Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MİMARİ TASARIMIN BAĞLAMLARINDAN BİRİ OLARAK BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ TASARIM SÜRECİ

ÇELİK YAPILAR-TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ YAYINI, sa.68, ss.28-35, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Methods to Discover the Optimum Building Envelope in the Context of Solar Data

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.33, sa.2, ss.318-340, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Climate-responsive strategies in vernacular architecture of Erbil city

International Journal of Environmental Studies, cilt.76, sa.5, ss.745-763, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cooling Load Reduction in a Single House an Energy-Efficient Approach

Gazi University Journal of Science, cilt.32, sa.2, ss.385-400, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Karayolu Sınır Kapılarında Mimari Düzenlemeleri

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.13-30, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyofilik Kavramının Tarihi Binalar Bağlamında Değerlendirilmesi: Tokat Mustafa Ağa Hamamı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.58, ss.363-372, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using a Shading Tool to Reform Window designing due to Solar Radiation

International Journal of Advanced Research in Engineering(IJARE), cilt.4, sa.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Research on Construction Systems of Double Skin Facades

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.1, ss.17-30, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çelik Yapılarda Yapısal Yangın Etkileri ve Pasif Koruma

Çelik Yapılar Dergisi - Türk Yapısal Çelik Derneği Yayını, sa.46, ss.42-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kullanıcı Açısından Isıl Konfor Değerlendirmesi ve Yalıtım Bilinci

KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, sa.10, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çift Kabuk Cephelerin Konstrüksiyon Sistemlerinin İncelenmesi

UHMFD-Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimari Bir Bağlam Olarak Binalarda Çeliğin Yangından Korunumu

Türk Yapısal Çelik Derneği Yayınları / Etüt ve Makalelerı, ss.1-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fire Safety in Atrial Constructions and Effects of Architectural Decisions

International Journal of Academic Research, cilt.6, sa.1, ss.11-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Binalar ve Yangın Güvenliği

Taç Dergisi ( Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı ), sa.2, ss.76-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solar Control Methods Used in Energy Efficient Double Skin Façades

International Journal of Academic Research, cilt.5, sa.6, ss.96-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yangın Güvenliğine Yönelik İlk Adım Mimarlarındır!..

İZOCAM Diyalog Dergisi, sa.3, ss.24-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Green Roofs with the Examples from the World and Turkey

Gazi University Journal of Science (GUJS), cilt.26, sa.2, ss.303-318, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Günümüz Mimarlığında Cephe Sistemleri ve Yangın Güvenliği

BEST Dergisi, sa.105, ss.196-201, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Odaklı Enerji Etkin Konut Tasarımları

YAPI Dergisi, sa.335, ss.108-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşlevsel ve Fiziksel Eskimeye Alternatif Bir Tasarım KTÜ Hangar Binasının Kafeteryaya Dönüşümü

Tasarım 153 - Mimarlık-İç Mimarlık Görsel Sanatlar Dergisi, sa.153, ss.100-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınırlandırılması Mümkün Olan Afet Yangın

Planlama Dergisi (Şehir Plancıları Odası), sa.4, ss.31-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yangın Riskine Karşı Can Güvenliği Açısından Kaçış Yollarının Planlanma İlkeleri

Mimarlık (Mimarlar Odası), sa.291, ss.53-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An approach to reduce cooling loads in transparent facades

5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, Prague, Çek Cumhuriyeti, 1 - 05 Eylül 2020, cilt.960 identifier

“Neredeyse Sıfır Enerjili Bina Tasarımları İçin Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı: Solar Decathlon Yarışma Örneği”

4. Uluslararası, GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 3 - 05 Nisan 2020, ss.86-105

Learning from the Recycling Ideas of Nature for Sustainability: Council House (CH2)

4th International Sustainable Buildings Symposium (ISBS2019), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.81-95

Investigation of Energy Efficient Facade Systems in the Context of Fire Safety

4th International Sustainable Buildings Symposium (ISBS2019), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.779-791

Evaluation of Fire Safety Problems in Energy-Efficient Buildings

4th International Sustainable Buildings Symposium (ISBS2019), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.821-833

A Method Recommendation for Optimum Building nvelope Design Based on The Performance Related Solar Data

Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Strand, Belgrade, Sırbistan, 7 - 08 Haziran 2019, ss.214-230

New Design in Historic Content: Examples of Contemporary Approaches

Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Strand, Belgrade, Sırbistan, 7 - 08 Haziran 2019, ss.231-242

Eğitim Yapılarının Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme: Hayatboyu Öğrenme Kapsamında Bir Çalışma Ziyareti Deneyimi

3nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ISAS 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.280-296

A Research on Performance-Based Fire Safety Design

Challenges in Architecture, Urban Design and Art - Strand, Belgrade, Sırbistan, 7 - 08 Haziran 2019, ss.284-293

Sosyo-mekansal Bir Kavram Olarak Suça Tanıklık Eden Mimarlık

IV. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2019, ss.870-877

Swot Analysis of Performance Based Optimum Building Envelope Design Methods

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 18 - 22 Haziran 2018, cilt.471 identifier identifier

TARİHİ YAPILARDA ENERJİ ETKİN YENİLEME YAKLAŞIMLARI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.968-983

BİNALARDA ESNEKLİK KAVRAMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: OFİS BİNALARI ÖRNEĞİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.1406-1428

ENERGY-ORIENTED DESIGN APPROACHES IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE: Nearly Zero-Energy Buildings

DİCLE 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.191-213

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI ÇERÇEVESİNDE BÜTÜNLEŞİK TASARIM YÖNTEMİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.948-967

