Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ONLINE FORMATIVE ASSESSMENT TOOLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2021, pp.56-80, 2021 (National Refreed University Journal)

MACHINE TRANSLATION METHODS AND CURRENT STATE OF MACHINE TRANSLATION

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.192-205, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

КОМПЬЮТЕРНАЯ (ЭЛЕКТРОННАЯ) ЛЕКСИКОГРАФИЯ (Elektronik Sözlükçülük)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, vol.4, no.2, pp.191-196, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ (Günümüz Şartlarında Sözlükçülük ve Elektronik Sözlükler)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, vol.4, no.2, pp.187-191, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Кыргыз тилинин сөз байлыгынын категориялык (сөз түркүмдүк) маалымат базасын түзүү (Kırgızca söz varlığı tür veri tabanının hazırlanması)

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардыкуниверситетинин “Кыргыз тили жана адабияты” журналы (Kırgız Dili ve Edebiyatı), no.21, pp.126-133, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Lİnguİstİcs, Lexİcography And Computer

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.4, pp.41-53, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Popular Translation Systems, Characteristics and Deficiencies

Социальные и Гуманитарные Науки, no.2, pp.174-182, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

PRINCIPLES OF TRAINING IN PRINT DICTIONARIES AND OBJECTIVES OF THE CLASSIFICATION

Известия ВУЗов Кыргызстана, no.4, pp.276-281, 2010 (International Refereed University Journal)

Stages of Kyrgyz Lexikography Development

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, no.3, pp.299-303, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi İşbirlikçi Araçlar

International Congress of Academic Research and Practice, Konya, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.31

Evaluation of H5P Interactive Content Types in Terms of Foreign Language Teaching

5. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021), Ankara, Turkey, 17 - 20 June 2021, pp.105

Kırgızca-Türkçe, Türkçe-Kırgızca Makine Çevirilerinde Ortaya Çıkan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018

Dil Becerilerinin Web Tabanlı Ölçülmesi

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2014

Etkileşimli Tahtaların Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, Yunus Emre Enstitüsü-Türk Dil Kurumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 December 2014

Makine Çevirilerinde (Google Trasnlate, Bing Translator) Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 8 - 09 November 2012, pp.1-10

Bilgisayarlı Dil Bilimi Araştırmalarında Veri Tabanı, Algoritma, Akış Diyagramları ve Programlama

VII. Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, Ankara, Turkey, 24 - 28 September 2012, pp.1089-1103

Algoritma ve Diyagramların Bilgisayarlı Dil Bilimi Açısından Önemi

V. Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 25 - 27 April 2012, pp.1

Bilgisayara Türkçe Öğretmek

IX. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi, Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2011

Books & Book Chapters

TÜRKÇE A1 SÖZ VARLIĞI

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

Evaluation of H5P Interactive Content Types in Terms of Foreign Language Teaching

in: EĞİTİM VE ARAŞTIRMADA YÖNELİMLER, Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ,Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Editor, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği, Ankara, pp.44-55, 2021 Creative Commons License

Taalaybek Toktosunoviç Tokoyev

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Dilciler, Prof. Dr. Ahmet BURAN, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.827-836, 2019

Resimlerle Kelime Öğreniyorum

Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2016

Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yazılımlarının Uzaktan Türkçe Öğretiminde Kullanılması.

in: TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR, E. Yılmaz,M. Gedizli,E. Özcan,Y. Koçmar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Sakarya, pp.275-283, 2012