Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hemşirelik Mesleğinin Gazetelere Yansıması: Onbeş Yıllık Değişim

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.41-48, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Importance of Simulation in Nursing Education

World Journal on Educational Technology, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The opinions of nursing students regarding the first implementation of distance education

World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, 6 - 09 December 2019

Hemşirelik Eğitiminde İnovatif Yaklaşımlar

I. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4 - 05 May 2018

REFLECTION OF NURSING VOCATION IN THE NEWSPAPERS: CHANGE IN THE LAST 15 YEARS

INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATION, 10 - 11 September 2017

Hemşirelik Esaslari Dersi Öğretiminde Farkli Bir Uygulama: Hikâyeleme Tekniği

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017

The importance of simulations in nursing education

4 th. Cyprus İnternational Conference on Educational research, 19 - 21 March 2015