Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Symbolic play: mother and child behaviours

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yürüme döneminde küçük konuşmacılar: Gelişimsel bir bakış

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.239-259, 2020 (Other Refereed National Journals)

BLOK OYUNLARINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.397-414, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ”Anne- Baba” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.3, pp.252-265

Okul Öncesinde Oyun Türleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017

Blok Oyunlarına İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

4.International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017

Books & Book Chapters

The Role of Block Play in Early Childhood

in: Educational Research and Practice 2017, Koleva Irina, Duman Gökhan, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.104-113, 2017