Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Halitosis

Oral Dergi , vol.9, no.104, pp.13, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Hastada Gömülü Daimi Dişlerle İlişkili Kompaund Odontoma: Olgu Sunumu

TAOMS 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2023, pp.209

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi İçin Yeni Bir Süturun Geliştirilmesi, Karakterizasyonu ve Kullanımı: İn Vitro ve İn Vivo Çalışma

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2022

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi için Yeni Bir Sütürün Mekanik ve Kullanım Özelliklerinin Araştırılması

Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Turkey, 06 November 2022, pp.258

An Investigation of the Mechanical and Handling Properties of A Novel Suture for Oral and Maxillofacial Surgery

TAOMS’22- Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th Interinational Scientific Congress, Turkey, 06 November 2022

Development, Characterization and Utilization of A Novel Suture for Oral and Maxillofacial Surgery: An In Vitro and In Vivo Study

TAOMS’22- Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th Interinational Scientific Congress, Turkey, 06 November 2022

Hypericum Perforatum Ekstresinin Oksidan / Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Kanserojen Uygulanan Ratların Dil Dokusunda Sığla Yağı Ekstresinin Etkileri

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019 Sustainable Development

Comparison of the effects of Hypericum perforatum and Liquidambar orientalis extracts on carcinogen applied rat oral mucosa.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 29 April - 02 May 2019

The effects of Hypericum perforatum extract on the oxidant-antioxidant system in carcinogen applied rat oral mucosa

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) 26th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Dental Practitioners’and Dental Students’ Clinical Experiences on Oral Cancer.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019 Sustainable Development

Comparison of the effects of Hypericum perforatum and Liquidambar orientalis extracts on the oxidant antioxidant system in experimental cancer model

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) 26th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019 Sustainable Development

Evaluation of Dental Practitioners’ Awareness of Oral Cancer in Turkey.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 29 April - 02 May 2019 Sustainable Development

The effects of Liquidambar orientalis oil extract on carcinogen applied rat oral mucosa

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) 26th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Evaluation of Dental Students’ Knowledge of Oral Cancer in Ankara

).Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 26. Uluslararası Bilimsel Kongresİ, 26 April - 02 May 2019 Sustainable Development

Maxillary Dentigerous Cyst: A Case Report

TDB 24th International Dental Congress, 27 - 30 September 2018

A New Approach for Oral Cancer Prevention: Glycyrrhizin

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

What Do We Know About Risk Factors of Oral Cancers?

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

Dental Students’ Awareness of Suspicious Lesions/Condition Related to Oral Cancer

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

Mutagenicity and Antioxidative Capacity of Haemocer™, A Topical Hemostatic Agent

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018

Common Premalignant Lesions of the Oral Mucosa

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018

Potent Mutagenic-Antimutagenic Activities of Medcell and Its Antioxidative Properties

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018

The Inhibition of Oxidative Stress with St. John’s Wort for Prevention of Oral Cancer

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

The Antioxidant Activity of Styrax to Use for Oral Cancer

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

Oral Cancer Risk Factors Awareness of Undergraduate Dental Student

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, 13 - 17 May 2018 Sustainable Development

Diş Hekimliğinde Kullanılan Büyütme Sistemleri

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 May 2017

Maksiller Posterior Bölgede Görülen Kompaund Odontoma

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 May 2017

The Effect of Celox™ on Biofilm Inhibiton of Oral Pathogens and Characterization of It’s Anti-Quorum Sensing Activity

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Dilin Lateral Marjininde Yerleşimli Malignansiyi Taklit Eden Bir Travmatik Ülser- Vaka Raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 May 2017

Anti-Quorum Sensing Activity of Glycyrrhizin and It’s Antibacterial Characterization

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017

Anterior mandibula Yerleşimli Keratokistik Odontojenik Tümör

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 May 2017

Sinüs Tabanı Yükseltilmesinde Mandibular Torusun Otojen Kemik Grefti Olarak Kullanılması Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye., 26 - 30 May 2016

