Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  71Ga, 74As, 133Cs, 139La, 148Nd, 164Dy, 165Ho ve 186W izotoplarının (n,y) tepkimeleri için termal nötron ve rezonans integral tesir kesitlerinin 55Mn monitörü kullanılarak ölçülmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  3X16 Cİ Am-Be izotopik nötron kaynağı kullanılarak nötron aktivasyon analizi ile elementel dedeksiyon limiti tayini

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli)