Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A model predictive control-based hybrid MPPT method for boost converters

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.107, sa.1, ss.1-16, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An inverter design for a new permanent magnet synchronous generator

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, sa.28, ss.17723-17732, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel design for e-laboratories: Simultaneously accessible experimental application platform

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.2, ss.363-375, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design and Analyse of a Parallel Connection Model for Hybrid Energy Systems

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, cilt.21, sa.2, ss.44-49, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design and Implementation of a Remote Laboratory Platform Using MATLAB Builder for NE

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.22, sa.4, ss.617-629, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of a high efficient voltage regulation system with MPPT algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.44, sa.1, ss.703-712, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Real Time Application for Analysing Impacts of Frequency Variation on Induction Motor Parameters

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, cilt.88, ss.290-293, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Remote Laboratory Experiment for 4-Quadrant Control of a DC Motor

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.19, sa.4, ss.747-758, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPUTER BASED IMPLEMENTATION OF SPEED CONTROL EXPERIMENT DEPENDING ON FREQUENCY VARIATION FOR INDUCTION MOTORS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.1, ss.57-62, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel Web-Based Laboratory for DC Motor Experiments

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.19, sa.1, ss.125-135, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design of an AC-DC-AC converter for wind turbines

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.35, sa.2, ss.169-175, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a real time energy monitoring platform

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, cilt.33, sa.1, ss.137-146, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DESIGN OF A REMOTELY ACCESSIBLE E-LABORATORY PLATFORM

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.24, sa.2, ss.311-322, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TORQUE AND SPEED CONTROL OF WOUND ROTOR INDUCTION MOTOR BY ADJUSTING THE ROTOR RESISTANCE WITH A MICROCONTROLLER

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.4, ss.801-809, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Remote controlling and monitoring of HVAC system over Internet

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.67, sa.9, ss.680-684, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MICROCONTROLLER BASED DC/DC BOOST CONVERTER FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.3, ss.719-728, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

USAGE OF MATLAB WEB SERVER FOR E-LEARNING PLATFORMS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.2, ss.495-506, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adli Bilişim ve Dijital Delillerin Windows İşletim Sistemi Üzerinde İncelenmesi

Politeknik Dergisi, cilt.2021, ss.1-12, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Covid-19 Salgınının Türkiye Elektrik Profili Üzerindeki Erken Dönem Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.9, sa.1, ss.40-56, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Separation of Incoming E-Mails Through Artificial Intelligence Techniques

European Journal of Science and Technology, sa.21, ss.690-696, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LINUX TABANLI SUNUCULARDA VE KABLOSUZ AĞLARDA SİBER SALDIRILARIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.89-107, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kritik Altyapı Operatörleri İçin Görüntü İşleme Tabanlı Bir Yorgunluk tespit ve Uyarı Sistemi.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi., cilt.6, sa.1, ss.35-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nötr Kenetlemeli Eviriciler için Çok Giriş – Çok Çıkışlı DA-DA Çevirici Tasarımı ve Kontrolü

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.1, ss.49-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve SCADA Uygulamalarının Siber Güvenliği: Modbus TCP Protokolü Örneği

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, sa.1, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental Analysis of The Internal Attacks on Scada Systems

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.4, ss.216-230, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mikrodenetleyici Temelli Sistemlerde Dspic Kullanımı ve Örnek Uygulama Geliştirme Süreci

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, sa.2, ss.71-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of an Energy Monitoring System for a Medium Scale Plant

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.18, sa.2, ss.123-131, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DA Motorunun Dört Bölge Denetiminin Eğitim Amaçlı Gerçekleştirilmesi

Politeknik, cilt.10, sa.3, ss.219-227, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asenkron Motor Benzetimi İçin Web Tabanlı Bir Eğitim Aracı

Politeknik Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.147-152, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğru Akım Motorunun Temel Giriş Sinyallerine Tepkisinin İnternet Üzerinden Benzetimi

Politeknik Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.71-77, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Kontrollu Bina Güvenlik Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.411-421, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merdiven Aydınlatmasının Pasif Kızılötesi Yaklaşım Sensörü ile Kontrolü

Politeknik Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.45-50, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Distributed Hierarchical Control for Proportional Current Sharing in PV Systems

2nd IEEE Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2020, Virtual, Izmir, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2020, ss.108-113 identifier

Optimization of PID Parameters Using Ant Colony Algorithm for Position Control of DC Motor

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Brasov, Romanya, 3 - 06 Kasım 2019 identifier

MPPT Based Model Predictive Control of Grid Connected Inverter for PV Systems

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 3 - 06 Kasım 2019

A Modified Droop Control Method for PV Systems in Island Mode DC Microgrid

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 3 - 06 Kasım 2019

Software and Hardware Implementation of a Graphical User Interface for Solar Power Plants

IEEE Global Power, Energy and Communication Conference, 12 - 15 Haziran 2019 identifier

Effects of Change in Wind Energy Generation on the Power Grid Angle

IEEE Global Power, Energy and Communication Conference, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2019 identifier

A NEW APPROACH FOR ELECTRICITY ENERGY GENERATION FROM WASTE HEAT ENERGY: BATTERY CHARGER WITH THERMOELECTRIC GENERATOR

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2018

Design and Technical Analysis of a Two-Terminal Voltage Source Converter based HVDC System

6th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES’xx2018), 25 - 27 Haziran 2018

Design of A Load Sharing Method for Unbalanced Power Systems

7th International Conference on Advanced Technologies~ICAT’xx18, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

An Overview of Cyber-Attack Vectors on SCADA Systems

6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018, ss.350-354 identifier identifier

Model Predictive Control of Grid-Tied Three Level Neutral Point Clamped Inverter Integrated with A Double Layer Multi-Input Single Output DC/DC Converter

12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), Doha, Qatar, 10 - 12 Nisan 2018 identifier identifier

Application of A Boost Based Multi-Input Single-Output DC/DC Converter

th International Conference on Renewable Energy Research and Applications~ICRERA’xx2017, 5 - 08 Kasım 2017 identifier

Güneş Enerji Santralleri için Bir Dizi Evirici ve Enerji İzleme Sistemi Tasarımı

9. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı~TOK’2017, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

A Smart Home Application Based on Wireless Sensor Networks

V. European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES’xx2017), 27 - 30 Ağustos 2017

Bilişim Teknolojileri ve Etik

Teknoloji ve Etik Çalıştayı, Türkiye, 31 Mart 2017

A Hybrid Trust Based Intrusion Detection System for Wireless Sensor Networks

International Symposium on Networks, Computers and Communications (ISNCC), Marrakech, Fas, 16 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

PI Controlled Solar Energy Supported Static Excitation System for Synchronous Generators

5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 20 - 23 Kasım 2016

Design and Simulation of a New Inverter for an Axial Flux Permanent Magnet Generator

4th European Conference on Renewable Energy Systems, 28 - 31 Ağustos 2016

Cyber security in Critical Infrastructure

International Cyber Security Workshop and Certificate Program, 23 - 27 Mayıs 2016

PI CONTROLLED SOLAR ENERGY SUPPORTED STATIC EXCITATION SYSTEM DESING AND SIMULATION FOR SYNCHRONOUS GENERATORS

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1024-1028 identifier

Effects of Renewable Energy Sources on the Power System

17th IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), Varna, Bulgaristan, 25 - 30 Eylül 2016, ss.388-393 identifier identifier

DESIGN AND APPLICATION OF A NOVEL SINGLE INPUT - MULTI OUTPUT DC/DC CONVERTER

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1039-1045 identifier

Modeling and Simulation of a Static VAR Compensator based on FC-TCR

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.924-927 identifier identifier

Simulation and ZigBee Based Wireless Monitoring of the Amount of Consumed Energy at Smart Homes

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.1019-1023 identifier identifier

Consept of 4th Dimension for Databases

14th International Conference on Machine Learning and Applications, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Aralık 2015

Design of a Computer Controlled Speed Control System for Wound Rotor Induction Machines

37th Int. Telecommunications Energy Conference~INTELEC’xx2015, 18 - 22 Ekim 2015

Design Of A Computer Controlled Speed Control System for Wound-Rotor Inducion Machines

IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), Namba, PEOPLES R CHINA, 18 - 22 Ekim 2015 identifier

Short-Circuit Fault Analysis on Microgrid

4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Palermo, İtalya, 22 - 25 Kasım 2015, ss.1248-1252 identifier identifier

