Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kinetics of chemical absorption of carbon dioxide into aqueous calcium acetate solution

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS, cilt.52, sa.4, ss.251-265, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquid and gas phase mass transfer coefficients and interfacial area in a column equipped with structured packing

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.3, ss.1333-1352, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Mass transfer enhancement factor for chemical absorption of carbon dioxide into sodium metaborate solution

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.35, sa.9, ss.1800-1806, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kinetics of Absorption of Carbon Dioxide into Sodium Metaborate Solution

International Journal of Chemical Kinetics, cilt.49, sa.6, ss.377-386, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heat transfer in Bubble columns

Strojarstvo, cilt.52, sa.5, ss.543-548, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gliserinden Elektrokimyasal Yeniden Yapılandırma Yöntemiyel Hidrojen Üretimine Farklı Parametrelerin Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.82, sa.2, ss.439-450, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çan Linyitinden Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Üretiminde Çeşitli Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Heat Capacity and Speed of Sound of Some Ionic Liquids Over Wide Range Of Temperature

Transactions Of Azerbaijan National Academy Of Sciences Physics And Astronomy, cilt.37, sa.5, ss.74-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boric acid production from sodium metaborate with sulfuric acid

CBÜ Fen Bil. Dergi., cilt.11, ss.379-382, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Humic acid and fulvic acid production from Turkish Leonardites

Soil-Water Journal, cilt.2, ss.351-356, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Production of Hydrogen-Rich Syngas in a Fluidized Bed

10. International 100 Renewable Energy Conference, 2 - 04 Haziran 2020

Glycerin as a Heat Transfer Fluid in Solar-Organic Rankine Cycl

11th International 100 Renewable Energy Conference-IRENEC 2020, 4 - 06 Haziran 2020

Production of Hydrogen by the Electrochemical Reforming of Glycerol

4th International Hydrogen Technologies Congress, Edirne, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2019

Experimental determination of diffusion coefficients of carbon dioxide in ethyl acetate and n-butanol,

7th Rostocker International Conference: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, 26 - 27 Haziran 2018

Etil asetat ve n-bütanol çözeltilerinin karbon dioksit absorplama kapasiteleri

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

Ömrünü Tamamlamış Kamyon Lastiklerinin Pirolizi

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

Capturing Sulfur Dioxide from Flue Gas by Iron (II) Hydroxide

10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, 27 - 30 Haziran 2017

Total Carbon Dioxide Absorption Capacity of Calcium Acetate Solution

10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection: Water and Air Quality, Bled, Slovenya, 27 - 30 Haziran 2017

Demir (II) Hidroksit İle Kabarcıklı Kolonda Baca Gazı Desülfürizasyonu

12. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

CAPTURING CARBON DIOXIDE FROM AIR BY CARBITOL ACETATE

9th International Conference on Sustainable Energy and Enironmental Protection (SEEP 2016), Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016

Experimental Determination of Diffusion Coefficient of Carbon Dioxide in Calcium Acetate Solution

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016

KABARCIKLI KOLONDA KALSİYUM ASETAT ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015

Kabarcıklı Kolonda Kalsiyum Asetat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu

6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Preliminary Results of Na2CO3 Treatment of Çankırı Bentonite

İzmir Instıtute of Technology, Porous Powder Materials, 15 - 18 Eylül 2015

Kütahya Tunçbilek linyitinin ve Atık Şlamın Gazlaştırılması

ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Experimental investigation of carbon dioxide methanation by Sabatier reaction

International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, 11 - 14 Ağustos 2015

Thermophysical Properties of Calcium Acetate Solutions

28. European Symposium on Applied Thermodynamics, 14 - 16 Haziran 2015

Thermophysical Properties of Calcium Acetate Water Solutions

28th European Symposium on Applied Thermodynamics, 11 - 14 Haziran 2015

Meşe Kömüründen Aktif Karbon Üretimi

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 02 Eylül 2014

Ömrünü Tamamlamış Otomobil Lastiklerinin Pirolizi

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 02 Eylül 2014

Fındık Kabuğunun Torefaksiyonu

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 02 Eylül 2014

Humic Acid and Fulvic Acid Production from Turkish Leonardites

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, AGRICASIA, 01 Ekim 2013

Processing of phenol formaldehyde based particle board from the peach nutshell

1. Uluslararası PlastikKauçuk” Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi, 29 - 31 Mayıs 2013

Synthesis and characterization of Polyvinyl alcohol based Boron Phosphate doped composite membrane

1. Uluslararası Plastik Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi, 29 - 31 Mayıs 2013

Mikrokristal Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu

Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

HZSM 5 Katalizörünün Asit Sayısının Belirlenmesi

Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

Etanolün H ZSM5 Üzerinde Hidrokarbonlara Dönüşümünün İncelenmesi

Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

Synthesis of Organic Inorganic Composite Membrane for PEM Fuel Cell

6th Chemical Engineering Conference For Collaborative Research In Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), 7 - 12 Mart 2010

Pva Based Composite Membrane Synthesis For Pem Fuel Cells

International Hydrogen Energy Congress IHEC 2007, 15 - 17 Ağustos 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Production of Fulvic Acid via Ethyl Fulvate

Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment, Jianming Xu,Jianjun Wu,Yan He, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.1101-1104, 2013