Salivary Urea Predicted Longevity in Frail Elderly Refered to Acute Care Hospital

47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research(CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division, 15 - 17 October 2015

Deproteinize kemik grefti BİO OSS nin kemik iyileştirilmesi üzerine etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Türk oral maksillofasiyal cerrahi derneği 15. uluslararası bilimsel kongresi, 29 October - 02 November 2008

Trombositten zengin plazmanın implant stabilitesi üzerindeki etkisinin rezonans frekans analizi ile incelenmesi

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 15. uluslararası bilimsel kongresi, 29 October - 02 November 2008

Bukkal mukozada lokalize lenfanjiyomanın radyofrekans ile tadavisi vaka raporu

Türk oral maksillofasiyal cerrahi derneği 13. uluslararası bilimsel kongresi, 29 May - 02 June 2005

Adomatiod odontojenik tümör İki vaka raporu

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği ısparta sempozyumu, 25 - 27 June 2004

Maksiller şişlik şeklinde ortaya çıkan burkitt lenfoma Vaka raporu

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 10. uluslararası bilimsel kongresi, 5 - 09 June 2000

Diş hekimliğinde AIDS hepatit ve diğer enfeksiyon riskleri

Gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi 2. uluslararası bilimsel kongresi, 4 - 06 June 2001 Sustainable Development

Accidentally broken quilting needle in the root of the tooth

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 5. uluslararası bilimsel sempozyumu, 28 - 31 October 1999

Demineralize kemik tozunun kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 7. uluslararası bilimsel kongresi, 14 - 18 May 1999

Treatment of Intraoral Hemangioma with a Sclerosing Agent

British association of oral and maxillofacial surgeons annual scientific meeting., 27 - 29 May 1998

Effects of glycerol on the rat infraorbital nerve

British association of oral and maxillofacial surgeons annual scientific meetings., 27 - 29 May 1998

Myofibroma Olgu sunumu

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 4. bilimsel sempozyumu, 4 - 07 September 1997

Radiküler kistle birlikte bulunan ossifying fibroma

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 4.bilimsel sempozyumu, 4 - 07 September 1997

BIOCORAL AS A BONE SUBSTITUTE MATERIAL IN MAXILLOFACIAL SURGERY

2nd Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, CORFU, Greece, 5 - 09 June 1993, pp.37-42 identifier

Early pulpal involvement in an unusual case of dens in dente Case report

2nd Mediterranean Congress of Oral and Maksillofacial Surgery, 5 - 09 July 1993

Books & Book Chapters

YÖNLENDİRİLMİŞ KEMİK REJENERASYONUNDA GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

in: GÜNCEL AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ II / AYBAK 2024 BAHAR, Nuray YILMAZ ALTINTAŞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.91-101, 2024

KRİYOTERAPİ VE KRİYOCERRAHİNİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI

in: GÜNCEL AĞIZ,DİŞ,ÇENE CERRAHİSİ ÇALIŞMALARI / AYBAK 2022 MART, Nuray Yılmaz ALTINTAŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.21-34, 2022

DİŞ HEKİMLİĞİNDE OZON UYGULAMALARI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

in: GÜNCEL AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ VE PERİODONTOLOJİ ÇALIŞMALARI, KESİM SERVET, KÜRKÇÜ MEHMET, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.57-72, 2021

Maksiller Sinüs Fraktürleri

in: Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Cerrahisi - Özel Konular, KARACA İNCİ RANA, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.40-44, 2021

Diş Hekimliği Pratiğinde Medikal-Acil Durumlar ve Tedavileri

in: Güncel Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Çalışmaları I, , Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.191-214, 2019

Si̇nüs Tabani Yükselti̇lmesi̇ Uygulamaları

in: Güncel Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Çalışmaları I, , Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.45-55, 2019

Metrics

Publication

202

Citation (WoS)

294

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

376

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

28

H-Index (Scholar)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

12

Thesis Advisory

10

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals