Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A phenomenological research study on writer's block: causes, processes, and results

EDUCATION AND TRAINING, cilt.59, sa.6, ss.605-618, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF ELECTRONIC STORYBOOKS ON STRUGGLING FOURTH-GRADERS' READING COMPREHENSION

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, sa.4, ss.140-155, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINI ANLAMA VE ANLATMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, cilt.6, sa.37, ss.2024-2032, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Çocuk Kitaplarının Öğretim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeleri

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.6, sa.59, ss.1322-1332, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kitaplarında Engelliler ve Sorunlarının İncelenmesi

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), cilt.3, sa.3, ss.250-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE OKUMAYA KARŞI TUTUMLARI

EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.256-286, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUK EDEBİYATINDA GÖÇ VE GÖÇMENLİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.451-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL METİNLERİ TEKRARLI OKUMANIN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.5, sa.26, ss.1987-2005, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul öğretmenlerinin okuma tutum ve alışkanlıklarına ilişkin görüşleri

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, sa.14, ss.1037-1051, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A think-aloud study: Listening comprehension strategies used by primary school students

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.5, ss.135-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Digital Texts on Primary Students' Comprehension, Fluency, and Attitude

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.76, ss.147-164, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.1-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oyun Temelli Dijital Ortamlar Ve Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma öncesi strateji öğretiminin ekrandan okuduğunu anlama düzeyine etkisi

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.4, sa.36, ss.131-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of the educational software on first grade students reading skills Morpa kampus application

International Journal of Business, Humanities and Technology, cilt.4, sa.4, ss.187-192, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, sa.22, ss.319, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi

Turkish Studies, cilt.9, sa.3, ss.675-694, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The influence of personalization of online text on elementary school students reading comprehension and attitudes toward reading

Journal of Progressive Education, cilt.9, sa.3, ss.218-228, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring the role of digital children s literature in the technology based literacy instruction

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading Writing Instruction, cilt.1, sa.2, ss.102-108, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.13, ss.11-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A discourse analysis Elementary school teachers perceptions of multiculturalism

American International Journal of Contemporary Research, cilt.3, sa.12, ss.77-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yurt dışında yaşayan ikinci kuşak Türk çocuklarının Türkçeyi kullanım durumları ve dil kültür ilişkisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.262-271, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının akıcı okumanın öğretimi ve değerlendirilmesi ile ilgili algıları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.40, ss.46-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının akıcı okumanın öğretimi ve değerlendirilmesine yönelik algıları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.40, ss.46-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding interactive CD ROM storybooks and their functions in reading comprehension

International Journal of Progressive Education, cilt.7, sa.1, ss.28-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim Çocuk ve National Geographic Kids

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of interactive storybook on elementary school students recall

US-China Education Review A, cilt.1, sa.1, ss.140-146, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLKOKULLARDA OKUMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN OKUMA MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

İLKOKUL TÜRKÇE DERS PROGRAMINDA ÇOCUK EDEBİYATININ KULLANIMI

ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

Çocuk Kütüphanesi /Araştırma Merkezi Modeli: Münih Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu/1st International Children’s Libraries Symposium, Nevşehir, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.296-300

Yeni Hayat Bilgisi öğretim programının karşılaştırmalı analizi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

Özel öğretim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlıkları ve kütüphane kullanımları

1. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının dijital hikaye oluşturma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi

16. Uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

OYUN TEMELLİ DİJİTAL ORTAMLAR VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.466

DİJİTAL HİKAYE METİNLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.2181-2186

BİLGİ TOPLUMU VE ÜÇÜNCÜ NESİL ÜNİVERSİTELER

InternationalConference on Quality in HigherEducation (ICQH), Sakarya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2016

YÜKSEK ÖĞRETİMDE FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE SORUNLARI

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

TÜRKİYELİ GÖÇMEN YAZARLARIN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRK İNSANI VE KÜLTÜRÜNÜN ALMAN ÇOCUK KİTAPLARİNDAKİ YANSIMALARI

III. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016, ss.71-76

Kitap & Kitap Bölümleri

İLKOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININMETİNLER VE OKUMA MATERYALLERİ BAKIMINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ, Muhammet Baki MİNAZ,Meral SERT AĞIR, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.206-219, 2019

Küreselleşme ve Dünden Bugüne Üniversiteler

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, YAZICI TARKAN, HAYIRLI ONUR, Editör, Gece Kitaplığı, ss.267-274, 2018

Uzaktan Eğitim ile Lisansüstü Öğretmen Eğitimi

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, YAZICI TARKAN, HAYIRLI ONUR, Editör, Gece Kitaplığı, ss.307-317, 2018

Sınıf Organizasyonu

Sınıf Yönetimi, Özdemir M. Çağatay, Editör, Pegem, Ankara, ss.265-283, 2017

Okuduğunu Anlama ve Teknoloji

Okuma Yazma Eğitimi ve Teknoloji, İhsan Seyit ERTEM, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.51-59, 2014