Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI İSTENEN NİTELİKLER

in: Eğitimde Ölçme v e Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editor, PegemA, Ankara, pp.41-86, 2017

Performansa Dayalı Ölçme

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Tekindal Satılmış, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.125-166, 2017

Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editor, PegemA, Ankara, pp.164-207, 2017