Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Enterococci causing vancomycin resistant infections” Human Genome and Health

The First International Conference in Georgia, Tiflis, Gürcistan, 19 - 20 Mayıs 2018

Staphylococcus aureus ve Escherichia coli suşlarında antibiyotik direnç genlerinin araştırılması

13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Kuşadası, AYDIN, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013