Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

COVID-19, neighborhood, commons, urban life and public health

Türk Coğrafya Dergisi, no.76, pp.115-128, 2020 (Other Refereed National Journals)

COVID-19, mahalle, müşterekler, kentsel yaşam ve halk sağlığı

Türk Coğrafya Dergisi, no.76, pp.115-128, 2020 (Other Refereed National Journals)

Job Search And Occupational Gender Segregation In The Informal Labour Market The Case Of Beypazari Turkey

Gazı University Journal Of Science Part B: Art, Humanities, Design And Planning, vol.2, no.1, pp.31-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Job Search and Occupational Gender Segregation in The Informal Labour Market: The Case of Beypazarı, Turkey

Gazi University Journal of Science Part B:Art, Humanities, Design and Planning, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

1985 Sonrası İstanbul Basım ve Yayın Sektöründe Mekansal Yeniden Yapılanma

İTÜ Dergisi /a, Mimarlık, Planlama, Tasarım Serisi, 2005 (Other Refereed National Journals)

Basım ve Yayın Sektöründe Yeni Teknolojilere Dayalı Yeniden Yapılanma Süreci: İstanbul Örneği’

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konut Üretim Sürecinin Dönüşümü: 1968 Model Sosyal Konutlardan 2018 Model Rezidanslara Türk-İş Blokları (Ankara)

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.334-341

Kaybolmanın Eşiğindeki Mahalle: Türk İş Blokları (Aydınlıkevler)

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.325-333

Yeni Teknolojilere Dayalı Olarak Ankara Mobilya Sektörünün Yeniden Yapılanması

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.424-444

Konut Üretim Sürecinin Dönüşümü:1968 Model Sosyal Konutlardan 2018 Model Residanslara Türk İş Blokları (Ankara)

ISUEP International Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition/ Transformation/ Authenticity, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018

“Kaybolmanın Eşiğindeki Mahalle: Ankara Türk İş Blokları”

ISUEP International Symposium on Urbanization and Environmental Problems Transition/ Transformation/ Authenticity, Eskişehir, Turkey, 01 June 2018

Mobilya Sanayinin Yeniden Yapılanması ve Mekansal Sonuçları: Ankara Örneği

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.624-642

AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar Etkisinde Doğu Anadolu Bölgesinde Uygulanan Bölgesel Politikalar

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Fırat Kalkınma Ajansı ile Fırat Üniversitesi işbirliği), Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.550-564

The Impacts of Neoliberal Urban Politics on Transformation Process of Poverty; the Case of Altindag Gecekondu Neighbourhood of Ankara

1st World Congress on Administrative and Political Sciences (ADPOL), Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2012, vol.81, pp.376-383 identifier

The Impacts of Neoliberal Urban Politics on Transformation Process of Poverty The Case of Altindağ Gecekondu Neighborhood of Ankara

1.World Congress of Administrative and Political Sciences(ADPOL Congress 2012), Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2012

Yabancıların İkinci Konut Talebinin Fiziksel Çevreye Etkisi: Dalyan Örneği

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2009, pp.538-550

Enformal Kadın İşgücü ve Yerel Kalkınma: Beypazarı Örneği

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.118-129

Yabancıların Mülk Edinmesi ve Yabancı Orta Yaş Üzeri Emekli Göçünün Kıyı Yerleşmelerine Etkisi: Türkiye Örneği

Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler 29.Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.119-132

Globalization of the Real Estate Market in Turkey: Foreign Retirement Migration in Dalyan

Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow’xxs Cities, 29 June - 03 July 2005, pp.56

Evaluation of Social Solidarity Networks in Urban Regeneration A Gipsy Neighborhood in Edirne

Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow's Cities, Reykjavik, Iceland, 29 June - 03 July 2005, pp.136

Evaluation of Solidarity Networks in Urban Regeneration: A Gipsy Neighborhood in Edirne, Turkey

Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow’s Cities, 29 June - 03 July 2005, pp.136

Planlama-Uygulama İlişkileri (Batıkent Örneği)

3. Türkiye Şehircilik Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 1991, pp.451-456

Kentsel Tasarım, Yeni Yerleşmeler-Batıkent Örneği

1.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 1991, pp.268-269

Books & Book Chapters

Turizm Girişimciliği: Beypazarı ve Safranbolu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

in: 80 Sonrası Mekan ve Planlama, , Editor, Gazi Üniversitesi, Ankara, pp.139-160, 2018

1980 Sonrasında Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilerin Mülk Ediniminin Farklı Boyutlarıyla Değerlendirilmesi

in: Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, , Editor, Yenigün Matbaacılık Ltd, Şti, Ankara, pp.278-303, 2011

Ankara,Kayseri ve Konya İllerinde Sanayinin Gelişimi ve Yapısal Özellikleri

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, , Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, pp.79-101, 2007

Planlama-Kentsel Tasarım Arayüzünde Yaşanabilir Mekanlar Oluşturma ve Yaşam Kalitesi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, EROL DEMET, SAT AYDAN, KIRSAÇLIOĞLU OGAN, ALKAN LEYLA, ARAS ÖZGE,POLAT SEHER,AKSOY ERMAN, Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, pp.265-279, 2007

Planlama-Kentsel Tasarım Arayüzünde Yaşanabilir Mekanlar Oluşturma ve Yaşam Kalitesi Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

in: Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, , Editor, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, pp.265-279, 2007

Expert Reports