Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,, cilt.7, ss.72-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerinin tanıtımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.74-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Beceri Eğitici Eğitim Programının Etkililiği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.1, sa.1, ss.74-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Anne Baba Formuna Ait Norm Değerlerinin Belirlenmesi ve Yorumlanması

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.102-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlilik güvenirlilik Analizleri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.8, ss.37-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşamalı dersler arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon tekniğiyle incelenmesi: Sınıf öğretmenliği örneği

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.3, sa.1, ss.210-220, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI İSTENEN NİTELİKLER

Eğitimde Ölçme v e Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editör, PegemA, Ankara, ss.41-86, 2017

Performansa Dayalı Ölçme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Tekindal Satılmış, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.125-166, 2017

Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Satılmış Tekindal, Editör, PegemA, Ankara, ss.164-207, 2017