Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gövde Kas Kuvveti Pelvik Salınımları Etkiler Mi?

IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 9 - 11 November 2017

Sağlık Çalışanlarında İş Kaynaklı Kas İskelet Problemlerinin Tanımlanması

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, 31 May - 02 June 2017

Sporcularda Pektoralis Minör Uzunluğu, Skapular Kas Enduransı ve Kor Endurans Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Profesyonel Sporcularda Periskapular Kas Enduransı, Anaerobik Performans ve Çeviklik Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2016

PROFESYONEL ATLETLERDE ÇEVİKLİK PERİSKAPULAR KAS ENDURASI VE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13. Turk Spor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016