Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Static balance and proprioception evaluation in deaf national basketball players

Baltic Journal of Health and Physical Activity (Emerging Sources Citation Index), vol.13, no.1, pp.9-15, 2021 (ESCI) identifier

Comparison of Shoulder Muscle Strength of Deaf and Healthy Basketball Players

International Journal of Disabilities Sports Health Sciences, pp.20-27, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT GÖVDE VE PELVİS İÇİN KULLANILAN DİNAMİK ELASTİK ORTEZLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

rof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongre, 26 February 2021

SAĞLIKLI BİREYLERDE YORGUNLUK İLE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİLİ MİDİR?

1. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 20 February 2021

UYKU KALİTESİ STRES DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, 02 February 2021

Gövde kas kütlesi kor kas enduransını etkiler mi?

Uluslararası katılımlı 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018

Does Whole Body Vibration Exercises Influence Ankle Muscle Activity?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Is Body Composition, Ultrasonographic Cross-Sectional Area and Isokinetic Strength Correlated?

1st International Congress On Physiotechnotherapy (ICPTT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 May 2018

Core Stabilizasyon Eğitiminin Üst Ekstremite Performansına Etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Hamstring/Quadriceps Kuvvet Oranının Esneklik ve Performans İlişkisi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Balistik Germenin Kuvvet ve Esneklik Üzerine Etkisi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017

Profesyonel Sporcularda Periskapular Kas Enduransı, Anaerobik Performans ve Çeviklik Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 November 2016

Sporcularda Pektoralis Minör Uzunluğu, Skapular Kas Enduransı ve Kor Endurans Arasındaki İlişki

XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

PROFESYONEL ATLETLERDE ÇEVİKLİK PERİSKAPULAR KAS ENDURASI VE ANAEROBİK GÜÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13. Turk Spor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Books & Book Chapters

Kas tonusu kontrolü ve fizyolojisi

in: Kas Tonusu Bozuklukları ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Uğur CAVLAK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.29-42, 2022

Merkezi sinir sistemi hasarı sonrası kasta meydana gelen adaptif değişiklikler

in: Kas Tonusu Bozuklukları ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Uğur CAVLAK, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.43-57, 2022

Özel Gereksinimli Bireylerde Fiziksel Uygunluk ve Motor Değerlendirme

in: Özel Gereksinimli Bireyler için Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor, Ekrem Levent İLHAN, Erkan YARIMKAYA, Oğuz Kaan ESENTÜRK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.147-190, 2022

Özel Gereksinimli Sporlarında Sınıflandırma-Klasifikasyon

in: Özel Gereksinimli Bireyler için Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor, Ekrem Levent İlhan, Erkan Yarımkaya, Oğuz Kaan Esentürk, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.381-401, 2022

Yaz Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.25-150, 2020

Kış Oyunlarında Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel,Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.151-176, 2020

Ayak Bileği Eklemi ve Ayağın Yapısı ve İşlev

in: İnsan Anatomisi ve Kinezyolojisi, Ozan Sever, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.266-288, 2020

Özel Gruplarda Spor 1

in: Spor ve Sağlık Bilimleri 4, Nevin Aysel Güzel, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.71-105, 2020

Sınıflandırma Süreci

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.6-24, 2020

Paralimpik Oyunlarda Yer Almayan Branşlarda Sınıflandırma

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Nevin A. Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.177-196, 2020

ATLETİK PUBALJİ

in: Klinik Ortopedik Rehabilitasyon, Seyit Çıtaker,Nevin A. Güzel, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.462-465, 2019

Fiziksel Uygunluk

in: Sporcu Sağlığı, Nevin Aysel Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.7-17, 2017

Sporda Değerlendirme-Fiziksel Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri

in: Sporcu Sağlığı, Nevin Atalay Güzel, Nihan Kafa, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.19-84, 2017