Concept of 4th Dimension for Databases

IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications ICMLA, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 Aralık 2015, ss.1159-1162 identifier identifier

A Survey on Public Awareness Towards Renewable Energy in Turkey

3rd THE INTERNATIONAL CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY RESEARCH and APPLICATIONS (ICRERA), Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Ekim 2014, ss.932-937 identifier identifier

A Web Based Real Time Industrial Energy Monitoring System

Fourth International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2013, ss.1713-1716

The Estimation of Students' Academic Success by Data Mining Methods

12th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Aralık 2013, ss.535-539 identifier identifier

Monitoring the quality of electrical energy and improving it using thyristor controlled reactor

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

FPGA based parallel connection system of separate voltage sources

Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 2012 International Conference on, 11 - 13 Kasım 2012 identifier

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine Eğitim Amaçlı Bir Simulasyon Çalışması

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu~UMÇÖS’xx2012, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012

Güneş Enerjisiyle Led li Aydınlatma Sistemi ve Operatör Panel Üzerinden İzleme ve Kontrol Uygulaması

Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012, ss.34-41

FPGA Based Parallel Connection System of Separate Voltage Sources

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japonya, 11 - 14 Kasım 2012 identifier identifier

Implementation of an Interactive Remote Laboratory Platform for Stepper Motor Experiments

15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (EPE-PEMC ECCE Europe), Novi-Sad, Sırbistan, 4 - 06 Eylül 2012 identifier identifier

A comparative study of harmonic extraction methods for single phase shunt active power filter

2011 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, Spain, 11 - 13 Mayıs 2011

Design and Application of a Novel Zero Crossing Detector Circuit

International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives~POWERENG2011, 11 - 13 Mayıs 2011

Development of a Real Time Monitoring and Control System for PLC Based Elevator

14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE)/ECCE Europe Conference on Power Electronics and Adjustable Speed Drives - Towards the 20-20-20 Target, Birmingham, İngiltere, 30 Ağustos - 01 Eylül 2011 identifier identifier

Design of a parameter determination system for non-isolated converter topologies

2011 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2011 and Electromotion 2011 Joint Conference, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.240-243 identifier identifier

Design and Implementation of a Computer Interacted Smart Home System Based on PLC

4th International Conference of Application of Information and Communication Technologies (AICT), Tashkent, Özbekistan, 12 - 14 Ekim 2010, ss.1-5

Usage of .NET Platform to Build up Interactive Simulations for Electrical Machines

35th Annual Conference of the IEEE-Industrial-Electronics-Society, Porto, Portekiz, 3 - 05 Kasım 2009, ss.115-118 identifier identifier

The Fuzzy Logic Control of a Multilevel Converter in a Variable Speed Wind Turbine

8th International Conference on Machine Learning and Applications, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Aralık 2009, ss.787-788 identifier identifier

A Web Based Real Time Speed Control Experiment on Ultrasonic Motor for Educational Purposes

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, İtalya, 11 - 13 Haziran 2008, ss.1451-1452 identifier identifier

Low-Cost and High Sensitive Microcontroller Based Data Acquisition System for Renewable Energy Sources

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, İtalya, 11 - 13 Haziran 2008, ss.196-199 identifier identifier

A novel integrated web based learning system for electrical machines education

International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG 2007, Setúbal, Portekiz, 12 - 14 Nisan 2007, ss.265-269 identifier identifier

Remote Control Of DC Motor Over the Internet

3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2006, ss.216-219

Temel Elektrik Devrelerinin Analizi İçin İnternet Tabanlı Bir Eğitim Aracı

6 th International Educational Technology Conference, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.452-461

Açık veya Kapalı Döngü Denetim Sistemlerinin Web Tabanlı Benzetimi

6 th International Educational Technology Conference, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.446-451

Temel Elektrik Devrelerinin Analizi için İnternet Tabanlı Bir Eğitim Aracı

6th International Educational Technology Conference, FAMAGUSTA, Kıbrıs (Kktc), 19 - 21 Nisan 2006, ss.446-451

Teknik Eğitimde İnternet Teknolojisinin Kullanımı

1. Uluslararası Mesleki ev Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 5 - 07 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Siber Güvenliği

SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar, Sağıroğlu Şeref, Akleylek Sedat, Editör, Nobel Yayınevi, ss.413-452, 2020