3D Printing in Architecture: One Step Closer to a Sustainable Built Environment

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.253-268 identifier

Investigation of Parameters for Energy Efficient Improvement in Transparent Facades

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.444-454 identifier

Optimum Building Envelope Solution Strategies Based on the Solar Data in Performative Architecture

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.563-583 identifier

Performative Architecture: A Holistic Approach for Sustainability

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.282-295 identifier

Performansa Dayalı Yangın Güvenlik Tasarımı

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozumu ve Sergisi/Inernational Fire Safety Syposium andExibition, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2017, cilt.1, ss.170-184

An Experience of Raising Awareness: The Contest of Designing Energy-Efficient Building

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu/ Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanisation International Symposium on Energy Efficiency in Buildings, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Ocak 2017, cilt.1, ss.82-95

Adli Mimarlık

Divriği Adli Bilimler Günleri, Sivas, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2016

21 Yüzyılın Kent Mimar Mimarlık İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.400-409

Kent Duvarı Olarak Sürdürülebilir Yeşil Cephelerin Kent Estetiğine Etkileri

I. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.239-254

Energy Saving With Double Skin Glazed Facades In Multi Storey Buildings

IEEES6, The Sixth International Exergy, Energy And Environment Symposium,Rize, Turkey., Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.533-540

Enerji Etkin Binalarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (TESKON), İzmir: TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.2, ss.1515-1528

Ulusal Zorunluluk Enerji Kimlik Belgesi ve BEP TR Yazılımı

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, İzmir, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2012

Life Safety in Urban Design

1st International Symposium, the Process of Globalization, Urban Design and Local Specificities, İstanbul, TURKEY, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2011, ss.338-351

Fire Safety For Livable Environments - LIVENARCH 2001

1stLivable Environments & Architecture International Congress, Trabzon, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2011, ss.307-314

Yapı Dış Kabuğuna Yalıtımsız ve Yalıtımlı Durumda Isı Geçişlerinin TS 825 Isı Yalıtım Standardına Göre Değerlendirilmesi

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, YTÜ, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, ss.65-72

Urban Regeneration Project and Assessment for Trabzon Pelitli District

IAPS - CSBE & HOUSING NETWORK, International Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.1-10

The Adventure of Three Historical Builings Tangent To The Road in Trabzon

IAPS - CSBE & HOUSİNG NETWORK, International Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2009, ss.1-10

Binalarda Yangın Güvenliğinin Sağlanmasında Mimari Kararların Etkisi

TÜYAK 2009 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2009, ss.1-10

Yapılarda Güneş Enerjisinin Etkin Kullanımında Yeni Cephe Yaklaşımları

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin: TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Mersin, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2007, ss.113-123

Ekolojik ve Sürdürülebilir Mimari Yaklaşımların Yüksek Katlı Bina Örnekleri Üzerinden İncelenerek Tasarım Önceliklerinin Belirlenmesi

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Ulusal Sempozyumu” Antalya: TMMOB, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2007, ss.152-165

Safety Needs of Humans within Altering the World and Responsibilities of Designers

International 15th Urban Design and Practices Congress, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.1-11 Creative Commons License

Mimarlık Eğitim Sürecinde Depremin Yeri

Technical Congress of Küçükçekmece and Its Periphery “Earthquake and Planning”-Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, “Deprem ve Planlama”, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, ss.1-11

Yangın Olaylarının Afete Dönüşmesinde Mimari Kararların Etkisi

1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongre ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2002, ss.142-153

Mimari Tasarım Aşamasında Yangın Denetimi İçin Bir Model

Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 1999, ss.13-18

Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler ve Duman Kontrolünün Sağlanması

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir: TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Kasım 1999, ss.723-734

Çeşitli Amaçlı Salonların Yangın Güvenliği

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir: TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Kasım 1999, cilt.2, ss.707-719

Yangın Güvenliğine Paralel Mimari Yüzey Oluşumu

Mimari Biçimlendirmede Yüzey Sempozyumu, SEMOR, Gazi Üniversitesi ve TMMOB, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 1999, ss.339-347

Yeni Briket

Yalıtım’ 97 Sempozyumu, Elazığ: Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elazığ, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 1997, ss.25-40

Türkiye Briketlerinin Isıl ve Nemsel Davranışları

Enerji Tasarrufu Semineri Bildirileri, İstanbul: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı / TÜYAP, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ocak 1993, ss.205-214

Kitap & Kitap Bölümleri

BİLGİ TOPLUMU ÇAĞINDA MİMARLIK EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, H. HALE KOZLU, Editör, LIVRE DE LYON, Lyon, ss.47-82, 2020

Yangın ve Yangın Güvenliği

T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2663, Eskişehir, 2019

Yapılı Çevrelerin Enerji Politikasına Etkisi: AB Türkiye Karşılaştırması

Enerji Diplomasisi, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, Editör, Beta, İstanbul, ss.623-644, 2015

Energy Saving With Double-Skin Glazed Facades In Multi-Storey Buildings

Progress in Exergy Energy and the Environment, Dincer I., Midilli A. and Kucuk H, Editör, Springer International Publishing, ss.533-540, 2014

Bilirkişi Raporları

Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü Ana Hastane Binası ve Kule Binaları Pasif Yangın Güvenliği Değerlendirme Raporu

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı, ss.480, Ankara, 2020

DAVACI ELİF BAHADIR'IN YÜKSEK LİSANS DERSİ DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ, ss.7, Ankara, 2019

Diğer Yayınlar