Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının İş Birliğine İlişkin Metaforik Algıları

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.863-877, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effect of Feedback Provided to Preservice Teachers Working with Severe and Multiple Disabilities on Collaborative Working Skills

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, ss.526-539, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Metaphorical Perceptions of Preservice Teachers of Fine Arts Education towards Students with Special Needs (The case of Gazi University)

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.21, ss.95-122, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarina Ders Anlatma Becerilerinin Kazandirilmasinda Kendini Değerlendirme Yönteminin Etkisi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.12, sa.2, ss.49-59, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özel Eğitim Lideri Olarak Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları

International Congress on Science and Education, 23 - 25 Mart 2018

Özel Eğitimde Görsel Sanatlar Eğitimi

1.Engellilik Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Examining of The Studies About In Service Training for Special Education in Turkey

Pedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction Approaches - European Symposium, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılmasında İş Birliği

Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, Doç. Dr. Eylem Dayı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.29-89, 2021

Ev İçi Ve Toplumsal Yaşam Becerilerinin Öğretimi

Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılması , Doç. Dr. Eylem Dayı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.303-390, 2021

Ağır ve Çoklu Yetersizliği olan Öğrencilere Özbakım Becerilerinin Öğretimi

Ağır ve Çoklu Yetersizliği olan Öğrencilerin Eğitiminde Stratejiler, Pınar Şafak, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.321-391, 2020

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Ev İçi ve Toplumsal Yaşam Becerilerinin Öğretimi

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitiminde Stratejiler, Pınar Şafak, Editör, Vize yayıncılık, Ankara, ss.393-455, 2020

Sayı Öncesi Erken Matematik Becerileri

Özel Eğitimde Matematik, Serpil Alptekin, Editör, Eğiten Kitap, ss.57-77, 2019

Kademelere Göre Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi, Galip Yüksel, Sevil Büyükalan Filiz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.173-209, 2017

Uygulamadaki Roller, Sorumluluklar ve İşbirliği

Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş Süreci, E. Rüya Özmen, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-33, 2012

Sınıf Yönetimi

Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş Süreci, Özmen, Emine Rüya, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.138-185, 2012