Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Penile lymphedeme: a very rare complication due to bilateral subinguinal varicocelectomy

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.51, sa.2, ss.261-262, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Exenatide reduces oxidative stress and cell death in testis in iron overload rat model

EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, cilt.16, sa.6, ss.4349-4356, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Retrograde intrarenal surgery by flexible ureteroscope in patients with spinal deformities

JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, cilt.40, sa.1, ss.26-29, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Lycopene prevents experimental priapism against oxidative and nitrosative damage

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.18, sa.21, ss.3320-3325, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Safety of ESWL in elderly: Evaluation of independent predictors and comorbidity on stone-free rate and complications

GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL, cilt.12, sa.3, ss.413-417, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Congenital Renal Arteriovenous Malformation Mimicking Renal Cell Carcinoma: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, sa.3, ss.846-849, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE SAFETY AND EFFICIENCY OF URETEROSCOPY DURING PREGNANCY

EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS, cilt.9, sa.6, ss.611, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Renal brucelloma: A rare infection of the kidney

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.12, sa.12, ss.1058-1060, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Preputial bacterial colonisation in preschool and primary school children

International Urology and Nephrology, cilt.37, sa.1, ss.101-105, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Histopathological evaluation of the preputium in preschool and primary school boys

International Urology and Nephrology, cilt.36, sa.4, ss.573-576, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatrik Urolojide Alfa-1 Reseptor Bloker Kullanim Alanlari

Gazi Medical Journal, cilt.31, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coexistence of multiple ureteral and ureterocele stones in a patient

AFRICAN JOURNAL OF UROLOGY, cilt.26, sa.1, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Areas of Alpha-1 Receptor Blocker Usage in Pediatric Urology

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.31, sa.3, ss.457-459, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pediatric Surgery Practice During COVID- 19 Pandemic in Turkey

Gazi Medical journal, cilt.21, sa.2, ss.1-3, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

A method that facilitates urethral catheterization after internal urethrotomy

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.45, ss.125-127, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Modified Makuuchi incision in the surgical treatment of renal tumors: Initial results

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.45, sa.6, ss.467-470, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Foreign Body Stones in the Urinary Bladder of Two Children

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.29, sa.4, ss.380-382, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Testosteron replasmanı ve kardiyovasküler yan etkileri

Androloji Bülteni, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek infertilitesinin medikal tedavisi

Yeni Üroloji Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyonlar nasıl etkilenir

Androloji Bülteni, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostat kanseri hastalarında pelvik lenf nodu disseksiyonu

Ortadoğu Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostat kanseri hastalarında pelvik lenf nodu diseksiyonu

Ortadoğu Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONRASI PSA RELAPSINA TANISAL VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

ORTADOĞU TI P DERGİSİ, cilt.7, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikal prostatektomi sonrası PSA relapsına tanısal ve tedavi yaklaşımı

Ortadoğu Tıp Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Capillary haemangioma of the scrotum

Gazi Medical Journal, cilt.18, sa.1, ss.43-44, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OUR EXPERIENCE OF OPERATED PEDIATRIC URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION PATIENTS

The 6th World Congress of the WorldFederation of Associations of PediatricSurgery, 1 - 04 Kasım 2019

COEXISTENCE OF MULTIPLE URETERAL AND URETEROCELE STONES IN A PATIENT

The 6th World Congress of the WorldFederation of Associations of PediatricSurgery, 1 - 04 Kasım 2019

Erişkinde nüks hipospadias tamiri. ALİ ATAN

25. Ulusal üroloji Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2016

pediatric urolithiazis

pediatric urology and pediatric surgery workshop, 1 - 07 Mart 2015

PEDİATRİC UROLİTHIAZIS

Pediatric Surgery and pediatric Endourology work shop, 1 - 07 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

prostat kanserinde evreleme

Güncel üroloji, , Editör, nobel matbaacılık, ss.615-619, 2018

Uretroplastide lokal penil fleplerin kullanımı

Uretra darlıklarına yaklaşım, Coşkun Şahin, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.145-154, 2016