Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Performance characteristics of an aerostatic journal bearing with partially blocked orifices

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, vol.235, pp.2440-2454, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Pneumatic hammer instability in the aerostatic journal bearing-rotor system: A theoretical and experimental analyses

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of numerical solution parameters and boundary condition of grid on pressure distribution of radial air bearing

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.32, no.1, pp.159-169, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

HUMAN INTRUDER DETECTION BY MEASURING AND ANALYSING GROUND VIBRATIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.30, no.2, pp.207-215, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

An Investigation of Thermal Properties of Zirconia Coating on Aluminum

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.37, no.8, pp.2323-2332, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

MODELING OF VIBRATIONS CAUSED BY LOCALIZED DEFECTS IN BALL BEARINGS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.24, no.2, pp.191-197, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Experimental diagnostics of ball bearings using statistical and spectral methods

TRIBOLOGY INTERNATIONAL, vol.42, no.6, pp.836-843, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of temperature effect on dynamic characteristic of polymer hybrid bearings in elastic area

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.1, pp.1-8, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Effect of surface roughness of a radial aerostatic bearing on the load carrying capacity of a rotor-bearing system

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.23, no.4, pp.383-389, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Gerçek Yol Girdisine Maruz İki Serbestlik Dereceli Çeyrek Taşıt Modelinin Sürüş Karakteristiklerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.18, no.4, pp.1-14, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Romörkün Tasarımında Gelişigüzel Titreşimlerin Etkisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.11-31, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşıt Hareket Dirençlerinin İncelenmesi ve Net Çeki Kuvveti Hesabı

Teknoloji, vol.3, pp.26-38, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aerostatik Yataklarda Besleme Deliği Yerleşiminin Pnömatik Kararsızlık Frekansı Üzerindeki Etkisi

19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, UMTS’xx19, İskenderun/Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2019, vol.1, pp.432-439

RULMANLARDA DAİRESELLİĞİN TİTREŞİME OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 20 - 23 April 2019

Yatak Boy-Çap Oranının Aerostatik Hava Yatakları ile Desteklenmiş Yatak-Şaft Sistemi Titreşimlerine Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Multiçalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019

Effect of Joint Types Between Metallic Material and ElastomerMaterial Used for Vibration Isolation on Isolation Performanceand Dynamic Properties

2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 30 November - 02 December 2018, pp.911-913

TURBOJET ENGINE AIR INTAKE MODAL ANALYSIS USING IMPACT TESTING METHOD

1st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.165-169

POLİMER HİBRİD RULMANLARDA SICAKLIĞIN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİTESİNE ETKİSİ

1st International Conference on Advances in Mechanical and Mechatronics Engineering, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.512-515

Dynamic Characterization of the Torsional Vibration Damper using Quasi-static Torque Loading Test

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’xx18), 26 - 28 October 2018, pp.473-476

Özgün Krank Kasnağının Krank Mili Burulma Titreşimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

3. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC-2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.885-889

Polimer Hibrid Rulmanlarda Bilya-Bilezik Temasının Elasto-Plastik Model ile Belirlenmesi

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.3, pp.2062-2070

KRANK KASNAĞI BURULMA KARAKTERİSTİĞİNİN BELİRLENMESİ

9. Uluslararası Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON) 2018, 7 - 08 May 2018

Influences of the Feeding Holes Positions on the PerformanceCharacteristics of the Aerostatic Bearing

2nd INTERNATIONALCONGRESS on ENGINEERING and TECHNOLOGY SCIENCES, Afyonkarahisar, Turkey, 22 - 25 December 2017, vol.1, pp.19

Radyal Basınçlı Hava Yataklarında Yatak Geometrisinin Hava Filmi Sürtünme Katsayısına Etkisi

18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2017, vol.1, pp.107-113

Intrusion Detection Using Seismic Signal and Classification with Support Vector Machine

5th International Conferenceon Mechatronics and Control Engineering, Venedik, Italy, 14 - 17 December 2016

Numerical Investigation of Rotor Bearing Vibrationwith Tilted Externally Pressurized Air Lubricated Bearing

5th International Conferenceon Mechatronics and Control Engineering, Venedik, Italy, 14 - 17 December 2016

Basit Mesnetli Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Adomian Ayrıştırma Yöntemi Ile Çözümü

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC’16), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Havalı Yataklı Rotor Sistemlerinde Besleme Basıncındaki Ani Değişimlerin Rotor Titreşimlerine Etkisi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC’16), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

İnsan Adımı Kaynaklı Zemin Titreşimlerinin Destek Vektör Makineleri İle Sınıflandırılması

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium'16, Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016

Effects of the Surface Roughness on the Dynamics of a Rotor Supported by Aerostatic Bearing

World Congress on Engineering 2016, Londrina, Brazil, 29 June - 01 July 2016, pp.919-924

MANYETOREOLOJİK SIVININ DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

International Science and Technology Conference, St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.842-851

Vibration of Two Degrees of Freedom Air Bearing Rotor System with Asymmetric Supply Pressure

International Conference on Engineering Vibration, Ljubljana, Slovenia, 7 - 10 September 2015

On the Numerical and Experimental Analysis of Internal Pressure in Air Bearings

17th Int.Conf. on Tribology and Interface Engineering, İstanbul, Turkey, 29 - 30 July 2015

İnsan Adımı Kaynaklı Zemin Titreşimlerinin Dalgacık Dönüşümü ile Analizi

Uluslararası Katılımlı Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2015, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2015

Basınçlı Hava Yatağının Dinamik İncelenmesi için Deney Düzeneği Tasarımı

Uluslararası Katılımlı Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2015, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2015

Basınçlı Hava Yatağıyla Desteklenmiş 2 Serbestlik Dereceli Rotorun Dinamiği

Uluslararası Katılımlı Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2015, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2015

Vibration Analysis of a High Speed Railway Bridge Modelled as Simply Supported Euler Bernoulli Beam

Int. Congress on Railway Engineering IC-ARE2015, İstanbul, Turkey, 2 - 04 March 2015

Dynamics of Externally Pressurized Air Bearing with High Values of Clearance

12th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2014), Copenhagen, Denmark, 25 - 27 June 2014 identifier identifier

Vibration Characteristics of a Vertical Roller Mill

Int. Symp. of Mechanism and Machine Theory, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2010

Duragan Olmayan Gelişigüzel Yol Zorlamasının Elde Edilmesi

Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2007, Sivas, Turkey, 7 - 09 June 2007

Rulmanlarla Yataklanmış Rotorun Bilya Geçiş Frekansının İncelenmesi

Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS2005, Kayseri, Turkey, 9 - 11 June 2005

Books & Book Chapters

Kauçuk Malzemelerde Kürlenme Kinematiğinin Yorulma Ömrüne Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

in: Mühendislik ve Mimarlık Üzerine Multidisipliner Bir Yaklaşım, Ulusoy Mine, Erturan Elif Merve, Editor, Literatürk Akademia, pp.97-107, 2021