RİSK FAKTÖRLERİ TTD KOAH ÇALIŞMA GRUBU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 23. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.22

Hashimato tiroiditli hastalarda serum cathelisidin düzeyi

41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 01 May 2019, pp.130-131