Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of glazing methods on the optical and surface properties of silicate ceramics

JOURNAL OF PROSTHODONTIC RESEARCH, cilt.64, sa.2, ss.202-209, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Resin Cement Type and Thermomechanical Aging on the Retentive Strength of Custom Zirconia Abutments Bonded to Titanium Inserts

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.33, sa.3, ss.523-529, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Maximum Intercuspal Contacts of Articulated Casts and Virtual Casts Requiring Posterior Fixed Partial Dentures

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.26, sa.7, ss.594-598, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of biogeneric design techniques with. CEREC CAD/CAM system

JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS, cilt.7, sa.6, ss.431-436, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An Overview of Zirconia Dental Implants: Bask Properties and Clinical Application of Three Cases

JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.485-494, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A SINGLE-TOOTH, TWO-PIECE ZIRCONIA IMPLANT LOCATED IN THE ANTERIOR MAXILLA: A CLINICAL REPORT

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.109, sa.2, ss.70-74, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dezenfeksiyonun Maksillofasiyal Silikon Elastomerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.274-281, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rezin Matriks Seramikler

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.351-359, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fracture resistance of different implant supported ceramic abutment/crown systems.

European Oral Research, cilt.53, sa.2, ss.80-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TERMOMEKANİK YAŞLANDIRMANIN FARKLI SERAMİK ABUTMENTLARA SAHİP İMPLANTLARIN STABİLİTESİNE ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.80-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tam seramik restorasyonlarda uygulanan yüzey işlemleri

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.3, ss.148-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isıl döngünün hasta başında kullanılan sert astar materyalleri ile astarlanan akrilik rezinlerin transvers dayanımına etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.173-180, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz protezi yapımında çalışma modelinin modifiye edilmesi

Sağlık Akademisi Kastamonu, cilt.2, sa.2, ss.132-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön bölge implantlarının hasta başı CAD-CAM kişisel seramik abutmentlarla rehabilitasyonu

Sağlık Akademisi Kastamonu, cilt.2, sa.2, ss.142-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Porselen laminate veneerler

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.170-183, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Başı CAD CAM Sistemleri Derleme ve Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi Özel Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.32-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Diş Eksikliklerinin Tek Parça ve İki Parça Zirkonya İmplantlarla Rekonstrüksiyonu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.60-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Implant-retained maxillofacial prostheses for reconstruction of burned patients: A report of two cases

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences (Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi), cilt.22, sa.1, ss.63-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili maksiller ön dişlerin CAD/CAM yöntemiyle tek seansta estetik restorasyonu: 2 vaka sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.133-138, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant hastalıkların etiyolojisinde protetik etkenlerin rolü

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.423-433, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitation of bilateral maxillectomy with an obturator prosthesis: Case report

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases (Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi), cilt.1, sa.3, ss.146-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontik tedavili dişin CAD-CAM rezin-nano seramik endokron ile tek seansta restorasyonu

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases (Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi), cilt.1, sa.2, ss.94-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitation of partial mandibulectomy using implant-supported removable prosthesis in an irradiated patient: Case Report

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases (Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi), cilt.1, sa.1, ss.50-55, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chairside all-ceramic resin bonded fixed partial denture: Case report and review of the literature

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases (Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Olgu Dergisi), cilt.1, sa.1, ss.41-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodontik Tedavili Dişin Cad Cam Rezin Nano Seramik Endokron İle Tek Seansta Restorasyonu

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, cilt.1, sa.2, ss.94-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical and radiographic evaluation of immediate loaded one piece zirconia implants after 18 months function

Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry, cilt.5, sa.11, ss.39-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental İmplantlarda Protetik Komplikasyonlar

ADO Klinik Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.1109-1118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliğinde zirkonya implantlar ve protetik uygulamaları

ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) Klinik Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.958-967, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraoral implant planlamasında üç boyutlu görüntüleme tekniklerinin kullanımı

ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) Klinik Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.564-573, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntraoral implant destekli çene-yüz protezleri

ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) Klinik Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.466-475, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hibrit seramik parsiyel kronlar ile rehabilitasyon: 2 Vaka sunumu.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Farklı fiziksel özellikteki maksillofasiyal silikonların renk değişimlerinin ve sertliklerinin değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Fracture strength of CAD/CAM fabricated crowns after artificial aging

104th FDI Annual World Dental Congress, Poznan, Polonya, 7 - 10 Eylül 2016

Esthetic rehabilitation of complex cases with CAD CAM fabricated ceramic custom abutments report of two cases

TPİD 2015, 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 14 Kasım 2015

Cerec CAD CAM sisteminde biojenerik tasarım tekniklerinin değerlendirilmesi

TPİD 2015, 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 14 Kasım 2015

Cerec Cad Cam sisteminde biyojenerik tasarım tekniklerinin değerlendirilmesi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 12 - 15 Kasım 2015

Estetik bölgede travmatik diş kaybının minimal invaziv protetik rehabilitasyonu: vaka sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

CAD/CAM yöntemi ile üretilen seramik kişisel abutmentlar ile komplike vakaların estetik rehabilitasyonu: 2 vaka sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Reestablishment of occlusion with full mouth rehabilitation: Report of three cases

20th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romanya, 23 - 26 Nisan 2015

Fracture strength of endodontically treated teeth restorated with different post and crown materials

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Reconstruction of single tooth loss with titanium or zirconia implants and abutments

38th Annual Conference of European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.210

CAD/CAM generated resin nanoceramic endocrowns in extensively damaged posterior teeth

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Effect of surface treatments on flexural strength of bilayered ceramics

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Rehabilitation of bilateral maxillectomy with an obturator prosthesis: Clinical report

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Rehabilitation of irradiated patient with partially resected mandible: Clinical report

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Clinical and radiographic evaluation of one-piece zirconia implants after 18 months function

36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Rotterdam, Hollanda, 6 - 08 Eylül 2012

Santral diş eksikliğinin iki-parça zirkonya implant ile tedavisi: vaka sunumu

TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Oklüzal dikey boyutun yeniden yapılandırılması: 3 vaka sunumu

TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Single-tooth two-piece zirconia implant located in anterior maxilla: clinical report

35th Annual Congress of European Prosthodontic Association, Bern, İsviçre, 29 Eylül - 01 Ekim 2011